WIE DE SPOTTERS ZIJN IN HET/LAASTE/DER/DAGEN
WIE DE KERKELIJKE SPOTTERS ZIJN DIE HUN EIGENGEMAAKTE (AFGESCHEIDEN) TUCHTLOZE KERKEN EN HUN INGEKANKERDE DWAALLEER BEGEREN EN DAARIN WANDELEN EN ZICH NIET DOOR GODS WOORD LATEN GEZEGGEN, MAAR ZICHZELF STIJVEN IN HUN ON- EN EIGENGERECHTIGHEID (1) - GPPB. (21-02-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIE DE KERKELIJKE SPOTTERS ZIJN DIE HUN EIGENGEMAAKTE (AFGESCHEIDEN) TUCHTLOZE KERKEN EN HUN INGEKANKERDE DWAALLEER BEGEREN EN DAARIN WANDELEN EN ZICH NIET DOOR GODS WOORD LATEN GEZEGGEN, MAAR ZICHZELF STIJVEN IN HUN ON- EN EIGENGERECHTIGHEID (1)

Schriftlezing: 2 Petrus 3

Tekst voor de prediking:
"Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen", 2 Petrus 3:3.

"Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen", Judas 1:18.


- Wie die kerk-politieke spotters zijn
- Wat het spotten van die spotters inhoudt
- Waaruit de goddeloze begeerten en antichristelijke oogmerken van die spotters bestaan

LEES OOK PROFETISCHE PREEK VAN DS. A. PEDEN JEGENS HET AFVALLIGE REFODOM IN VOLGENDE BLOK


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROFETISCHE PREEK VAN DS. A. PEDEN JEGENS HET AFVALLIGE REFODOM  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PROFETISCHE PREEK VAN DS. A. PEDEN JEGENS HET AFVALLIGE REFODOM

Preek van ds. Peden 100% van toepassing op de afvallige refo-kerken/dominees en op de maffiose RD-top en de athe´stische SGP


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GODDELIJKE WEE UITGESPROKEN OVER 'REFORMATORISCHE' BELIALS-KINDEREN EN HUN DIABOLUS-RELIGIE (2) - GPPB. (21-02-2016)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GODDELIJKE WEE UITGESPROKEN OVER 'REFORMATORISCHE' BELIALS-KINDEREN EN HUN DIABOLUS-RELIGIE (2)

Schriftlezing: Jesaja 5

Tekst voor de prediking:
"Doch de HEERE der heirscharen zal verhoogd worden door het recht; en God, die Heilige, zal geheiligd worden door gerechtigheid. En de lammeren zullen weiden naar hun wijze, en de vreemdelingen zullen de woeste plaatsen der vetten eten. Wee dengenen, die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid, en de zonde als met dikke wagenzelen! Die daar zeggen: Dat Hij haaste, dat Hij Zijn werk bespoedige, opdat wij het zien; en laat naderen en komen den raadslag des Heiligen van Israel, dat wij het vernemen! Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid! Wee dengenen, die in hun ogen wijs, en bij zichzelven verstandig zijn! Wee dengenen, die helden zijn om wijn te drinken, en die kloeke mannen zijn om sterken drank te mengen! Die den goddeloze rechtvaardigen om een geschenk, en de gerechtigheid der rechtvaardigen van dezelven afwenden", Jesaja 5:16-23.

RD-acteur-antichrist, Kranendonk, schreef een diabolus-commentaar omtrent de engel des doods, ex-minister Borst, en openbaart zijn ingekankerde haat tegen de zuivere prediking en de door God geboden vrijmaakplicht EN tucht jegens valse en veinzende leraars en hun ketterse leringen. Volgens genoemde RD-antichrist wordt nergens in Gods Woord een mens als een duivel weggezet, terwijl Christus dat wel doet jegens de Farizeeen "gij slangen en adderengebroedsel wie zal u de helse verdoemenis doen ontvlieden", en ook Paulus die Elymas de tovenaar een kind des duivels noemt, omdat hij het was. Meer voorbeelden worden in de preek genoemd, ten spijt van de valse bijbel-vertaling die de RD-antichrist gebruikt. Antichrist Kranendonk tracht -net als Elymas de tovenaar- mensen van het ware geloof af te houden door zijn valse stelling dat elke prediking als zoete koek geslikt moet worden. Ook tracht hij mensen aan te sporen om de leer van Christus te overtreden via een diabolus-religie (door het goede kwaad te heten en het kwade goed, enz. - zie tekstwoorden), maar dat is het eigenlijke werk van kinderen belials. Voor verdere ontmaskering van de refomatorische belials-religie klik op de Klik hier link.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.nl