RD/LEUGEN/JUDAS/BEEST KRANENDONK = ISIS/TURKIJE/PROMOTOR
RD-LEUGEN-JUDAS-BEEST KRANENDONK = ISIS-TURKIJE PROMOTOR  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

BILDERBERGER LEUGENBEEST, ALIAS DE RD-GOERING-ACTEUR, SUPPORT ISIS-TURKIJE EN BRAAKT BRUTE LEUGENS OVER NIET BESTAANDE NL-LUCHTRUIMSCHENDING DOOR RUSLAND !


BILDERBERGER RD-LEUGEN-Commentaar: "Vanaf nu moet Rusland geen vreemd luchtruim meer schenden"
1. 25-11-2015 11:24 | gewijzigd 25-11-2015 11:27 | Hoofdredactioneel commentaar

RD-leugen-judas-beest: "De laatste jaren heeft Rusland er een gewoonte van gemaakt om regelmatig met militaire vliegtuigen over NAVO-lidstaten te vliegen."

GPPB.: BRUTE LEUGENS VAN RD-LEUGEN-JUDAS-BEEST ZELFS WEERSPROKEN DOOR RIJKSOVERHEID.NL - (ZIE KLIK HIER-LINK - en klik vervolgens op de blauwe doorklik-link).

RD-leugen-judas-beest: "Ook boven Nederland maken ze graag een ‘rondje Waddenzee'. Volgens kenners van de luchtmacht staat de communicatieapparatuur in Russische vliegtuigen op zulke momenten ook uit, zodat waarschuwingen vanbuiten niet doordringen. Het Kremlin heeft nooit uitgelegd wat het nut van deze vluchten is, maar ze passen in een patroon van pesterijen. Rusland mag het Westen graag een beetje provoceren. Als het om sportvliegtuigjes ging, zou er bij wijze van spreken een reclamesleep achter hangen met de boodschap: "Beste NAVO, het Kremlin weet u nog te vinden, hoor! De toestellen boven West-Europa worden niet uit de lucht geschoten omdat dat geen oorlogsgebied is. Wel wordt doorgaans via de ambassade een klacht naar Moskou gestuurd."


Bronlink:
http://www.refdag.nl/opinie/commentaar/commentaar_vanaf_nu_moet_rusland_geen_vreemd_luchtruim_meer_schenden_1_955884

GPPB.: De reformatorische Goebels-Goering-satanist, alias de bilderberger RD-acteur, braakt een lavastroom aan leugens jegens Rusland en support doorlopend de fascistische NAVO, de ISIS-VS, ISIS-Turkije en de NWO-VN, ofwel de Nieuwe Wereldorde! De fascistische SGP doet exact hetzelfde! In het bilderberger leugen-propaganda-commentaar pleit het RD-leugen-judas-beest voor het pro-ISIS-Turkije omtrent het neerschieten van een Russische jager, terwijl Rusland tot voor kort geen enkele bedreiging vormde voor Turkije, hoewel Putin nu diverse knoppen zal indrukken om Turkije-grootsmoel Erdogan de les te lezen. Putin heeft volkomen gelijk als hij zegt dat Turkije het terroristenleger ISIS op alle fronten support, o.a. door voor honderden miljoenen dollars gestolen ruwe ISIS-olie te kopen ! Ook bilderberger premier Rutte zegt dat Turkije omtrent het neerschieten van de Russische jager niet liegt, terwijl die uitspraak geen enkel bewijs vertegenwoordigt. Putin beweert het tegenovergestelde en zijn beschuldigingen jegens terroristisch Turkije bevatten de keiharde waarheid! Turkije heeft NL echter in de houtgreep omtrent de pedofiele demmink-beerput en het is onomstotelijk bewezen dat NAVO-land Turkije met de VS een proxy-oorlog tegen Syrie voert (en tegen de Koerden die ISIS bestrijden!!), door de hen zelf ge-creerde, getrainde en militair gesteunde terroristenbeweging ISIS! Het RD-leugen-judas-beest liegt zichzelf de eeuwige verdoemenis in met zijn waslijst aan brute leugens, waarvan het genoemde RD-leugen-commentaar over de Turkse provocatie er 1 van is. Leugenbeesten als de bilderberger RD-acteur zullen onder geen beding het Koninkrijk van God kunnen binnengaan, omdat dezulken behoren tot de door God verworpen verdoemden in de hel. Het Refodom zal dezelfde weg gaan, omdat zij dit soort Goeringiaanse leugen-beesten klakkeloos volgen, terwijl zij door hun lafhartige oudwijfse voorgangers niet worden gewaarschuwd. Heel Refoland bevindt zich in dromenland en op de brede weg des verderfs, op een enkel zwaar betoverd kind van God na.

Klik hier RD-MEDIA-PROPAGANDA-LEUGEN: ‘Bijna maandelijks verjaagt een F-16 een Russisch vliegtuig boven Nederlands luchtruim’
weerlegd door Thomas Rueb
3 juli 2012

DE ONTMASKERING VAN DE BRUUT-ZWAKZINNIGE RD-LEUGENS OVER DE NIET-BESTAANDE LUCHTRUIM-SCHENDINGEN DOOR RUSSISCHE MILITAIRE VLIEGTUIGEN VAN HET NEDERLANDSE LUCHTRUIM EN HET LUCHTRUIM VAN ANDERE NAVO-LANDEN !

"Het is tijd om de Joint Strike Fighter aan te schaffen, vindt ex-minister Hans Hillen (CDA) van Defensie. Als het aan hem ligt, wordt de oude F-16 straaljager zo snel mogelijk door dit gevechtsvliegtuig vervangen. "Als we denken dat we met antiek een oorlog kunnen winnen, dan vergissen we ons”, zei hij gisteren in een video-interview met Nu.nl. "Bijna maandelijks verjaagt een F-16 nog een Russisch vliegtuig." Is dat zo? Vier lezers verzochten de redactie van next.checkt om deze uitspraak te controleren. Next.checkt beoordeelt: grotendeels onwaar.

Interpretaties
Er staan in Nederland permanent twee F-16 straaljagers klaar om op te stijgen. 24 uur per dag, op de militaire vliegbases Leeuwarden en Volkel. Dit wordt de Quick Reaction Alert genoemd. Doel is om het Nederlandse verantwoordelijkheidsgebied, dat door de NAVO is toegewezen, continu te bewaken. Die toegewezen zone strekt zich uit boven het Nederlandse luchtruim en tot ver boven de Noordzee, tot zo’n 200 kilometer noordelijk van Leeuwarden. Ongeïdentificeerde vliegtuigen die dit gebied betreden, worden door de F-16’s onderschept en gevolgd.

Het ministerie van Defensie meldt dat er sinds 2009 regelmatig sprake is van Russische vluchten die "niet reageren op radiocontact”. Die vliegen meestal om Noorwegen richting de Noordzee, maar niet boven Nederlandse grond. Het gaat vaak om Russische bommenwerpers van het model Tupolev Tu-95, door de NAVO ook wel Bears genoemd. Dit is een onaangekondigde 'schending' van het luchtruim en wordt door het ministerie opgevat als provocatie. Volgens de uitspraak van Hillen betreedt dus "bijna maandelijks" zo’n Russisch vliegtuig het Nederlandse verantwoordelijkheidsgebied (= INTERNATIONAAL LUCHTRUIM). Onze F-16’s zouden dat gevechtsvliegtuig vervolgens "verjagen".

En, klopt het?
Het ministerie van Defensie publiceert sinds 2006 op de website wekelijks een overzicht van haar activiteiten. Sinds halverwege 2009 gebeurt dat ook voor binnenlandse operaties, waar de intrusie van Russische vliegtuigen in ons luchtruim toe wordt gerekend. next.checkt heeft handmatig het archief doorgespit, en daaruit blijkt: in 2011 werden in tien gevallen F-16’s ingezet om een onbekend vliegtuig in het "Nederlandse luchtruim" (verantwoordelijkheidsgebied = INTERNATIONAAL LUCHTRUIM) te onderscheppen. Vier keer daarvan ging het om een civiel toestel, zes keer was er inderdaad sprake van een Russische Bear.

In 2012 was dat tot vandaag toe één keer het geval, en in 2010 gebeurde het volgens het Defensie-archief twee keer. Volgens een woordvoerder van de Luchtmacht is dat jaar echter niet alles opgenomen in de weekoverzichten, en was er eigenlijk "vijf of zes keer" sprake van onderschepping van een Russisch vliegtuig door F-16’s. Dat is volgens hem sinds 2009 ongeveer gemiddeld. Dat het volgens Hillen "bijna maandelijks" zou gebeuren is, over de afgelopen jaren bezien, een ruime overschatting.

Vóór medio 2009 zijn er geen weekverslagen door het ministerie bijgehouden, maar naar alle waarschijnlijkheid gebeurde het toen nauwelijks. Zoals Defensie verwoordt in een persbericht uit oktober 2011: "Na de Koude Oorlog is het jaren stil geweest, maar sinds 2-3 jaar zijn ze terug." Het is dus een veilige aanname dat er vóór 2009 minder Russische vliegtuigen door Nederlandse F-16’s werden onderschept dan nu.

En dan is er nog de kwestie van het "verjagen", zoals Hillen het tegenover Nu.nl formuleert. Het ministerie van Defensie vat het op haar website als volgt samen: "Wij vliegen naar de toestellen toe om poolshoogte te nemen en begeleiden ze dan ons verantwoordelijkheidsgebied (= INTERNATIONAAL LUCHTRUIM) uit." Volgens de woordvoerder van de Luchtmacht komt het er in de praktijk op neer dat de F-16’s het Russische vliegtuig in de gaten houden en meevliegen tot die het luchtruim heeft verlaten. Dan wordt die taak overgedragen aan Deense, Engelse of Duitse straaljagers, afhankelijk van de vliegrichting. Van enige offensieve interventie, of het afdwingen van een bepaalde route, is geen sprake. De term "verjagen" is een misleidende overdrijving.

Conclusie
Volgens minister Hans Hillen "verjaagt een F-16 nog bijna maandelijks een Russisch vliegtuig" uit het Nederlandse verantwoordelijkheidsgebied (= INTERNATIONAAL LUCHTRUIM), het door de NAVO toegewezen luchtruim dat Nederland bewaakt. Dat gebeurt aanzienlijk minder dan de minister beweert. Toch gebeurt het regelmatig, volgens een woordvoerder van de Luchtmacht sinds 2009 zo’n vijf á zes keer per jaar. Op de formulering "verjagen" is ook wat aan te merken: dat komt in de praktijk neer op observeren en meevliegen tot het toestel "ons luchtgebied" verlaat. Al met al beoordeelt next.checkt de bewering als grotendeels onwaar.


Bronlink:
http://www.nrcnext.nl/blog/2012/07/03/next-checkt-bijna-dagelijks-verjaagt-een-f-16-een-russisch-vliegtuig/

Zelfs op rijksoverheid.nl wordt ten stelligste ontkend dat Rusland zich schuldig zou maken aan schending van het Nederlandse luchtruim. De Russische routine-vluchten vinden uitsluitend plaats in internationaal luchtruim, ten spijt van de RD-leugens van het RD-LEUGEN-JUDAS-BEEST, alias Bilderberger RD-acteur, Kranendonk.

Klik op de afbeelding of op de Klik hier link en klik vervolgens op de blauwe doorklik-link ter inzage rijksoverheid-pdf omtrent deze kwestie.


http://www.derokendevlaswiek.nl