BALTIMORE/PROTEST GERECHTVAARDIGD - IS/GEEN/RASSENCONFLICT
DE HALVE-TOREN-GODSDIENST VAN HET REFOISME DOOR CHRISTUS BESPOTTELIJK GESTELD (2) - GPPB. (03-05-2015)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HALVE-TOREN-GODSDIENST VAN HET REFOISME DOOR CHRISTUS BESPOTTELIJK GESTELD (2)

Schriftlezing: Mattheus 5:1-16

Tekst voor de prediking:
"En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning te slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tien duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hem komt? Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn. Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore", Lukas 14:27-35.

Orgelbegeleiding tijdens de eredienst heeft niets te maken met de afgedane en in Christus vervulde oudtestamentische ceremonie, netzomin elektrische verlichting en de geluidsinstallatie tijdens de eredienst daarmee te maken hebben.

* BALTIMORE-PROTEST OMTRENT DE POLITIE-MOORD OP FREDDIE GRAY HEEFT NIETS TE MAKEN MET RASSENCONFLICT, MAAR MET DE DUIVELSE LEGALISATIE VAN KILLERCOPS EN EEN GEPLANDE MARTIAL LAW - DE MOORD OP GRAY IS EEN HORROR-TREND GEWORDEN IN DE VS - RD LIEGT EN BEDRIEGT EROPLOS !

* HULDE AAN DE DAPPERE BALITIMORE CHIEF PROSECUTOR, MARILYN MOSBY !

* DE TOENEMENDE POLICE-NAZI-BRUTALITY JEGENS ONSCHULDIGE BURGERS, MET NAME IN DE VS, AUSTRALIE EN EUROPA

* ALLEEN AL IN APRIL DIT JAAR MEER DAN 60 ONSCHULDIGE MENSEN ONDER BLANK EN ZWART DOOR VS-KILLERCOPS IN KOELEN BLOEDE NEERGEKNALD, WAARONDER ZWAKZINNIGEN, DAKLOZEN EN VROUWEN !

* DE WACHTERS OP SIONS WACHTTORENS DIE ALS EEN LICHT OP EEN KANDELAAR EN ALS EEN STAD OP EEN BERG DOOR CHRISTUS GESTELD ZIJN, GETUIGEN OOK TEGEN DE OPKOMENDE SATANISCHE NIEUWE WERELDORDE EN HET DAARMEE GEPAARD GAANDE NAZI-ACHTIGE POLITIE-GEWELD EN MAATSCHAPPELIJKE (PEDO)CRIMINALITEIT: "GIJ VOLKEN HOORT....!" (Psalm 49:1 ber.).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.nl