MAFFIA/KILLER/BEDRIJF MONSANTO GEDAAGD VOOR INTERNATIONAAL/GERECHTSHOF
MAFFIA-KILLER-BEDRIJF MONSANTO GEDAAGD VOOR INTERNATIONAAL GERECHTSHOF  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Monsanto gedaagd voor het Internationaal Gerechtshof - bilderberger RD zwijgt in alle talen !

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE BRON-ARTIKEL


Een groep van internationale professionals, onderzoekers en milieuactivisten – The Monsanto Tribunal – zijn een rechtszaak gestart tegen de Amerikaanse GMO-multinational Monsanto. Deze rechtszaak zal plaats gaan vinden in het Internationaal Gerechtshof te Den Haag. Aangezien het bijna een taboe is in de mediawereld om over Monsanto te berichten is het voor ons dan ook geen grote verassing dat de Nederlandse media hier geen woord over gesproken hebben. De Nederlandse bevolking wordt niet geïnformeerd over deze historische gebeurtenis, terwijl de aanklachten niet niks zijn en de rechtszaak ook nog eens plaats vindt in ons eigen land.

Het doel van The Monsanto Tribunal is om te onderzoeken en het evalueren van de beschuldigingen die gemaakt zijn tegen Monsanto. Alle schade die Monsanto aangericht heeft aan zowel het milieu als volksgezondheid zal meegenomen worden in het onderzoek. Deze informatie zal vervolgens worden gebruikt in de rechtszaak. Volgens de aanklagers is het meer dan een symbolisch symbool en beschuldigen ze Monsanto van ecocide. De rechtszaak zal van 12 tot 16 oktober 2016 plaats gaan vinden.

Monsanto is een zaadveredelingsbedrijf, en wereldmarktleider op het gebied van het genetisch manipuleren en het patenteren van zaad. Het bedrijf produceert o.a. ook onkruidbestrijdingsmiddelen (Roundup) die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kankerverwekkende stoffen bevatten.
Monsanto bevordert een agro-industrieel model, dat aan ten minste een derde van de wereldwijde antropogene uitstoot van broeikasgassen bijdraagt. Ook is het grotendeels verantwoordelijk voor de uitputting van de bodem en water, het uitsterven van verschillende diersoorten, de afnemende biodiversiteit en de verplaatsing van miljoenen kleine boeren wereldwijd. Dit is een model dat de voedselsoevereiniteit van volkeren bedreigt door het patenteren van zaden en privatiseren van levens.

Ook in het verleden heeft Monsanto zich meerdere malen schuldig gemaakt aan massamoorden, zoals in Vietnam gedurende de Vietnamoorlog. Zo was Monsanto in de jaren 50 verantwoordelijk voor het ontwerp en distributie van bijvoorbeeld Agent Orange. Het ontbladeringsmiddel dat gedurende de Vietnamoorlog door de VS veelvuldig gesproeid werd veroorzaakte bij het grootste deel van de Vietnamese bevolking ernstige ziektes zoals de ziekte van Hodgkin, verschillende soorten kanker in de luchtwegen en het disfunctioneren van het zenuwstelsel. Kortom, een bedrijf dat veel te lang ongestoord zijn gang heeft kunnen gaan met alle gevolgen van dien.

Boeren
In India wordt een alarmerende golf van zelfmoorden gebonden aan praktijken van Monsanto die geregistreerd staan bij de landbouwers.
In plaats van traditionele gewassen hebben ze boeren gedwongen GMO-katoen, die duurder is en waarvoor extra onderhoud vereist is, te laten groeien. In de laatste 20 jaar, heeft deze trend geleidt tot 290.000 zelfmoordgevallen onder boeren als gevolg van faillissement, volgens India’s nationale misdaden bureau verslagen.

Ecocide
De stichting, die overigens in Nederland ingeschreven staat, meldt op haar website dat een van de belangrijkste doelen van de rechtszaak het herkennen is van ‘’ ecocide ‘’ als een misdaad. ‘’Ecocide als een misdaad herkennen is de enige manier om te garanderen dat het recht van de mens aan een gezond milieu en het recht van de natuur en de bescherming ervan gewaarborgd blijft.’’ aldus de stichting op haar website.

Volgens zijn critici stelde Monsanto´s strategie van de systematische verhulling het bedrijf steeds in staat om de menselijke en ecologische schade te ontkennen veroorzaakt door zijn producten en om door te gaan met zijn vernietigende activiteiten. De onderneming doet dat door het lobbyen van regelgevende instanties en regeringen; door zijn toevlucht te zoeken in leugens en corruptie; door het financieren van frauduleuze wetenschappelijke onderzoeken; door het onder druk zetten van onafhankelijke wetenschappers; door het manipuleren van pers en media; etc. De geschiedenis van Monsanto zou daarenboven een schoolvoorbeeld zijn van straffeloosheid van profiterende transnationale ondernemingen en hun leidinggevenden, wiens activiteiten bijdragen aan crisis van klimaat en biosfeer en die de veiligheid van de aarde bedreigen.

Statuut van Rome
Het Monsanto Tribunaal, dat van 12 tot en met 16 oktober 2016 in Den Haag zal plaats vinden, heeft als doelstelling om deze beschuldigingen aan het adres van Monsanto te beordelen en om de schade veroorzaakt door dit transnationale bedrijf te evalueren. Het tribunaal gaat uit van de ¨Guiding Principles on Business and Human Rights¨ die de VN in 2011 goedkeurde. Het zal tevens nagaan of er sprake is van strafbaarstelling op basis van het Statuut van Rome (2002) waarop het Internationale Strafhof te Den Haag is gestoeld. Maar ook of hervorming van het internationale strafrecht nodig om ecocide te erkennen als strafbaar misdrijf en om strafvervolging in te kunnen stellen tegen natuurlijke personen die verantwoordelijkheid dragen voor deze misdaad.

Het mag best schandalig genoemd worden dat de Nederlandse media -incusief het RD- tot op heden nog geen woord hierover gesproken hebben. De vermoedens dat de lobby van Monsanto ook in de Nederlandse media met bedragen loopt te smijten om verhalen stil te houden worden ondertussen steeds sterker. Maar wat nog belangrijker is, wanneer gaat de bevolking zich écht zorgen maken over dit soort gevaarlijke multinationals?


http://www.derokendevlaswiek.nl