PSYCHOLOGISCHE PREDIKING VAN DS. A. SIMONS

KLIK OP DEZE LINK TER INZAGE VOLLEDIG PDF-DOCUMENT

DWAALLEER VAN DE OUDE-MENS-BEKERING ONTMASKERD IN DE PSYCHOLOGISCHE PREDIKING VAN DS. A. SIMONS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DWAALLEER VAN DE OUDE-MENS-BEKERING ONTMASKERD
IN DE PSYCHOLOGISCHE PREDIKING VAN DS. A. SIMONS


KLIK OP HET PDF-ICOONTJE OF OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE VAN COMPLETE ARTIKEL IN PDF-FORMAT


Inleiding
Sommige dominees in onze dagen brengen nog wel een aantal bijbels bekende klanken voort, maar het gros kan niet bijbels-bevindelijk verklaren ho de zondaar de enge poort ingaat. In de huidige prediking wordt de oude mens onder de wet massaal door de enge poort gesmokkeld, hetgeen in werkelijkheid betekent dat de oude mens zoekt in te gaan en niet kan, en vervolgens over de muur klimt en daarbij gunnend-pastoraal wordt bijgestaan door de huidige godgeleerdheid. De oude mens wordt in staat geacht om te geloven, terwijl alleen de nieuwe mens in Christus gelooft. Ook in de psychologische prediking van vriend Simons wordt de oude mens geloof aangesmeerd, aangezien hij rijp en groen inzegent, zoals dat ook blijkt uit zijn betoog. Simons schermt wel met de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze en de zekerheid des geloofs, maar de inhoud die hij daaraan geeft, komt niet overeen met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is (1 Tim. 6:3 - 2 Joh. 1:9), omdat hij niet anders doet dan zielen die nog amper in de eerste fase van de Wet verkeren, over het paard tilt, ofwel over de muur doet klimmen, hen haastiglijk de handen oplegt, terwijl ze van hun drek niet gewassen zijn. De oude mens sterft niet door het geloof, ook niet door het Evangelie, maar door de Wet (Gal. 2:19). Gods Woord leert vier fasen der Wet in het kader van het stuk der ellende:

1. Ontdekking - (o.a. Jer. 3:13)
2. Vervloeking - (o.a. Gal. 3:10)
3. Verdoeming - (o.a. Rom. 3:19)
4. Doding - (o.a. Rom. 7:9 - Gal. 2:19a)


De toetssteen voor het ware geloof is de vierde fase der Wet, want de Wet is de bediening des doods, door wiens dodelijke bediening de oude mens onder de Wet ineens en voor altijd sterft (Rom. 7:9 - Gal. 2:19a). Dat is geen voorwaarde waaraan de mens moet voldoen, maar Gods orde in het zaligen van verloren zondaren, "...want het Einde der Wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft", Rom. 10:4. Vriend Simons (en wie eigenlijk niet?) laat de oude mens onder de Wet participeren met de nieuwe mens onder de genade (twee-mens), hetgeen volstrekt rooms is, en we zullen in afhankelijkheid des Heeren aantonen dat Simons tussen de verwerving des heils door Christus n de toepassing des heils een is-gelijk-teken zet met een aangeplakt geloof. Geve de Heere nog vele ogen te openen voor de huidige misleidende prediking, want het oordeel ligt op alle kerken en dat oordeel is allang begonnen bij het huis Gods. De Heere gaat echter door en vergadert Zijn Kerk uit de heggen en stegen der wereld, aangezien de refo-kerkbelijders en hun voorgangers elke bijbelse separatie haten, de bannen in kerk en staat doodzwijgen, de tuchtloosheid verheerlijken, sodomie aanvaarden en hun tijd verbeuzelen met beschimmeld kerkbrood, refo-entertainment en democratisch- kerkpolitieke psychologie. Dat zijn de oorzaken waardoor het volk ontbloot is en zich vermaakt met brood en spelen. Daaruit volgt dat het Woord nog schaarser geworden is dan in Eli's dagen, en dat Jakob flinterdun geworden is, is openbaar. (Artikel volledig lezen svp).

GPPB.


KLIK OP HET PDF-ICOONTJE OF OP DE KLIK HIER LINK TER INZAGE VAN COMPLETE ARTIKEL IN PDF-FORMAT

KLIK OP DEZE LINK TER INZAGE VOLLEDIG PDF-DOCUMENT