PROF. T. DERKSEN: 'BAYBASIN TAPS VERVALST' TURKIJE/DEMMINK/CHANTAGE
PROF. T. DERKSEN: 'BABAYSIN TAPS VERVALST' POLITIEK DOET NIETS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

PROF. T. DERKSEN: 'BABAYSIN TAPS VERVALST' (GRISTELIJKE) POLITIEK DOET NIETS !

Klik op de afbeelding ter inzage complete artikel

OOK SGP HOUDT ELITE-PEDOFIELEN DE HANDEN BOVEN HET HOOFD !


Ton Derksen: zaak Baybasin is glasheldere opzet

30-01-2016

Prof. Ton Derksen heeft op de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden zijn nieuwe boek over de zaak Baybasin gepresenteerd met een hoorcollege. Dat schrijft Katholiek Nieuwsblad: In 'De Baybasin Taps' wordt de fraude met het bewijsmateriaal waarmee Baybasin achter de tralies is verdwenen nog duidelijker vast te staan dan in zijn vorige boek 'Verknipt bewijs'. Bovendien reikt hij nieuwe argumenten aan voor de doorgestoken kaart tussen Turkije en Nederland.

De Nederlandse Staat weigert Baybasin nog altijd vrij te laten, ondanks overweldigend bewijs voor de onrechtmatige veroordeling. Derksen: “We gaan dus gewoon door met er boeken over te schrijven, schertste Derksen, net zolang tot Baybasin alsnog wordt vrijgelaten". Programmadirecteur Erno Eskens van de ISVW noemt een parlementaire enquête naar de topambtenaar "wiens naam ik hier niet wil noemen" (zoals Derksen hem in zijn boek steevast aanduidt) inmiddels onafwendbaar.

Prof. dr. Ton Derksen in EenVandaag: bewijs tegen Baybasin gemanipuleerd

28-01-2016

De in Nederland tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin zit vast op basis van vals en vervalste telefoontaps. Dat blijkt uit nieuw diepgravend onderzoek van Prof. dr. Ton Derksen, emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie aan Radboud Universiteit Nijmegen. In het TV-programma EenVandaag van dinsdag 26 januari 2016 lichtte hij de resultaten van zijn onderzoek naar het gemanipuleerde bewijs toe.

Derksen schreef al eerder een boek over de zaak (Verknipt Bewijs), maar komt nu met een nieuw boek waarin hij zijn eerdere conclusies nog eens extra kracht bijzet. Uit een kort geding dat eerder deze week diende, aangespannen door Hüseyin Baybasin, werd al duidelijk dat Joris Demmink zich persoonlijk met de zaak-Baybasin bemoeide. Het bevestigt opnieuw dat "Elke poging om duidelijkheid in deze zaak te verkrijgen vakkundig de nek is omgedraaid".


bron: https://www.demminkdoofpot.nl/home.html

---------------------------------------------

Op de website Bakker Schut:
Geconfronteerd met de nieuwe feiten die in het herzieningsverzoek van 2011 waren aangedragen, had de Advocaat Generaal van de Hoge Raad in 2012 besloten om nader onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal, dat voor 90% uit telefoontaps bestond. Vanaf 2013 zijn daarop getuigen gehoord en nieuwe deskundigenrapporten ingebracht, waaronder ook nieuwe rapporten van Ton Derksen zelf. De zaak kreeg een beslissende wending toen in april 2015 ook de originele geluidsopnamen van enkele cruciale telefoontaps aan de verdediging ter beschikking werden gesteld. Dat was tot dan toe geweigerd.

De onthutsende resultaten van dit onderzoek komen nu langzaam maar zeker boven water. Derksens nieuwe analyse is gebaseerd op de rapportages die hij gedurende het herzieningsonderzoek inbracht. Hij toont aan dat Turkije jarenlang samenwerkte met Nederland om Baybasin uitgeleverd te krijgen. Toen dat mislukte, is met list en bedrog geprobeerd om Baybasin in Nederland zo lang mogelijk gevangen te zetten. Derksen laat zien dat het onderzoek aan de nu beschikbaar gestelde originele taps zijn eerdere conclusies volledig bevestigt. Sterker, dit onderzoek heeft nog veel meer en veel duidelijkere aanwijzingen van manipulatie opgeleverd, inclusief vertalingsbedrog, gepleegd door ondeskundige en onbetrouwbare taptolken in Nederlandse overheidsdienst. Het boek staat er vol mee. Hieronder in het kort een paar voorbeelden.

Maandag 1 februari a.s. zal namens Baybasin een aanvulling worden ingediend op de in 2011 bij de Hoge Raad ingediende eerste herzieningsaanvraag. Hierin zal gedetailleerd worden ingegaan op alle door de deskundigen (waaronder Ton Derksen) nieuw ontdekte bewijzen van manipulatie en bedrog.


Bronlink:
http://www.bs-foundation.nl/de-baybasin-taps-harde-bewijzen-voor-manipulatie-en-vertalingsgesjoemel/

-------------------------------------------

Andre Vergeer:
31 januari, 2016 op 23:33
Naschrift:

SLACHTOFFERS NIET WELKOM OP SYMPOSIUM

door Pamela Hemelrijk (2006)
Talloze bestuurders, hoogwaardigheidsbekleders, wetenschappers en ‘relaties’ zijn uitgenodigd voor een groot wetenschappelijk symposium over de vuurwerkramp, dat op 28 februari in Enschede wordt gehouden. Alleen de slachtoffers zelf, die mogen er van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (BSVE) niet bij zijn. Een belangenvereniging die haar eigen leden weert; hoe vindt u die?

De organisatie van het symposium is door de BSVE toevertrouwd aan het technisch adviesbureau MSNP, oftewel Bas van den Heuvel (ex-student bedrijfskunde) en Dave Broers (student technische natuurkunde). Dit tweetal deed aanvankelijk onderzoek in opdracht van de gedupeerden, maar werd later ‘meer en meer gegrepen door de wetenschappelijke uitdaging die de analyse van de ramp bleek te zijn’. Oftewel: de twee half afgestudeerde jongelui bouwden mooie contacten op met de Commissie Oosting, die grote belangstelling toonde voor hun activiteiten, en zelfs af en toe een bezoek bracht aan hun laboratoriumpje. De conclusies van hun ‘unieke onderzoek’? bleken dan ook (‘mede dankzij enige ruggenspraak’!) vrijwel perfect overeen te komen met de bevindingen van de commissie Oosting.
De Stichting Steunpunt Vuurwerkramp, die vreest dat de onderste steen nog lang niet boven is (er zijn sterke aanwijzingen dat er op het terrein van SE Fireworks militaire explosieven hebben gelegen, mogelijk zelfs een partij afgekeurde AP-23 landmijnen) is perplex over de gang van zaken. Voorzitster en gedupeerde Anne Kroon kreeg van Van den Heuvel te horen dat het symposium niet toegankelijk is voor de getroffenen, omdat zij niet tot de doelgroep behoren: ‘Op de bijeenkomst willen wij met professionals enerzijds terugkijken op 5,5 jaar belangenbehartiging en aandacht voor de getroffenen en anderzijds een ordening aanbrengen in de informatie over de ramp’, orakelt de ex-student er in zijn email op los. ‘Dit overzicht zal voor jullie overigens weinig nieuws bevatten. Maar belangrijker is dat de toon en vorm is afgestemd op de doelgroep van de bijeenkomst. Deze doelgroep heeft een grotere tot grote emotionele afstand tot de feitelijke ramp, en een sterk van de werkelijk getroffenen afwijkend referentiekader’.
Als pleister op de wonde wordt er op 1 maart een ‘informele’ bijeenkomst georganiseerd voor de BSVE-leden met hun afwijkend referentiekader. Daar moeten ze het dan maar mee doen. Bij het symposium zelf zal er volgens Bas van den Heuvel nauwlettend op worden toegezien dat er geen onbevoegden binnenglippen. Hij gewaagt zelfs van ‘geüniformeerde bewakingsdiensten bij de ingang’ en ‘preventief fouilleren’. Enfin, voor zover de slachtoffers van de vuurwerkramp nog niet paranoïde waren, zijn ze het nu.


bron:
http://www.enschederamp.nl/forum/index.php?PHPSESSID=ngotoh9kbu04p02jk8mhl3sfs6&action=search2


http://www.derokendevlaswiek.nl