HHK/HOMO/KOMMERIE BEVESTIGD IN PRO/HOMO/HHK/KERK
HHK-HOMO KOMMERIE BEVESTIGD IN PRO-HOMO-HHK-KERK  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier HHK-homo Kommerie bevestigd tot HHK-predikant en de handen opgelegd door de bekende HHK-vossen

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE VAN DE VOLLEDIGE OP SCHRIFT GESTELDE KANSELBOODSCHAP IN PDF-BESTAND


Op 20 juni 2016 - meldde pro-homo-krant, RD:
"Kand. J. Kommerie is zaterdag bevestigd tot predikant van de hersteld hervormde gemeente te Andelst-Zetten e.o. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J. Joppe uit Oud-Beijerland en ds. R. P. van Rooijen uit Oosterwolde. De tekst voor de verkondiging was Jesaja 52:7. Naast ds. Joppe en Ds. Van Rooijen namen aan de handoplegging deel ds. P. den Ouden, ds. J.C. den Ouden, ds. M. van Reenen, ds. H. Zweistra, ds. R. C. Boogaard, ds. A. A. F. van de Weg, ds. IJ. R. Bijl en ds. W. J. C. van Blijderveen. In de middagdienst deed ds. Kommerie intrede vanuit Jesaja 62:1. Na de dienst werd de predikant toegesproken door ds. J. C. den Ouden uit Opheusden namens de classis en als consulent, en door ds. E. Kroon uit Randwijk namens de naburige kerkelijke gemeenten. Ouderling H. van Westreenen sprak namens kerkenraad en gemeente."

COMMENT
Het is al lange tijd publiek bekend dat niet alleen de PKN het homo-zijn legitiem verklaart heeft, homo's in het ambt bevestigt en homo-relaties inzegent, ook binnen de HHK worden de schandjongens niets in de weg gelegd, integendeel, ze kunnen met volledige instemming van de HHK-synode bij HHK-doctoren P. de Vries en Van Vlastuin ongehinderd een theologische opleiding volgen, tot kandidaat worden gepromoveerd, beroepbaar gesteld en vervolgens in het ambt bevestigd worden. Refo-homo's mogen bovendien in elke refo-kerk ook deelnemen aan het H.A. en zitting nemen in de kerkenraadsbank, maar het oordeel Gods omtrent die godslasterlijke schande is reeds hoorbaar, zichtbaar en tastbaar, hoewel nog lang niet volledig voltrokken, want de maat der zonde moet nog vol gezondigd worden, zoals de Heere ons dat te verstaan gegeven heeft uit Openbaring 14. De leidsels liggen op de refo-kerken en haar voorgangers en het oordeel is niet meer af te bidden, ten spijt van de zogenaamde kerk-modaliteiten-dominees die jegens de zonde van land en volk opvallend Ezra's gebed in stelling brengen, waarmee zij hun met bloed-bevlekte handen in onschuld wassen en hun toegeschroeide huurlingen-gewetens trachten te reformatoriseren, echter tevergeefs, want God laat Zich door zulke kleeniaans-gepropagandeerde hocus-pokes-preken niet bespotten!

Het bestaan van schandjongens in de vergadering van het Israel Gods was in het O.T. vervloekt en van Godswege verboden (Deut. 23:17). In het N.T. staan schandjongens eveneens onder het oordeel der verdoemenis (zie o.a. Rom. 1:18-32), ten spijt van het krankzinnig refo-sprookje dat er Ďcelibataire' homo's zouden bestaan, net zo krankzinnig dat er buitenaardse wezens, ofwel AliŽns zouden bestaan.

ALLE refo-dominees hebben hun oor bij de sodomitische plasterk-duivel te luisteren gelegd en zich het celibataire-homo-sprookje laten dicteren, een schandstuk dat inmiddels interkerkelijk is gelegaliseerd, terwijl elke homo in woorden, gedachten en werken de homo-praxis bedrijft, zoals de zogenaamde "celibataire" homo/pedo, Johan Kwast, als een praktiserende homo/pedo-crimineel uit de kast gekomen is.

KLIK OP DE AFBEELDING, OF OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE VOLLEDIGE DRV-ARTIKEL IN PDF-BESTAND.


http://www.derokendevlaswiek.nl