BUITENPROPORTIONELE CORONA/MAATREGELEN WIJZEN/OP/FALSE/FLAG
BUITENPROPORTIONELE CORONA-MAATREGELEN WIJZEN OP FALSE FLAG  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier BUITENPROPORTIONELE CORONA-MAATREGELEN WIJZEN OP FALSE FLAG

Inzender: Als de coronavirus meevalt, waaruit bestaat Gods oordeel dan?

Antwoord: Niet het virus als zodanig, maar de draconische maatregelen ertegen brengen een wereldwijde chaos teweeg, waarbij de lang verwachte economische en financiele collapse niet zal uitblijven en dat maakt ook het oordeel uit richting de afvallige refokerken met hun tuchtloze jan-klaassen-predikers. Macron, Merkel en Rutte maken van de chaos gebruik om hun dictatoriale-ambities te laten gelden en hun burgers te terroriseren met de bekende war-on-terror spelletjes, a la Idi Amin dada. Democratie doesn't exist, want de besluiten zijn allang gemaakt en als je de oudgeraffineerde Van der Staaij hoort praten over het coronavirus, hoor ik de Afrikaanse bavianen krijsen van verontwaardiging over zoveel politiek-correct landverraad. Met name de refokerken en hun stomme-honden voorgangers zullen het oordeel dragen, gelijk als in de dagen van Jeremia (13-14-15) en dat oordeel strekt zich wereldwijd uit. De bewoners in Ontario bijv. die ouder zijn als 70 jaar mogen hun huis niet meer uit, inclusief predikanten! Dat betekent dat die 70+ dominees vanwege het oordeel Gods niet meer mogen preken!

De bilderberger refo-commissie liet recent Piet Hein Donner opdraven om tijdens een residentie-pausedienst een reformatorisch klinkende preek te houden, terwijl de deepstate-clan Donner en Demmink achter de gordijnen hun maag eruit schaterden (zie afbeelding), vanwege de goedgelovigheid van het gehypnotiseerde refovolk, dat nog schaapachtiger is dan de Afrikaanse Himba's en Hottentotten!
Tijdens de Franse Revolutie, zo'n 200 jaar geleden, werden de zuidelijke provincies onder Frans bestuur geplaatst, wat ook gepaard ging met buitenproportionele maatregelen, zoals winkelsluiting, reis-restricties, rantsoenering, enz. Napoleon was ook al zo'n NWO-mannetje, net als Hitler dat was. De geschiedenis herhaalt zich altijd, maar de massa is makkelijk manipuleerbaar en gefocust op het zichtbare, waarbij angst de raadgever is. De refokerken dansen dus slaafs mee op de maat van het NWO-mantra: "Befehl ist befehl!", maar doen met dit soort slaafs-atheistische schaapkoppigheid de strop om eigen hals, aangemoedigd door het huurlingenleger refo-dominees.

"En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede", Jer. 6:14 - 8:11.

GPPB. v.d.m.

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-ARTIKEL "PANDEMIE VOORBODE VAN DE WERELDREGERING" (Ook voor dit bewustmakend artikel geldt: kritisch lezen is altijd geboden)!


http://www.derokendevlaswiek.com