MARCHEL/GPPB./SAMENSPRAAK OVER AGENDA 21 & SGP-FASCISME
MARCHEL & GPPB. SAMENSPRAAK OVER AGENDA 21 & SGP-FASCISME  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier MARCHEL & GPPB. SAMENSPRAAK OVER AGENDA 21, VACCINATIES EN SGP-FASCISME

Marchel: Zeer geachte broeder! Ďk Heb net uw stuk gelezen over bevolkingsreductie en het geheime Wellness-plan dat onder het mom van een groene Agenda 21 op een sluipende wijze wordt doorgevoerd. Ďk Was er al van op de hoogte, maar toch fijn dat u het op uw site hebt geplaatst, want het refovolk is hier stekeblind voor, omdat het RD en de SGP de verraderlijke Agenda 21 juist promoten. Of uw publicatie's hiertegen effectief zullen zijn of niet, het moet gezegd worden en de eeuwigheid zal het wel openbaren wat de Heere ermee gedaan heeft. De SGP is niet alleen (opzettelijk) stekeblind voor de werkelijkheid, maar ze zijn door God Zelf blind geslagen en ze zijn gezet om te liegen en te bedriegen, zoals je onlangs in een preek zei, dat God de leidsels erop gelegd heeft. Er is in de refo-beweging al jaren geen stem en opmerken meer. Ze hebben hun kerk, hun dominee en hun politiek tot afgoden gemaakt. En alles wat met deze trend niet overeen stemt wordt vervloekt in onze dagen, bespot, gelasterd, ook op het RD-riool, het refo-forum.

GPPB.: Geliefde vriend en broeder, Marchel. We maken er deze keer maar een soort samenspraak van, want dan kan ik directer ingaan op hetgeen u schrijft en dan hoeft men niet steeds terug te lezen.
1. Depopulatie volgens Agenda 21 wordt binnen de refokringen goedkoop als een Ďcomplottheorie' afgedaan, maar dat doen de blinde refo's jegens alle waarheidsfeiten die in onze dagen wel of niet undercover plaatsvinden. Of het nu gaat over de bewezen 9-11-controlled-demolition, of over de bilderberger geplande NWO onder de dekmantel van war-on-terror, of over de satanische "groene' Agenda 21, of over de false flags Sandy Hooks-shootings, Boston-aanslag, school-shootings, enz., om allerhande war-on-terror-decreten en een Gun-control-decreet erdoor te rammen, enz., of over de criminele verdwijning van de MH370 en de opzettelijk neergeschoten MH17, of over de Global-warming-hoax, of over de gruwelijke CIA-creatie van Al-Qaida en ISIS, daarvan worden de waarheidsfeiten door de zwakzinnige refo-media categorisch verzwegen of vervalst, of afgedaan als zijnde ĎcomplottheorieŽn', terwijl al die genoemde feiten met harde bewijslast gestaafd zijn. Zelfs als ik de fascistische uitspraken van Van der Staaij letterlijk citeer en publiceer (Klik op de afbeelding of op de Klik hier link) en voor iedereen ter inzage en/of ten gehore geef, dan zegt het gros refo's glashard dat Staaij dat nooit zo bedoeld heeft, ergo, dat hij het niet eens gezegd heeft, om over het meeveinzende stomme-honden-leger dominees, die de fascistische SGP promoten, nog maar te zwijgen. Staaij is weer gekozen tot de voorman van de fascistische SGP, terwijl hij een brute oorlogsmisdadiger is, die zijn stem voor de Navo-bombardementen gegeven heeft om LibiŽ door het fascistische Navo-westen plat te laten bombarderen, de Libische goudvoorraad te roven en het welvarende LibiŽ in een anarchistische chaos te doen veranderen. Ook nu heeft Staaij zijn stem gegeven om SyriŽ door NL F-16's plat te bombarderen (zogenaamd tegen ISIS, terwijl de westerse bombardementen boven Syrisch grondgebied puur om de omverwerping van de regering van Assad bedoeld zijn), en dat, terwijl de westerse bombardementen boven SyriŽ illegale oorlogsmisdaden zijn, omdat president Assad het westen niet om hulp verzocht heeft. Rusland is echter wettig militair aanwezig in SyriŽ, omdat Assad de Russen wel om militaire hulp verzocht heeft. De westerse inmenging in SyriŽ is derhalve in flagrante strijd met het internationale volkenrecht. Stel dat de rollen worden omgekeerd en Assad zijn straaljagers naar Nederland zou sturen om de abortus-slachthuizen plat te bombarderen, zou heel fascistisch Europa, met name de gelijknamige SGP, moord en brand schreeuwen! Ik houd geen pleidooi voor Assad, maar we stellen wel het duivelse propaganda-systeem van het fascistische oorlogszuchtige westen, dat met satanische Ďhumanitaire' dekmantels gepaard gaat, aan de kaak. NL danst echter met de false-flag-oorlogen van de VS mee, met instemming van de SGP, en ook daar is een verklaring voor, want het is reeds lang een publiek geheim dat NL de 51e skull&bones-staat van de maffiose VS is, en ook is publiek bekend dat de SGP de maffia-spelletjes der illuminatie meespeelt en sinds WO-II een landverraderlijke beweging is tot op de dag van vandaag!
2. De door u genoemde refo-riool-forums, waarop letterlijk en doorlopend gelasterd en zelfs gevloekt wordt tegen de afsnijdende Waarheid Gods, zoals op Gods bevel door mij gepredikt, bevestigen alleen maar hetgeen Christus ons heeft voorzegd: "Gij zult van allen gehaat worden" en: "Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des Woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn Woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren", Joh. 15:19-20. En daaraan zijn ook de zaligsprekingen verbonden: "Zalig zijt gij, als u [de] [mensen] smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt [u]; want uw loon [is] groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u [geweest] [zijn]", Matth. 5:11-12.
Ook de vijanden van Christus moeten meewerken om Gods raad te vervullen, hetgeen bijv. ook in Zacharia:11:12-13 is voorzegd, namelijk dat Christus voor 30 zilverlingen verraden zou worden, hetgeen ook in onze dagen op grote schaal gebeurd, doch wee die mens!

Marchel: Het is in Gods Woord voorzegd dat die spotters vooral in het laatste der dagen er bij hopen zullen zijn, maar ze doen dat, broeder, tot hun eigen verderf. Er is letterlijk niemand in refo-land waar ik nog een geestelijk gesprek mee kan hebben, en als het zo is dan is het eenmalig. Letterlijk elke refo(dominee) haat de bijbelse radicaliteit onder de dekmantel der liefde, en men prevaleert de leugen boven de Waarheid en schijnliefde boven de ware liefde. Gods oordeel van een kracht der dwaling ligt er hoorbaar en zichtbaar op. Liegen en bedriegen is niet alleen een trend in de politiek, ook in de refo-kerken heerst de leugen. Gods Woord is echter duidelijk, laat u ja, ja en u nee, nee zijn.

GPPB.: Ja, het tegelijk Ďintrede & afscheid' preken onder de Joden was ook Christus niet vreemd, want de refo-joden hoorden Christus aanvankelijk gaarne preken, want Hij sprak aangename woorden, maar toen hij ging separeren tussen schijn en zijn, werden de harten van al die toenmalige refo-joden met nijdigheid en moordlust vervuld en toen sleepten zij Christus naar de steilte, om Hem in de diepte te pletter te gooien. Gebeurt vandaag exact hetzelfde zelfs door de zogeheten Ďbevindelijk-gereformeerde' predikanten en hun navolgers! Maar Hij door het midden van de refo-kerken doorgegaan zijnde, ging weg om nooit meer tot hen terug te keren (lees: Lukas 4:15-30). Het is met alle dominees zodanig gesteld als het gesteld was met de zonen van Samuel: "Ze namen geschenken aan en bogen het recht", (1 Sam. 8:3). Om het recht te buigen zijn alle dominees bedreven, want ze lappen de door God bevolen vrijmaakplicht aan hun ambtelijke laars en zeggen de valse leraars niet publiek de wacht aan bij God vandaan; ze verwerpen niet openlijk de binnenkerkelijke ketters volgens het apostolische bevel (Tit. 3:10); ze passen de tucht niet toe op de algehele heersende kerkelijke sodomie en wassen stilzwijgend hun handen in het badwater van Pilatus, geen e-n-k-e-l-e dominee uitgezonderd. God zal het zien en zoeken!

Marchel: Vorige week heb ik ds. Sonnevelt (ger.gem) nog enkele mailen geschreven. Hij schreef namelijk een stukje over de asielzoekers in de krant (refdag) en daar heb ik op gereageerd en ook nog met feiten naar hem gemaild. Antwoord krijg je nooit, want ze staan mijlen ver boven je.

GPPB.: Ik heb dat artikel van ds. Sonnevelt over de vluchtelingenstroom ook gelezen en hoewel hij niet zo meesmuilend schrijft als de RD-acteur, houdt ook Sonnevelt de ware bedoelingen van de moslim-invasie onder het doofpotdeksel, aangezien heel die zogenaamde vluchtelingenstroom een vooropgezet NWO-plan is, om de samenleving te ontwrichten, chaos te scheppen, religies samen te doen smelten onder de dekmantel van zogenaamde naastenliefde, maar dat Gods Woord zulke refo-monsters die de naastenliefde propaganderen die ten koste gaat van de leer van Christus, als witgepleiterde graven brandmerkt (Matth. 23:27), daar heeft niemand het over en ook Sonnevelt niet. Je vijanden liefhebben, betekent niet om met een aangepast evangelie tegelijk Christus te verloochenen en te verraden door tolerant te zijn jegens de valse religie en bruut verkrachtingsgeweld die met die zogenaamde vluchtelingenstroom gepaard gaat, maar die duivelse tolerantie is wel de gepromote judaspraktijk in het RD en door de SGP. SGPlayers, Staaij en Dijkgraaf zeggen Ďgoede en boeiende' gesprekken te hebben gehad met depopulatie-manager Bill Gates, het is te grof voor woorden, dat deze landverraderlijke SGP-schurken door dominees en het refo-achterban op handen worden gedragen. God zal het zien en zoeken!

Marchel: Nu lees ik net, dat de Navo zich versterkt in Oost Europa. En nog is het stil bij de refo beweging. Terwijl diverse buitenkerkelijke mensen die ik spreek, wel weten dat het verkeerd gaat aflopen. Dezulken drukken zich meestal niet zo bijbels uit, maar ze zien glashelder de leugens van de politieke partijen en met name de SGP.

GPPB.: Ja, die Navo-versterking in Oost Europa gaat vanzelf gepaard met de bekende goebeliaanse MSM/RD-propaganda tegen Rusland, terwijl niet Rusland de agressor is, maar de Navo, zoals we dat ook gezien hebben bij de annexerende Navo-VS-invallen in Irak, Afganistan, LibiŽ en nu ook in SyriŽ, terwijl de westerse propagandabuizen, plus het deformatorisch dagblad moord en brand schreeuwen dat Assad de moordenaar is van de duizenden doden die in SyriŽ vallen, maar in werkelijkheid is de Navo o.l.v. de VS de grote killer-agressor aldaar, zoals ook in Irak meer dan 1 miljoen doden gevallen zijn om de olievelden aldaar onder VS-beheer te krijgen. Ook in LibiŽ is de goudvoorraad leeggeplunderd door de westerse illuminatie en bewezen is dat de VS op wereldschaal een dubbele rol spelen, ISIS gecreŽerd hebben en als proxy-leger inzetten, om dezelfde olie- en goud-belangen te bewerken die de VS en de Navo in LibiŽ, Afganistan, Irak en in OekraÔne bewerkstelligd hebben, met volledige instemming van de fascistische SGP ! Inderdaad, de kinderen der wereld zijn wat dat betreft wijzer dan de kinderen des lichts in hun geslacht, want vele wereldlingen doorzien glashelder wat de satanische Agenda-21-bedoelingen zijn, terwijl de huidige refo-dominees ten aanzien van de geplande NWO en het huidige wereldgebeuren nog stommer zijn dan de hottentotten. Aan kerk-politieke misleiders die de breuk op het lichts genezen hebben we dan ook geen gebrek.

Marchel: Ook beweert de reguliere media (plus het RD) dat de economie aantrekt, maar ook dat is een grove leugen, want de Euro-dictatuur wil de Europese bevolking alleen maar (o.a. met moslim-invasie) terroriseren en tot op het bot uitbuiten en straatarm maken, geheel overeenkomstig Agenda 21.

GPPB.: Ik heb in de vorige artikelen (opnieuw) aangetoond dat de SGP aan de satanische Agenda 21 ten volle meewerkt en bij monde van SGPlayer Van Dijk wordt beweerd dat Agenda 21 geheel bijbels is met Gods Naam op zijn lippen. God zal die SGP-blasfemie echter zien en zoeken. Voor de SGP, die in het vlees begonnen is, is er derhalve geen weg terug mogelijk, aangezien de SGP-oprichting niet uit het geloof is geschied (kan ook niet), niet uit God geboren is, nergens door God bevolen is, maar daarentegen ten vure bewaard wordt tot de dag des oordeels. God is geen politieke god die het kiezen tussen kwaden gedoogd, maar verdoemt, en degenen die de zonde met de zonde bestrijden, zoals de SGP dat duidelijk doet, dezulken zegt de Heilige Geest bij monde van Paulus het oordeel der verdoemenis aan (Rom. 3:8)! Gristelijke demo-politiek is derhalve slechts Bašl-Zebub afgoderij en van God vervloekt.

Marchel: Het is al even geleden dat we het over vaccinatie-propaganda van Kooten-Labee-Weststrate hebben gehad, maar bij deze wil ik hier nog even op terug komen. Labee heeft drie adoptie-kinderen en twee pleeg-kinderen en al deze vijf kinderen zijn ingeŽnt. Dus met andere woorden: anders hadden ze die kinderen niet toegewezen gekregen van het adoptie-bureau. Diezelfde Labee beweert dat de twee duizend jaar oude Bijbel geen medisch- of praktisch handboek is, en zeker niet voor deze moderne tijd, terwijl hij daarbij ook nog eens Zondag 10 een duivelse invulling geeft, want volgens Labee hebben we de verantwoordelijk gekregen om goed voor ons en ons lichaam te zorgen, wat volgens hem vaccinatie-toediening bijbels noodzakelijk maakt.

GPPB.: Even afgezien van het feit dat de tegenwoordige vaccinaties door de miljarden-jackpot, Big Pharma genaamd, opzettelijk schadelijker worden gemaakt dan voorheen ooit het geval is geweest, omdat de tegenwoordige vaccinaties juist in het kader staan van de geplande bevolkings-depopulatie, die door Bill & Melinda Gates-Foundation wereldwijd worden bevorderd en gefinancierd (door de SGP aanbeden), is de bewering van Labee van een satanische orde, aangezien Gods Woord wel degelijk leert dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest en door het toedienen van vaccinaties (ziektekiemen) geschonden wordt. Gods Woord leert ook dat wie de tempel Gods schendt, door God geschonden zal worden (1 Kor. 3:17). Bovendien strijdt het inspuiten van ziektekiemen in een gezond lichaam tegen de door God geschapen natuurorde en tegen Zijn Voorzienigheid. Wie na mijn weerlegging van de criminele vaccinatie-propaganda in de NPV-brochure door Van Kooten, Labee en gedeeltelijk Weststrate, nog door kan gaan met vaccineren, is gewetenloos en zonder de ware vreze Gods. Uit pure onkunde en ongeloof is er in het verleden door refo-jan en eo-alleman gevaccineerd, en mij persoonlijk is het waarheidsfeitelijke licht daarover de laatste jaren pas goed opgegaan, maar nu wereldwijd bekend is dat de huidige Big-Pharma-vaccinaties vooral voor babies en kinderen extreem schadelijk zijn voor de gezondheid en een levenslange lijdensweg tot gevolg kunnen hebben, en/of zelfs de dood, is het gebruik ervan puur gewetenloos en goddeloos. Ergo, het publiek-bewezen feit dat de huidige vaccinaties zelfs uit geaborteerde embryo-genen worden vervaardigd, staat het gebruik van vaccinaties in het kader van medeplichtigheid aan moord, hetgeen dus ook geldt voor de vaccinatie-propaganda van ds. Van Kooten en ds. Labee, en ook deels voor ds. Weststrate in de door mij weerlegde NPV-pro-vaccinatie-brochure, hoewel Weststrate er zeker niet beter afkomt dan de eerste twee misleiders, aangezien GGinN-preases, ds. Weststrate, niet alleen een valse leer leert, maar ook bijbelheiligen als Rachel, Simson, Mordechai en Esther publiek verkracht in zijn godslasterlijke Banier-boeken, zoals op deze website met zwart-wit-feiten is aangetoond.

Marchel: Broeder, het stikt in onze dagen van FarizeeŽrs, maar als de Heere je blinde zielsogen geopend heeft, krijg je toch een gans andere gang in je leven. Dan staan we gegraveerd in de beide handpalmen van Christus en waar Hij Zijn voetstap zet, daar zullen we volgen, niet uit eigen kracht, maar omdat Hij ons onwederstandelijk trekt en ons draagt door de woestijn van dit leven, totdat we met Hem mogen ingaan in de bruiloft des Lams. Heb geen woorden om te eindigen, maar voelde wel gedrevenheid om even een kort briefje te schrijven.

GPPB.: Ja, zegt dat wel broeder, want als we Christus toebehoren, gaat het met ons exact hetzelfde zoals van Mozes geschreven staat: "Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden; verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke", Hebr. 11:24-27.
Tot de voleinding der wereld zal Christus Zijn slachtschapen onder het kruis echter voortdurend sterken in het allerheiligst geloof, zeggende: "Vreest niet, gij klein kuddeke, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven", Luk. 12:32.

Hartelijke groet en zegen!

VACCINATIE/LEUGENS/HOAX ds. R. v. KOOTEN ds. B. LABEE ds. J.A. WESTSTRATE   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

VIA HET PDF-ICOONTJE OF VIA DE KLIK HIER LINK IS HET COMPLETE GPPB-COMMENTAAR JEGENS DE DRIE NPV-INTERVIEWS VAN HET TRIO MISLEIDERS, DS. R. VAN KOOTEN (HHK), DS. B. LABEE (GG) EN DS. J.A. WESTRATE (GGinG) TE DOWNLOADEN IN PDF-FORMAAT


http://www.derokendevlaswiek.nl