EFFATHA: WORDT GEOPEND!
EFFATHA: WORDT GEOPEND!  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Effatha, wordt geopend !"

Predikatie gehouden op 5-12-2010
door
G.P.P. Burggraaf,

op schrift gesteld"En Hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Dekapolis. En zij brachten tot Hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden Hem, dat Hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak Hij Zijn vingeren in zijn oren, en gespogen hebbende, raakte Hij zijn tong aan; en opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem: Effatha! dat is: wordt geopend! En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht. En Hij gebood hunlieden, dat zij het niemand zeggen zouden; maar wat Hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende: Hij heeft alles wel gedaan, en Hij maakt, dat de doven horen, en de stommen spreken", Markus 7:31-37.

KLIK OP DE AFBEELDING OF OP DE KLIK HIER LINK OM DE OP SCHRIFT GESTELDE PREEK TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAAT


http://www.derokendevlaswiek.nl