AARTSLEUGENAAR-RD.NL-ACTEUR, GLOBALIST STEEF DE BRUIJN, VOLKSMISLEIDER/FEITENVERKRACHTER
AARTSLEUGENAAR-RD.NL-ACTEUR, GLOBALIST STEEF DE BRUIJN, (voor de zoveelste keer) EXPOSED ALS VOLKSMISLEIDER EN FEITENVERKRACHTER   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

DRV-link van dit artikel:
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAARTSLEUGENAARznRDzoNLznACTEURzm_GLOBALIST_STEEF_DE_BRUIJNzm_VOLKSMISLEIDERzpFEITENVERKRACHTER.html

Klik hier AARTSLEUGENAAR-RD.NL-ACTEUR, GLOBALIST STEEF DE BRUIJN, (voor de zoveelste keer) EXPOSED ALS VOLKSMISLEIDER EN FEITENVERKRACHTER

Brief van de RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn: "Liever geen feiten"

Steef de Bruijn - 17-10-2020

https://www.rd.nl/opinie/brief-van-de-hoofdredactie-liever-geen-feiten-1.1705241

Steef de Bruijn: "Breng me niet in verwarring met die feiten, ik heb mijn keuze toch al gemaakt."

GPPB.: We hebben expres de titel van het hoofdredactionele RD-leugen-artikel in de mond van Steef de Bruijn gelegd, omdat het een feit is dat De Bruijn niet met de feiten geconfronteerd wenst te worden, aangezien het RD, net als de MSM, in dienst staat van de deepstate-duivel, die de leugens promoot en de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. In dat kader staan alle RD-artikelen die de feitelijke waarheid verkrachten en etiketeren als zijnde een complottheorie, net zoals MAFFIA-ds J.A. Zondag gedaan heeft met zijn witwas-artikel van NWO-crimineel Bill Gates (Klik op afbeelding ter inzage ontmaskering Zondag-artikel).

De Bruijn: Begin augustus 1974 maakten kranten in de VS dagenlang melding van het Watergate-schandaal. De toenmalige president Nixon lag onder vuur vanwege de verdenking dat hij afluisterapparatuur had laten installeren om zijn politieke tegenstanders te dwarsbomen. De positie van Nixon werd onhoudbaar nadat er een vernietigende bandopname gepubliceerd werd. Die bewees dat de president opdracht had gegeven voor het afluisterschandaal. Echter, een van Nixons trouwe vrienden, senator Earl Landgrebe, weigerde de bandopname te beluisteren. Hij sprak de historische zin: "Breng me niet in verwarring met de feiten." Voor hem stond vast dat hij de opname niet zou geloven, omdat hij Nixon wilde steunen. Landgrebe was een eenling, maar nu lijkt hij veel nakomelingen te hebben. We leven in de eeuw van het wantrouwen. Feiten doen er niet meer toe. Ieder koestert zijn eigen waarheid. Wetenschappers en instituten zijn niet te vertrouwen, hoor je mensen dan zeggen. "Dat is ook maar een mening."

GPPB.: Aartsleugenaar, Steef de Bruijn, brengt geen recent NL-schandaal in stelling, nee, hij komt met een lang overleden broodje-aap-verhaal en brengt de Amerikaanse wijlen senator Earl Landgrebe in stelling om de aandacht van zichzelf af te leiden, aangezien De Bruijn exact hetzelfde doet als de toenmalige VS-senator deed jegens de feiten van het watergateschandaal, namelijk de feiten doodzwijgen, ontkennen en verkrachten. De Bruijn etiketteert alle feiten omtrent de huidige deepstate-schandalen als zijnde "een complottheorie."
Talloze feiten zijn publiek beschikbaar, controleerbaar en ook op deze website geleverd, met name omtrent de door De Bruijn gepromote global-warming-hoax, de corona-hoax, enz. en deze maffia-acteur ontkent ook het bewezen feit dat Bill Gates zelf letterlijk zegt en met zijn maffia-daden bewijst, dat hij depopulatie van de wereldbevolking voorstaat, te weten met zijn door hem gefinancieerde vaccinatie-666-campagne. De Bruijn openbaart zichzelf als een oudgereformeerde 666-satanist, die met opgeheven hand -zie afgebeelde paus- de duivel dient, de feiten ontkent en verkracht met 666-propaganda.

De Bruijn: We leven in de eeuw van het wantrouwen. Feiten doen er niet meer toe. Ieder koestert zijn eigen waarheid. Wetenschappers en instituten zijn niet te vertrouwen, hoor je mensen dan zeggen. "Dat is ook maar een mening." Ik beschouw dat als een gevaarlijke ontwikkeling. Niet omdat wetenschappers altijd gelijk hebben, maar omdat het een kenmerk is van de post-waarheid-samenleving. Het rondstrooien van verkeerde informatie is niet nieuw -het dateert al vanaf de zondeval- maar is nu een middel geworden om systematisch groepen in verwarring te brengen.

GPPB.: De Bruijn rept over "de eeuw van wantrouwen", terwijl hij met zijn goebeliaanse propagandakrant zichzelf nog duizenden keren ongeloofwaardiger gemaakt heeft als de corona-overtredende minister Grappendoos. Nee, de feiten doen er bij De Bruijn niet toe en hij koestert publiek de bekende deepstate-leugens. Zo gaat De Bruijn de geschiedenis in, nl. als een feiten-verkrachter in dienst van de deepstate-baal. Spreekwoordelijk gezegd wordt het bewezen feit dat de kranten de leugens in het land brengen, in de MSM-kranten ontkend en op die lijst leugenkranten staat het RD.NL boven aan de top. Het rondstrooien van desinformatie is kenmerkend geworden voor het RD.NL en De Bruijn & Co doet niets anders dan zijn persoonlijke diepe val in Adam te overschreeuwen met systematische goebeliaanse propaganda, ja, om het goedgelovige refovolk klaar te stomen voor de aanbidding van het 666-beest.

De Bruijn: De vele theorieen rond het coronavirus zijn daar een goed voorbeeld van. Bill Gates, de farmaceutische industrie en de WHO zouden onder een hoedje spelen om de hele wereldbevolking te injecteren met gevaarlijke vaccins waar chips in zitten die je DNA kunnen aantasten. "En val me niet lastig met de feiten."

GPPB.: De theorieen die rond het coronavirus in omloop zijn, daar is het RD.NL een van de fakenews-bronnen van, omdat het RD doorlopend tapt uit criminele data-zwendel-bronnen, zoals WHO en RIVM, zoals op deze website met keiharde feiten is bewezen. Het is de oudgeraffineerde satanist De Bruijn die het keiharde feit belachelijk maakt, nl. dat de WHO, Big Pharma en Bill Gates onder een hoedje spelen om de wereldbevolking te injecteren met duivelse vaccins, die het DNA veranderen en cellen bevatten van geaborteerde babies, want dat is de feitelijke waarheid die De Bruijn zonder bewijsvoering ontkent. De Bruijn is rechtstreeks door de duivel gedicteerd en hij is een ordinaire volksverlakkende 666-puppet die met een vrome smoel onder een gristelijke vlag zijn deepstate-broeders naar de mond spreekt.

De Bruijn: Ook in onze lezerskring leven veel vragen over corona en de maatregelen, merkten we in onze laatste enquete. Omdat dat heel serieuze vragen zijn, willen we die in de komende weken aan de orde stellen in een reeks artikelen.

GPPB.: De reeks artikelen die De Bruijn aankondigt omtrent de coronamaatregelen, zullen geschreven worden met dezelfde haman-geest als Haman zijn moordcomplot tegen de Joden heeft bekokstoofd, maar door de door God gegeven interventie van koningin Esther onschadelijk is gemaakt, waarbij ook Haman gedood en aan zijn eigen galg gehangen werd, incusief zijn 10 zonen. Aartsleugenaars als De Bruijn en Van der Staaij behoren duidelijk tot de nageboorte van Haman, zo waarachtig als mijn ziel in en door Christus leeft!

De Bruijn: Een andere zorg is dat al die verwarring afleidt van de grote vraag naar de diepere oorzaak van de coronapandemie. Aartsleugenaar satan is erop uit mensen uiteen te drijven en twijfel te zaaien zodat ieder doet wat goed is in eigen oog. Daardoor geven ze geen gehoor aan de stem van God die ons oproept tot verootmoediging en bekering. Reden te meer om waakzaam te zijn en pal te staan voor de absolute waarheid van Gods Woord.

GPPB.: De diepere oorzaak van de corona-hoax, is de zondeval-overschreeuwende De Bruijn zelf. De bigger picture achter de corona-hoax is TOTAL CONTROL (zie o.a. vorig artikel). De Bruijn is zo duivels corrupt dat hij de feitelijke duivelse inhoud van de pauselijke 666-encycliek VERZWIJGT, ergo, die op slinkse wijze promoot door marxistische scribenten, zoals hij recent prof. J. Dekker dat liet doen met een godslasterlijk 666-artikel.
Aartsleugenaar De Bruijn is er duidelijk toe gezet om mensen uiteen te drijven en twijfel te zaaien, door de promoting van de corona-maatregelen die al duizenden onnodige slachtoffers het leven hebben gekost. De Bruijn dient de baal-zebub en geeft expres geen gehoor aan al die inzenders die hem met feitelijke artikelen confronteren, laat staan dat hij gehoor geeft aan de stem van God, omdat hij van "de oproep tot bekering en verootmoediging" net zoveel wil weten als de duivel zelf. Reden te meer om waakzaam te zijn voor de duivelse RD.NL-leugen-propaganda-machine, waarvan de makers door de Waarheid, Christus Zelf, verdoemd zullen worden als zij zich niet waarachtig tot God bekeren.
"Pal te staan voor de absolute Waarheid van Gods Woord", daar is de oudgeraffineerde Steef de Bruijn duidelijk aantoonbaar een verklaarde en bittere vijand van en degenen die bij God vandaan pal staan voor de Waarheid worden door De Bruijn categorisch belasterd, gekruisigd en doodgzwegen, zoals de Joden de Heere der heerlijkhid hebben gekruisigd en Zijn bloed als een wraakzwaard over zich hebben uitgeroepen. Dat is het wat de vroomspekende Steef de Bruijn doorlopend doet, namelijk Christus kruisigen in Zijn volk. God zal u slaan, gij gewitte wand !

BOMBARDEER HET RD.NL EN ALLE REFO-DOMINEES MET DEZE ZOVEELSTE ONTMASKERINGS-PUBLICATIE VAN AARTSLEUGENAAR STEEF DE BRUIJN, EN SLUIT OOK HET W.A. ZONDAG-ARTIKEL MET PDF-DOCUMENT-BILL-GATES-BEWIJSLAST ERBIJ IN - met een door uzelf geschreven inleidend woord ! (Klik op afbeelding).


http://www.derokendevlaswiek.com