ATHEISTISCH RD.NL GELOOFT HEILIG IN DE WHO = WOLF/IN/SCHAAPSKLEDEREN
ATHEISTISCH RD GELOOFT HEILIG IN WHO = EEN WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier ATHEISTISCH RD.NL GELOOFT HEILIG IN WHO = EEN WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN

Note: Terecht schreef vriend Jan in de vorige inzending dat wat de media -inclusief RD.NL- allemaal aan propaganda schrijft omtrent het coronavirus onbetrouwbaar en gemanipuleerd is, aangezien getallen en statistieken makkelijk te maken zijn, zoals dat ook op wereldschaal gebeurd met de duivels verzonnen klimaathoax, waaraan het bilderberger RD.NL ten volle meewerkt. Dat geldt voor alle MSM-propaganda. Gods Woord waarschuwt uitdrukkelijk tegen de bedrieglijke MSM/RD-propaganda, ook t.a.v. geestelijke manipulatie, zeggende: "Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld", 1 Joh. 4:1.
Niemand maakt zich druk om de holocaust waarin 56 miljoen ongeboren babies per jaar vermoord worden wereldwijd, terwijl heel de wereld overeind staat door een door de WHO in het leven geroepen "corona-pandemie", wat nog lang geen pandemie genoemd kan worden, hoewel er absoluut sprake is van een oordeel Gods, vanwege het afvallige universalistische refo-geloof op alle gebied.
Aan de andere kant wordt het aantal sterfgevallen door corona-virus zwaar gemanipuleerd. Honderden oudere mensen die reeds aan een of andere fatale chronische ziekten lijden en daarboven een griep oplopen en sterven, worden in de statistieken van corona-doden meegerekend. Corona-testen en statistieken blijken puur onbetrouwbaar te zijn, waarin zelfs opzet in het spel geconstateerd is. Op het corona-virus rust een patent-nummer en is dus man-made. Coronavirus is geen hoax, maar veelmeer een False Flag-propaganda en staat -net als de klimaathoax- in het kader van de satanische NWO-Agenda 2030, met volledig support van het refo-atheistische duo, RD/SGP! (Zie ook volgende blok).

Vaccinvrij meldt:
De WHO gebruikt al jaar en dag wereldwijde sterftecijfers om burgers in welvarende landen te doen geloven dat "kinderziektes gevaarlijke ziektes zijn", en vaccins "levensreddend."

Niets is minder waar!

Gezonde kinderen zijn geboren met een immuunsysteem dat normaal gesproken zeer goed werkt. Kinderziektes hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van een sterk en gezond immuunsysteem, en zijn slechts voor ondervoede kinderen gevaarlijke ziektes. Vaccins verstoren de natuurlijke ontwikkeling van het immuunsysteem, wat een verlaging van de weerstand tot gevolg kan hebben. En dan hebben we het nog niet eens over vaccinatieschade.

Note: Vaccinatieschade geldt voor ALLE vaccinaties die nu allemaal cellen bevatten van geaborteerde babies. Propaganda omtrent corona-vaccins kon weleens de intrede zijn van het teken van het beest (vaccins met chip), gecreeerd in de orde van chaos kweken - paniek en angst zaaien - horror-oplossing opleggen.
Gods Woord openbaart duidelijk dat in de eindtijd -waarin we nu leven- het teken van het beest wereldwijd zal worden ingevoerd en dat Gods ware volk niet zal kunnen kopen noch verkopen. Het gehynotiseerde Refodom holt evenwel als een blind paard achter de NWO-propaganda aan, o.l.v. het atheistische duo RD/SGP en zal niet schromen om het point-of-no-return te overschrijden, tot hun eeuwige verderf.

IS DE WHO (wereldgezondheids-organisatie) ONAFHANKELIJK?
Een organisatie die pretendeert zich bezig te houden met de gezondheid van de wereldbevolking, zou in eerste instantie ervoor dienen te zorgen dat fundamentele basisvoorwaarden vervuld zijn voor de bewoners van derde-wereldlanden. Een daling van de sterfte aan infectieziektes zou daar, net als bij ons 150 jaar geleden, vanzelf uit voortkomen.
Waarom kiest de WHO ervoor om de onderliggende oorzaak - extreme armoede - in stand te houden en het gevecht tegen het gevolg ervan - ziekte - aan te gaan? In de praktijk lijkt het erop dat de WHO een verlengstuk is van de industrie. En de donaties van de belanghebbers zijn kennelijk niets meer dan een investering?

"Stel je hebt een vuilnisbelt. Dit trekt ratten aan. Nu heb je twee keuzen: je kunt op ratten gaan schieten, of het vuilnis opruimen. Het opruimen van vuilnis is een fundamentele oplossing van het probleem: geen voedsel, geen ratten. Maar het levert geen geld op. Voor het schieten op ratten zijn geweren nodig en ammunitie. Er zullen altijd ratten overleven en zich weer vermenigvuldigen zolang ze eten kunnen vinden. Je kunt dus tot in der eeuwigheid doorgaan met het schieten op ratten. En rijk worden van de verkoop van geweren en kogels."

De WHO heeft helaas voor de geweren en de kogels gekozen.

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE ARTIKEL

BESTAAT CORONAVIRUS EIGENLIJK WEL?  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier BESTAAT CORONAVIRUS EIGENLIJK WEL?

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-ARTIKEL


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.derokendevlaswiek.com