NIGEL FARAGE SPREEKT/SCHANDE/VAN EURO-ISIS
NIGEL FARAGE SPREEKT SCHANDE VAN EURO-ISIS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

ISIS-TERRORISTEN VIA 'VLUCHTELINGEN'-INVASIE (= PAARD VAN NWO-TROYE) OVERSPOELEN EUROPA OM GEPLANDE NWO-CHAOS TE SCHEPPEN !


VIDEO - Nigel Farage: "Turkse chantage belonen is een gevaarlijk spel"
Euro-Beest Parlement, 02-12-2015

KLIK OP HET RD/SGP-PAARD VAN TROYE OF OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE VIDEO-SPEECH VAN NIGEL FARAGE.

"Waarom woeden de [ISIS]-heidenen, en bedenken de [EURO]-volken ijdelheid? De [NWO]-koningen der aarde stellen zich op, en de [bilderberger]-vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken", Ps. 2:1-5.


http://www.derokendevlaswiek.nl