ONDERSCHEIDING DR. W.J. OP 't HOF ATHALIAANS/KONINGSHUIS
ONDERSCHEIDING DR. W.J. OP 't HOF ATHALIAANS KONINGSHUIS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Vraag inzender:

Ik heb een korte vraag over uw artikel van "Teellinck-promotor dr. W. J. op 't Hof, contra..."

Dr. Op 't Hof heeft jaren geleden een koninklijke onderscheiding ontvangen en zo'n onderscheiding ontvangt toch niemand vanwege zijn/haar nalatigheid, dunkt me.

Uw gedachte hierover?

-------------------------------------

Geachte inzender,

1. Tussen koninklijke onderscheidingen en de gunst van God staat geen is-gelijk-teken. Bovendien worden koninklijke onderscheidingen niet toegekend op grond van geloofsdaden, maar op grond van menselijke prestaties, die dikwijls de toets van Gods Woord niet kunnen doorstaan, of zelfs antichristelijk zijn. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de door het huidige koningshuis toegekende -occulte- Machiavelli-prijs aan de vader(?) van de vermoorde Marianne Vaatstra. (Lees de feitelijke waarheid over deze gruwelijke beerput-moord op de website van Wim Dankbaar via de Klik hier link, of door een klik op de afbeelding).

2. Toen DaniŽl aan de feestvierende koning Belsazar de betekenis van het geschrift op de wand -Mene, Mene, Tekel Upharsin- verklaarde, wilde koning Belsazar de profeet DaniŽl koninklijk onderscheiden, met purper en goud behangen en heerser van het land maken. Doch DaniŽl wenste geen eer te ontvangen van de goddeloze koning Belsazar, zoals we in het onderstaande tekstgedeelte kunnen lezen.

"Doch van u heb ik gehoord, dat gij uitleggingen kunt geven, en knopen ontbinden; nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen, en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde DaniŽl, en zeide voor den koning: Heb uw gaven voor uzelven, en geef uw vereringen aan een ander; ik zal nochtans het schrift voor den koning lezen, en de uitlegging zal ik hem bekend maken", Dan. 5:16-17.

3. Aangezien dr. Op 't Hof wel een koninklijke onderscheiding van het goddeloze Athaliaanse koningshuis in ontvangst genomen heeft, komt tussen hem en DaniŽl het geestelijke onderscheid wel heel duidelijk openbaar.

4. Aangezien ds. A. Kort publiek in het RD ex-koningin Beatrix "de moeder des vaderlands" heeft genoemd, zet hij de abortus- en euthanasiewet ondertekenende ex-kon. B op dezefde lijn als prins Willem van Oranje, terwijl prins Willem van Oranje vanwege zijn godsvreze en zijn vaderlands-getrouwheid tot de dood "de vader des vaderlands" wordt genoemd. Ds. A. Kort zou de bloedige koningin Athalia dus ook "de moeder des vaderlands" noemen, terwijl zulke verraderlijke afgoderij door de godvrezende priester Jojada met de dood zou worden gestraft (2 Kon. 11:16).

5. Aangezien de OGG-synode weer een (Urker) student heeft aangenomen, onder begeleiding van uiterst vrome uitspraken, zoals: "...studenten laten we eenvoudig, doch diepgaand Schriftonderzoek doen onder de inwachting des Heiligen Geestes", dan zouden overal de alarmbellen moeten gaan rinkelen, aangezien deze uiterst vrome uitspraken vloeken met de OGG-embryoleer-praktijk en OGG-tuchtloosheid jegens de van God vervloekte OGG-Staaij-politiek. In onze dagen wordt dit soort kerkelijke en politieke poppenkast met koninklijke onderscheidingen beloond, en de duivel is de lachende derde.

Als antwoord op uw vraag, houden we het dus maar bij de geloofsgetrouwheid van DaniŽl, zeggende: "Heb uw gaven voor uzelven, en geef uw vereringen aan een ander!"

mvg. GPPB.


http://www.derokendevlaswiek.nl