FASCISTISCHE SGP KIEST VOOR TOTALE/NWO/DICTATUUR
SGP KIEST VOOR CLINTON, OFWEL VOOR DE TOTALE NWO-DICTATUUR  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier De weg naar een totale dictatuur: Amerika’s “Schaduw Regering” en hun stille Coup

LEES VOLLEDIGE ARTIKEL DOOR EEN KLIK OP DE AFBEELDING, OF VIA DE KLIK HIER LINK ON TOP OF THE PAGE


Geplaatst door: Redactie -29 oktober 2016? 4819?Reacties staat uit voor De weg naar een totale dictatuur: Amerika’s “Schaduw Regering” en hun stille Coup

Wie mocht denken dat de Big Brother samenleving die in ‘1984’ van George Orwell werd geschetst, een fantasieverhaal is, kan deze mening herzien na het lezen van dit artikel van John W. Whitehead. Whitehead schrijft over de greep naar de macht door de Schaduwregering (Deep State). Verborgen achter een hybride entiteit van publieke en private instituten beheerst de Schaduwregering het militaire apparaat, WallStreet en Silicon Valley en houdt het de Amerikaanse burgers vrijwel volledig onder controle.De situatie in Europa lijkt anders dan in de V.S. , maar dat is slechts schijn. Dit artikel gaat echter over de situatie in de Verenigde Staten.

Vandaag de dag kan de weg naar een totale dictatuur worden geopend met puur legale juridische middelen, ongezien en ongehoord door het Congres, de President of het volk. https://en.wikipedia.org/wiki/William_E._Jenner. Naar buiten toe hebben we een Constitutionele regering. Binnen onze regering en ons politieke systeem is er een zeer goed georganiseerde politieke actiegroep actief in dit land, vastbesloten om onze Grondwet te vernietigen en een één-partij staat te vestigen…

Wat belangrijk is om te onthouden over deze groep is niet hun ideologie, maar hun organisatie… Deze opereert in het geheim, in stilte, en is continu bezig om onze regering te transformeren… Deze groep is geen verantwoording schuldig, noch aan de President, het Congres, noch aan de rechtbanken. Deze groep is praktisch gezien niet te verwijderen.”- Senator William Jenner, toespraak 1954.

Veertig jaar geleden werden de media in de V.S. gedomineerd door 50 tot 60 ondernemingen. Nu zijn het er nog slechts zes. Er is sprake van een enorme concentratie binnen de media bedrijvensector. Deze zes mediabedrijven hebben er geen belang bij om het publiek lange en ingewikkelde verhalen op te dissen over onderwerpen zoals: ‘Waar gaat het geld van de belastingbetaler naar toe?’ Het publiek krijgt mensen zoals Kim Kardashian. Volgens mij komt dit niet omdat het Amerikaanse volk te dom is om het te begrijpen, maar omdat ze in de afgelopen decennia onderworpen zijn aan een diep ingrijpend mindcontrol programma.

Lofgren, auteur van ‘The Deep State’

Niet te beïnvloeden door verkiezingen. Niet te veranderen door populistische bewegingen. Ze vallen buiten de wet.

Zeg maar ‘hallo’ tegen de schaduwregering van Amerika.

Een gecorporatiseerde, gemilitariseerde, diepgewortelde bureaucratie die volledig operationeel is en wordt aangestuurd door niet gekozen officials die in essentie het land besturen. Deze schaduwregering vertegenwoordigt het verborgen gezicht van een regering die geen respect heeft voor de vrijheid van hun bevolking.

Het maakt niet uit welke kandidaat deze presidentiële verkiezingen wint, de schaduwregering zal hier blijven. Inderdaad, zoals recente documenten van de FBI onthullen, deze schaduwregering –ook wel ‘The 7th Floor Group’ genoemd- heeft waarschijnlijk ook een aandeel gehad in ‘wie dit jaar het Witte Huis gaat winnen’.

Om preciezer te zijn, hoe dan ook zal de toekomstige president feitelijk niet één, maar twee schaduwregeringen erven.

De eerste schaduwregering, genaamd COG of Continuity of Government, is opgebouwd uit onverkozen individuen die zijn aangewezen om de regering aan te sturen als er een catastrofe plaatsvindt. COG is een spookdreiging die wacht op de juiste omstandigheden –een terroristische aanval, een natuurramp, een economisch instorting- om dit naar buiten te brengen, waar het zelfs nu al opereert. Wanneer en of COG het overneemt; de politiestaat zal doorgaan tot aan de staat van beleg.

Op dit moment is het de tweede schaduwregering –ook wel de Deep State genoemd- die een grotere bedreiging vormt voor de vrijheid. Deze is samengesteld uit niet gekozen regeringsbureaucraten, corporaties, contractanten, pennenlikkers, en knoppendrukkers die werkelijk de lakens uitdelen achter de schermen, deze regering binnen een regering is de echte reden dat ‘wij, de mensen’ niet echt de controle hebben over onze regering.

De Deep State, die “geheel vaart op zijn eigen kompas en aanstuurt, ongeacht wie er formeel aan de macht is,” drijft de spot met verkiezingen en het algehele concept van een representatieve regering.

Dus wie of wat is de Deep State?

Het is de gemilitariseerde politie, die de krachten met de Staat en de federale wethandhaving-instanties heeft gebundeld om zichzelf te vestigen als een staand leger. Het is de samensmelting van diverse centra en spionage agentschappen die een bewakingsstaat hebben gecreëerd en ons allemaal tot verdachten hebben gemaakt. Het zijn de rechtbanken en de gevangenissen die hebben toegestaan dat bedrijfswinsten boven een eerlijk proces en rechtvaardigheid gaan.

Het is het militaire imperium met hun private ondernemers en de defensie-industrie die de natie failliet laten gaan. Het is de private sector met hun 854.000 gecontracteerde personeelsleden met hun topgeheime opdrachten “een aantal dat groter is dan die van de topgeheim verklaarde burgerlijke werknemers van de regering.” Het is waar voormalig staflid van het Congres Mike Lofgren aan refereert als ‘een hybride van nationale veiligheid en wethandhaving-instanties: het departement van Defensie, het Staats Departement, Homeland Security, de CIA, Departement van Justitie, Financiën, the Department of Defense, the State Department, Homeland Security, the CIA, the Justice Department, the Treasury, the Executive Office van de President via de Nationale Veiligheidsraad, Foreign Intelligence Surveillance Court, een aantal essentiële rechtbanken, en leden van defensie en de inlichtingendiensten.

Het gaat om elk onderdeel van een regering dat zich niet voor vrijheid inzet, maar overuren maakt om de Grondwet met de grond gelijk te maken en het volk machteloos om zodoende ruimte te maken voor een machtsgreep met behulp van corruptie en misbruiktactieken.

Dit zijn de hoofdrolspelers die de schaduwregering aansturen.

Dit is het verborgen gezicht van de Amerikaanse politiestaat die ver voorbij de verkiezingsdag door zal gaan.

Denk maar eens aan een van de hierna genoemde programma’s en het beleid dat voor elk van deze programma’s is geregisseerd door de schaduwregering en die worden voortgezet, ongeacht wie straks het Oval Office gaat bezetten.

Binnenlandse bewaking.
Ongeacht wie de presidentiële populariteitswedstrijd wint, de NSA met hun jaarlijkse $10.8 miljard black-ops budget, zal doorgaan met het bespioneren van iedere persoon in de VS die een computer of een telefoon gebruikt. Dus op ongeacht welke dag dan ook, of je nu in een winkel loopt, in je auto rijdt, je email checkt, of met vrienden praat en familie aan de telefoon, je kunt er zeker van zijn dat een of andere overheidsinstantie, of het nu de NSA is of een andere entiteit, meeluistert en je gedragingen volgt. De lokale politie is uitgedost met een reeks aan beveiligingsmateriaal, van kenteken-readers en mobiele telefoon-opsporingsapparaten tot biometrische data recorders. De hedendaagse technologie maakt het mogelijk voor de politie om passanten te scannen om de inhoud van hun zakken te kunnen controleren, portemonees, koffers, etc. Volledige body-scanners, die virtuele onderzoeken uitvoeren bij de Amerikanen die per vliegtuig reizen en die nu mobiel zijn, rondrijdende politiebusjes die voertuigen doorlichten en gebouwen en zelfs huizen. Dat gekoppeld aan het groeiende netwerk van het land met real-time beveiligingscamera’s en gezichtsherkenning-software, zal er spoedig nergens meer een plek zijn waar je heen kunt gaan en je kunt verbergen.

Wereldwijde spionage.
Het uitgebreide beveiligingsnetwerk van de NSA, waaraan de Washington Post refereert als het 500 miljard dollar “spionage empirium,” zal doorgaan om de wereld en iedere persoon op de planeet tot doelwit te maken die een telefoon of een computer gebruikt. Het Echelon programma van de NSA analyseert gewiekst elk telefoongesprek, elke fax en email waar die ook ter wereld wordt verzonden. Naast het uitvoeren van burgelijke bewaking bij politieke vredesbewegingen, zoals Amnesty International, Greenpeace en diverse religieuze groepen, heeft Echelon ook een sleutelpositie in de pogingen van de regering tot politieke en corporate spionage.

Willekeurige TSA-searchers: De Amerikaanse belastingbetaler zal steeds verder worden uitgekleed door de overheidsinstanties onder de dubieuze term van ‘Nationale Veiligheid’. Een van de grootste boosdoeners als het gaat om het oplichten van de belastingbetalers is de twijfelachtige inzet van, en het complete mismanagement van miljoenen dollars, waarmee ze de X-ray-scanners van luchthavens betalen, strafmaatregelen door TSA-agenten en diefstal van waardevolle eigendommen van de reizigers. Dat zou essentieel zijn voor de nationale veiligheid, en deze programma’s zullen worden voortgezet op vliegvelden en bij transportcentra in het hele land.

Amerikaanse Patriot Act, NDAA.
De zogeheten Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme die ze onuitputtelijk voeren sinds 9/11 zal doorgaan om onze vrijheden af te nemen, onze Grondwet te ontmantelen en onze natie te transformeren in een oorlogsgebied, grotendeels dankzij deze subversieve wetgeving zoals de USA Patriot Act en de National Defense Authorization Act. Deze omzeilen volledig de wetten van de rechtsstaat en de rechten van de Amerikaanse burgers. Op deze manier zijn ze bezig zich te heroriënteren op ons juridische landschap op een dusdanige wijze dat de staat van beleg wordt gewaarborgd, in plaats van de Amerikaanse Grondwet, en dat is de koers die we varen in de Verenigde Staten. Ze zullen doorgaan met het ons opleggen van deze wetten, ongeacht wie er wordt verkozen.

De gemilitariseerde politiestaat.
Dankzij de federale subsidieprogramma’s, waardoor het Pentagon ‘overtollig’ legermateriaal en wapens naar lokale eenheden van de politiemacht kan sturen, zonder dat hiervoor betaald hoeft te worden, kan de politie worden omgebouwd van rust en vredehandhavers naar zwaar bewapende verlengstukken van de militaire macht. Compleet met helmen, schilden, laarzen, stokken, stenguns, geweren, miniatuurtanks en bewapende drones.

De Amerikaanse wetshandhavers zijn niet langer dienstbaar aan de bevolking, maar controleren, beperken en behandelen het volk als vijanden en verdachten in plaats van burgers, met toestemming van de rechter.

SWAT team raids.
Er worden door meer dan 80.000 SWAT teams jaarlijks acties uitgevoerd op nietsvermoedende Amerikanen door de lokale politie om routine politiezaken uit te voeren en de federale macht legt voor deze acties een dwingende claim op de politiecapaciteit. Het aantal slachtoffers als gevolg van deze botte acties neemt jaar na jaar toe. De overkill die SWAT teams plegen bij triviale politiezaken zoals burenruzies, lastige honden en een beetje marihuana bezit zal een toenemende bron van ellende vormen.

Binnenlands gebruik van drones. Het binnenlands gebruik van drones zal hand over hand toenemen. Met toestemming van het Congres doorkruisen in 2010 30.000 drones het Amerikaanse luchtruim. Het bedrijfsleven verdient er $ 30 miljard aan per jaar. De machines, die worden uitgerust met wapens, zullen alle bewegingen met behulp van videocamera’s, hittesensoren en radar van de Amerikanen monitoren. Het Ministerie van Justitie heeft nu al $ 4 miljoen uitgegeven aan binnenlandse drones, hoofdzakelijk voor gebruik door de FBI en er is subsidie voor nog eens $ 1,26 miljoen voor nog meer drones die door regionale politie eenheden worden aangeschaft. Dit werd onthuld in een rapport van de Inspecteur Generaal van het Departement van Justitie.

De pijplijn van school naar gevangenis Een strikte gehoorzaamheid aan de staat zal door het stellen van voorbeelden worden opgelegd aan de schooljeugd. Scholen zullen onaangekondigd worden bezocht door drugshonden en er is een zero tolerantiebeleid naar zelfs de meest geringe ‘overtreding van de regels’. Jongeren die de regels overtreden worden van school verwijderd, gearresteerd door de politie en voor de jeugdrechtbank geleid.

Over-criminalisering De overheidsbureaucratie zal wetten, regels en gedragscodes blijven uitvaardigen om de macht van overheid en de grote ondernemingen te consolideren. Zonder het in de gaten te hebben, overtreden burgers gemiddeld drie keer per dag de ‘wet’. In principe kan vrijwel elk gedrag als onwettig worden bestempeld. Bijvoorbeeld, kleine boeren die ongepasteuriseerde geitenkaas maken en dat met leden van hun gemeenschap delen, zijn strafbaar en lopen het risico van een politie inval.

Geprivatiseerde gevangenissen Amerikaanse burgers in de gevangenis zetten, betekent een melkkoe voor grote ondernemingen die zich toeleggen op de bouw en op de winstgevende exploitatie van private gevangenissen. Deze bedrijven zijn slechts bereid om in gevangenissen te investeren als ze van de plaatselijke overheid een garantie krijgen dat de bezettingsgraad gedurende twintig jaar minimaal 90% is.

Eeuwige oorlogvoering De voortdurend expanderende Amerikaanse militaire wereldmacht heeft het financieel doodbloeden van het land tot gevolg. Er wordt per maand $ 15 miljard aan het militaire apparaat uitgegeven. Het Pentagon geeft meer uit aan oorlogen dan alle 50 staten tezamen aan gezondheid, educatie, welzijn en veiligheid. Toch zijn er weinig Amerikanen die in de gaten hebben dat deze doorgaande oorlogen weinig tot niets te maken hebben met de beveiliging van hun land, maar wel alles met de verrijking van het militair insdustrieel complex op kosten van de belastingbetaler.

Vat je de boodschap inmiddels?

De volgende president zal evenals zijn of haar voorgangers niets meer dan een marionet zijn om het volk rustig te houden en de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om gaat.

Zoals Lofgren onthult is de staat in de staat ‘verborgen achter de zichtbare’ een “hybride entiteit van publieke en private instituten die het land in de greep houden volgens consistente patronen.”

De Deep State houdt niet slechts het kapitaal van het land in zijn greep, het controleert ook Wall Street en Silicon Valley.

Dit is een verborgen soort FASCISME , waarbij publieke instellingen en private ondernemingen het vuile werk in opdracht van de machthebbers uitvoeren.

“De Deep State (schaduwregering) is zo diep ingegraven, zo goed beschermd door controlemechanismen, militaire macht, geld en de middelen die het heeft om elke tegenstand de kop in te drukken dat het haast onmogelijk is om een verandering te bewerkstelligen. Als er iets is wat de schaduwregering wil, dan is het dat de cashflow ononderbroken en de status quo gehandhaafd zal blijven. Binnen dit kader wordt een zekere mate van patstelling getolereerd. Gehakketak over culturele onderwerpen zijn een goede afleiding van waar het hen werkelijk om gaat”, aldus Lofgren

Anders gezegd, zoals ik heb uitgelegd in mijn boek Battlefield America: ‘The War on the American People’: “Zolang de overheidsfunctionarissen gekozen en niet gekozen, de ruimte hebben om zich niet aan de grondwet en de rechter te hoeven houden en zich kunnen onttrekken aan het oordeel van de burger, dan blijft deze dreiging van het afnemen van onze vrijheid – door de schaduwregering- onaangetast.”

Dus als je straks opnieuw wanhopig bent over de presidentskandidaten, houd je dan vast aan het feit dat het niets meer is dan een marionettenspel, bedoeld om de aandacht af te leiden van de stille machtsgreep door de schaduwregering.

Oorspronkelijke bron: The Rutherford Institute


http://www.derokendevlaswiek.nl