ARRESTATIE/OBAMA/CLAN IS TOETSSTEEN VOOR PRESIDENT TRUMP
ARRESTATIE OBAMA-CLAN IS TOETSSTEEN VOOR BETROUWBAARHEID PRESIDENT TRUMP  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier ARRESTATIE OBAMA-CLAN IS TOETSSTEEN VOOR BETROUWBAARHEID PRESIDENT TRUMP

Inzender: U neemt het nogal op voor president Trump in uw publicaties, maar is dat gerechtvaardigd, aangezien hij zijn verkiezingsbelofte: de werkelijke daders van 911 te arresteren, nog steeds niet heeft vervuld.

Antwoord: U hebt het totaal mis. Ik ben geen supporter van Trump, maar ik weet me van God geroepen om de waarheid van de leugen te onderscheiden en schijn uit te rukken, gelijk geschreven is: "Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en af te breken, en te verderven, en te verstoren; ook om te bouwen en te planten", Jer. 1:10.

Tijdens de presidentsverkiezingen tussen Donald Trump en Hillary Clinton, was mijn gebed niet om Trump in het zadel te krijgen, maar om Hillary Clinton daarvan te weren, hetgeen door God is verhoord geworden. In het RD gingen de propaganda-borden voor Clinton al omhoog en men was er zeker van dat Clinton zou winnen, maar dat is duidelijk door God verhinderd geworden, maar Gods hand daarin werd refobreed niet erkend. Ook al weer een bewijs dat het globalistische refo-duo, RD/SGP (te vergelijken met het deepstate-duo Pelosi/Schiff) volledig aan de zijde van de satanische deepstate staat en ook doorlopend propaganda gemaakt heeft voor de corrupte Obama-clan. (Klik op afbeelding).

U hebt gelijk dat Trumps verkiezingsbelofte: de eigenlijke 911-daders te berechten, tot op de dag van vandaag onvervuld gebleven is. President Trump is er achtergekomen dat de macht van de deepstate veel groter is dan hij had gedacht. Trumps beleid staat haaks op de bedrieglijke code van "politieke correctheid" en dat is toe te juichen, maar hij heeft nu eenmaal te maken met het Amerikaanse regeringssysteem dat door en door corrupt is en dat geldt ook voor de landen die zijn aangesloten bij het Eurobabelbeest. Democratie bestaat niet en functioneert alleen als dekmantel voor de argeloze burgers, die pro-forma hun stem uitbrengen op de partij die ze wensen, maar steeds weer bedrogen uitkomen. Demo(n)-politiek is leugen en bedrog en dat komt weer eens duidelijk openbaar in onze dagen door de wereldwijde lockdown-maatregel, die veel meer slachtoffers maakt dan het corona-virus zelf, terwijl alle refo-dominees voor de genomen maatregelen buigen als knipmessen, de voeten der globalisten kussen en hun schapen niet waarschuwen voor "the bigger picture behind", nl. de NWO-Agenda 2030 ! God is echter geen ledig toeschouwer en Zijn oordelen zijn rechtvaardig.

Again: De "betrouwbaarheid" van president Trump is dan ook afhankelijk van de volgende toetssteen: de Neurenberg-II-berechting van de corrupte Obama-clan. Als dat niet gebeurd op grond van wat er nu aan schandalen van de Obama-administratie openbaar gekomen is aan de hand van het boven water gekomen bewijsmateriaal, dan is ook Trump een game-player van hetzelfde systeem. De waarheid achterhaalt de leugen evenwel altijd en overal, omdat God regeert en alle koningen en presidenten in Zijn hand heeft, hun harten neigt als waterbeken, hen verwerpt, hen aanstelt, totdat Hij wederkomt op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Gods ware volk ziet uit naar de dag des Heeren, waarop Christus als Rechter zal verschijnen op de wolken des hemels en dan zullen we altijd bij de Heere zijn, tenminste, als we het rechtmatig eigendom van Christus zijn.

zegen,

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com