VUURWERKRAMP ENSCHEDE FALSE FLAG
VUURWERKRAMP ENSCHEDE FALSE FLAG  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier DE VUURWERKRAMP ENSCHEDE - EEN POLITIEKE DOOFPOT - OOK DE BILDERBERGER SGP DANST MET DIT SOORT POLITIEKE CRIMINALITEIT MEE, MAAR DAT IS AL JAREN BEKEND !

MYSTERIE ROND VUURWERKRAMP ONTRAFELD: EX-RECHERCHEUR KOMT MET DOCUMENTAIRE


Enschede, 29 november 2013 – Meer dan 13 jaar na de vuurwerkramp komt een ex-rechercheur, die deel uit maakte van het Tolteam van politie Twente, vandaag met een documentaire over de vuurwerkramp. Uit de documentaire blijkt wat er vooraf ging aan de vuurwerkramp, wie er op terrein waren van S.E. Fireworks op 13 mei 2000, wat er op dat terrein gebeurde en hoe de overheid voor en na de ramp omging met S.E. Fireworks.

De documentaire is de uitkomst van 13 jaar onderzoek. Met het verschijnen van de documentaire heeft de Enschedese bevolking eindelijk duidelijkheid over welke personen daar op die dag op het terrein zijn geweest, wat de aanleiding is geweest voor de ramp en wie verantwoordelijk is voor het ontstaan van het eerste en het tweede vlammetje. Inmiddels zijn alle juridische wegen bewandeld om opheldering te krijgen, maar dit mocht tot op heden niet baten.

De documentaire De vuurwerkramp, een politieke doofpot geeft wel deze opheldering en is nu te bekijken op de website De Vuurwerkramp.

Volgens deze documentaire is het een politieke doofpot van jewelste! De belangrijkste getuige van die doofpot is ex-rechercheur Jan Paalman, die deel uitmaakte van het TOLteam dat het onderzoek naar de oorzaak van de brand in handen had. Omdat hij kritische vragen stelde bij de veroordeling van André de Vries, werd hij ontslagen. Sindsdien wil hij de waarheid boven tafel halen. Volgens Paalman werden belangrijke bewijzen buiten het dossier gehouden en deze doofpot werd van hogerhand aangestuurd. Volgens hem wisten ook minister Donner en zijn SG Demmink er van! Voor de hele documentaire plus de originele documenten waarop deze gebaseerd is, verwijs ik naar de website De Vuurwerkramp.

De docu gaat wat traag, maar is wel zeer gedegen! Ook de begeleidende tekst op de website is verhelderend. Verder staan er links naar alle genoemde documenten, zodat iedereen zichzelf kan vergewissen van de waarheid. Het was een duidelijke doofpot, de bewijzen zijn legio. Voor wie geen tijd heeft voor de hele docu, is het deel over de overheid wel een absolute aanrader!


KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE TER INZAGE WEBSITE VUURWERKRAMP.NL

ZIE OOK:

http://www.boublog.nl/2013/12/04/de-vuurwerkramp-enschede-uit-de-doofpot/

Op zoek naar de onderste steen
Op zaterdag 13 mei 2000, omstreeks 14:45 uur, brak er op het terrein van vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks aan de Tollensstraat te Enschede een brand uit die uiteindelijk, circa 50 minuten later, werd opgevolgd door een aantal explosies.

Wie was daar voorafgaand aan het 'eerste vlammetje', wat heeft zich daar afgespeeld? Uit onderzoek blijkt dat het 'eerste vlammetje' veroorzaakt is door menselijk handelen. 'Wij hadden al gezien, die brand ontstaat niet zomaar', aldus onderzoeker Jan de Bruin van Bureau Interne Zaken van de Politie Gelderland-Midden.

De overheid
Door PD Recherche te Rijssen zijn verschillende brandweermannen benaderd voor het geven van een nadere verklaring omtrent de gebeurtenissen op 13 mei 2000. In eerste aanleg wilde men meewerken. Later werd er echter medegedeeld dat de brandweerleiding had gezegd dat als er zou worden meegewerkt aan het afleggen van nadere verklaringen, en dat als daarbij zaken aan de orde zouden komen die de brandweer Enschede zouden schaden, er gevreesd moest worden voor hun baan.

Verschillende brandweerlieden hebben daarop besloten omwille van het behoud van hun baan bij de Brandweer Enschede geen nadere verklaringen af te leggen. Ook andere overheidsmedewerkers kregen te maken met vreemde situaties, intimidaties en bedreigingen. Ook zij zwegen tot op heden onder druk van hun leidinggevenden: "Je moet je bek houden want je komt er niet weer!". Toch zijn er medewerkers die een boekje open durfden te doen. Een van de medewerkers zei onder andere: "Die jongens zijn vermoord".


http://www.derokendevlaswiek.nl