RD/ACTEUR/SGPLAYBOY-FEITEN TER OPLUISTERING
HET EINDE DER WET IS CHRISTUS TOT RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE (1) - GPPB. (27-09-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
* Een dal dorre doodsbeenderen, genaamd de PKN-vrouwenbond, laat ketter-dr. Jan Klaassen optreden en de oproep verkondigen om "waakzaam" te zijn, terwijl Jan Klaassen als een geestelijk blinde leidsman in de gracht ligt te spartelen van Gods ongenoegen.

* 2e Kamer-ballet "amazing (g)race" door SGP-majorettes door SGPlayboy Staaij aangeprezen met een beroep op NWO-vrijmetselaar/oorlogshitser/moslim/homo/planned parenthood-horror supporter Obama.

* SGPlayboy Staaij is een uitgesproken voorstander van abortus door in de plaats van God te staan en het doodsoordeel te vellen over het ongeboren kind, "als het leven van de moeder in gevaar is", alsof er geen God bestaat. Met zulke duivelse stellingen kerstenen deze SGP-bloedhonden ook stilzwijgend, dat als het leven van het ongeboren kind in gevaar is, ook de moeder vermoord mag worden. Immers, het leven van het ongeboren kind is van gelijke scheppings-waarde als het leven van elk mens, waarover echter God alleen beschikkings- en beslissingsrecht heeft. De SGP bedrijft bij monde van Staaij puur refo-fascisme en dat op alle gebied. SGP-politiek is van God vervloekt en refo-dominees die met het SGP-fascisme participeren zijn Gods ware geroepen knechten niet!

* De schaakzon(de)dag van SGPlayer E. Dijkgraaf

* Bilderberger RD-acteur aanbidt reeds het beest door doorlopend de paus en zijn satanische encycliek te promoten in zijn satanische commentaren, terwijl Gods Woord uitdrukkelijk leert dat de paus (opeenvolging van pausen) ambtshalve DE Antichrist is, de hoer op de zeven heuvelen, de vrouw op het beest. Bilderberger-agent, de RD-acteur ontkent dat alles en roept in zijn godslasterlijke commentaren zelfs op om voor de paus (Vicaris Villi Dei = de Antichrist) te bidden, hetgeen de grootste godslastering is, aangezien Rome het NWO-beest is en de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest bedreven heeft en nog steeds bedrijft en derhalve door Christus zal vernietigd worden en in de hel geworpen.

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK, TER OPLUISTERING VAN DE BOVENGENOEMDE FEITEN !


---------------------------------------------------------------------------

Klik hier
HET EINDE DER WET IS CHRISTUS TOT RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE (1)

Schriftlezing: Romeinen 10

Tekst voor de prediking:
"Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft", Romeinen 10:4.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.nl