REFDAG/PAUS/ANTICHRIST: ALLE RELIGIES AANBIDDEN ZELFDE GOD
REFDAG-PAUS-ANTICHRIST: 'ALLE RELIGIES AANBIDDEN DEZELFDE GOD'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Huurling ds. J.J. Eckeveld (GG) over zijn recente bezoek aan de koning: "Hij was zo aardig en ik wenste hem Gods zegen toe en hij mij......" blablabla.

De getrouwe godsman, John Knox, zou tot de koning gezegd hebben: "Gij zijt met uw vrouw bij de inhuldiging van de Antichrist geweest, een vergadering der boosdoeners! U kunt zo niet voor God verschijnen!"

Ds. A. Kort (OGG) heeft destijds voormalig koningin Beatrix publiek gefeliciteerd met foto in het RD en zich NIET vrijgemaakt van haar bloed.

De getrouwe godsman, John Knox, zou tot de koningin gezegd hebben: "Gij hebt de abortuswet ondertekend met ruim 1 miljoen abortusmoorden tot gevolg. Al die vermoorde babies zullen opstaan in het oordeel om van u rekenschap af te eisen voor het Aangezicht van Christus, mevrouw!"

Bede: "O God, verlos ons toch van al die ontrouwe huurlingen die alleen zichzelf weiden, de schapen misleiden en de zaak van Christus verzaken!"Klik hier

HET BILDERBERGER RD (VER)HULDIGT AL JAREN DE SATANISCHE LEERSTELLINGEN VAN HET BEEST UIT OPENBARING, DE PAUS (= DE ANTICHRIST), DIE LEERT DAT ALLE RELIGIES DEZELFDE GOD AANBIDDEN, MET ALS DOEL: 1 WERELDRELIGIE !


WAT HET RD VERHULT, VERHULLEN OOK ALLE REFO-KERKEN EN DIE SATANISCHE REFO-VERHULLING VAN DE PAUS IS REEDS GERELATEERD AAN DE AANBIDDING VAN HET BEEST !

VERGELIJK DE SATANISCHE RD-PROPAGANDA (ZIE AFBEELDING) MET DE ONDERSTAANDE FEITEN !

RD-Paus-Antichrist: "Alle religies aanbidden dezelfde God"

Het Catholic News Agency bericht dat paus Franciscus afgelopen dinsdag zijn allereerste videoboodschap met zijn maandelijkse gebedsoproep heeft gepubliceerd. Daarin stelde hij dat ‘velen verschillend denken en voelen over God, hem op verschillende manieren zoeken of ontmoeten. In deze menigte, deze soorten religies, hebben we voor iedereen slechts één zekerheid: we zijn allemaal kinderen van God.' In de video komen tevens een boeddhist, een Joodse rabbi, een priester en een islamitische leider aan het woord, die allen deze God met hun eigen titels aanspreken: Boeddha, G*d, Jezus Christus en Allah.

De paus en de andere religieuze leiders in de video zien zichzelf verenigd in hun gemeenschappelijke geloof in ‘liefde'. Franciscus hoopt dat de kijkers van zijn video ‘mijn gebedsverzoek van deze maand, dat oprechte dialoog tussen mannen en vrouwen met verschillende geloven de vruchten van vrede en rechtvaardigheid zullen produceren, zullen verspreiden.'

Franciscus liet sinds zijn aantreden begin 2013 al veel vaker blijken dat hij de exclusiviteit van het Bijbelse evangelie –enkel verzoening met de enige ware God door Jezus Christus- heeft losgelaten (verzoening met de enige ware God door Jezus Christus heeft geen paus, de mens der zonde, ooit geloofd, maar gelasterd tot op de huidige dag- GPPB.), en grote stappen zet richting het samenvoegen van de grote religies tot één-wereld-religie. Als eerste zouden het christendom en de islam moeten worden samengevoegd tot wat sommigen al jaren ‘chrislam' noemen.

Paus: Moslims aanbidden de enige god
Om dat te bereiken gaf hij al snel toestemming voor islamitische gebeden en het voorlezen uit de Koran in het Vaticaan, iets wat nog nooit eerder was gebeurd. Tijdens zijn laatste bezoek aan de VS maakte hij in de St. Patrick Kathedraal in Manhattan heel duidelijk dat hij gelooft dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden:

‘Ik wil graag twee gevoelens voor mijn moslimbroeders en -zusters uitdrukken. Ten eerste groet ik hen vanwege de viering van het offerfeest. Ik zou graag hebben gezien dat mijn groet warmer had kunnen zijn. In het licht van de tragedie in Mekka (het omkomen van vele moslims tijdens de hadj – X.) druk ik mijn gevoelens van nabijheid uit, en zeg ik dat ik zeker voor jullie zal bidden. Ik verenig mijzelf met jullie allen in een gebed tot ‘almighty god, all merciful' – de Engelse vertaling van een van de bekende aanspreektitels van allah.

Met dezelfde bewoordingen had de paus allah al tijdens zijn eerste oecumenische concilie aangesproken: ‘Ik groet u allen en dank u vanuit mijn hart, beste vrienden van de andere religieuze tradities: ten eerste de moslims, die de enige god, levend en genadig, aanbidden, en hem in hun gebeden aanroepen… Ik zie een tastbaar bewijs van de wil om te groeien in wederzijds respect en samenwerking voor het gemeenschappelijke goed van de mensheid.'

Eén-wereld-religie in wording
Ook katholieken kunnen nu nauwelijks meer ontkennen dat paus Franciscus werkt aan de totstandkoming van een één-wereld-religie. Daarin zal ook volgens zijn eigen woorden echter geen plaats zijn voor christelijke fundamentalisten, die hij ‘een ziekte' noemde. In het christendom worden gelovigen en kerken die vasthouden aan de al genoemde exclusiviteit van het Bijbelse evangelie inmiddels tot deze ‘fundamentalisten' gerekend, en dat terwijl de Katholieke Kerk zelf eeuwenlang hetzelfde standpunt heeft verdedigd.

Eind vorig jaar predikte de leider van het Vaticaan nog de uiterste sombere boodschap dat de kerst van 2015 wel eens de laatste zou kunnen zijn die de mensheid zal vieren, omdat de wereld een jaar later ‘onherkenbaar veranderd' kan zijn door grote oorlogen, opstanden en instortingen. Zijn gewenste één-wereld-religie past dan ook precies in zijn pleidooien voor de snelle oprichting van een Marxistische Nieuwe Wereld Orde onder leiding van een soort VN-wereldregering.

David D. Letterman

Bron: Klik op afbeelding of op de Klik hier link.


http://www.derokendevlaswiek.nl