DR. C.L.S. JANSE: 'RUTTE KAN ONZE MAN NIET ZIJN!'
DR. C.L.S. JANSE: 'RUTTE KAN ONZE MAN NIET ZIJN!'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier DR. C.L.S. JANSE: "RUTTE KAN ONZE MAN NIET ZIJN!"

Oud-RD-hoofdredacteur Dr. C.L.S. Janse schreef onlangs een mickey-mouse-artikel, getiteld: "Amerikanen moeten stemmen op niks of helemaal niks", met een commentaar van ondergetekende (Klik op afbeelding)

Op 30-09-2020 schreef dr. Janse opnieuw een volbloed ongenuanceerd-wettisch RD-artikel: "Trump kan onze man niet zijn"

Het lijkt erop dat dr. Janse ze niet meer op een rij heeft, aangezien alleen Amerikanen kunnen zeggen wat Janse in zijn titel suggereert. Voor Nederlanders is niet Trump, maar Rutte wel of niet favoriet, dus Janse blijf met je zwarte wettische vingers van Trump af en bemoei je alleen met je eigen pro-abortus-premier en zijn slaafse SGP/RD-volgelingen.

We hebben hieronder het artikel van Janse geplaatst en de naam "Trump" EXPRES in "Rutte" veranderd, met nog een aantal aanpassing die op Rutte slaan.


MISSCHIEN GAAT ER NU BIJ DE SLAPENDE REFO-MASSA EEN BELLETJE RINKELEN !


De titel: "Trump kan onze man niet zijn", had moeten luiden:

1."Vrijmetselaar Rutte kan onze man niet zijn" (zie hieronder het artikel), of:
2. "Neonominaan Janse kon onze RD-man niet zijn" (plus artikel), of:
3. "Globalist S. de Bruijn kan onze RD-man niet zijn" (plus artikel), of:
3. "Fascist Van der Staaij kan onze SGP-man niet zijn" (plus artikel), enz. enz.


------------------------------------------------

Janse: "Rutte (Trump) kan onze man niet zijn"
Dr. C. S. L. Janse - RD.NL 30-09-2020

Origineel artikel:
https://www.rd.nl/opinie/Rutte-kan-onze-man-niet-zijn-1.1699694

Nogmaals: We hebben de naam "Trump" expres in "Rutte" veranderd, omdat dr. Janse met zijn laakbare wijsvinger naar Trump zichzelf, zijn eigen premier Rutte, zijn collega De Bruijn en zijn ping-pong-SGPlayboy, Van der Staaij, over het hoofd ziet. Here we go: Pot-Janse verwijt de Trump-ketel dat hij zwart ziet.

Lees eerst het originele RD-artikel via de bovenstaande RD-link en lees vervolgens onderstaand artikel met de aanpassingen, zoals het geschreven had moeten zijn.

We laten nu dr. Janse aan het woord:


"Principieel gezien kan premier Mark Rutte onze man niet zijn. Daarvoor is de afstand veel te groot. Wie toch op hem zijn stem wil uitbrengen, omdat zijn tegenkandidaat (Van der Staaij) nog erger is, moet zich dat wel bewust zijn.

In zijn Toegespitst over de Nederlandse verkiezingen (RD 26-9) was Laurens van der Tang veel positiever over Rutte dan ik in een eerder artikel (RD 12-9) geoordeeld had. Vanwaar die uiteenlopende taxatie?

Welke eisen zou je moeten stellen aan een premier-kandidaat om hem van harte te kunnen aanbevelen? Is alleen zijn (voorgenomen) beleid van belang of ook zijn persoon? Van der Tang vindt dat beide aspecten meewegen, al moet je primair naar zijn daden kijken.

Nu is het in ons politiek bestel zo geregeld dat je stemt op een partij, in een monarchisch stelsel als in de Nederland staan de bilderbergers veel meer centraal. Wie in ons land de scepter zwaait, krijgt behoorlijk wat macht. Het is dus van groot belang wat hij voor iemand is.

Uit het hart
Uit het hart zijn de uitgangen des levens, zo zegt de Bijbel (Spreuken 4:23). Nu zijn wij geen hartenkenners, maar wijzen zijn woorden en daden erop dat Rutte het Woord van God ernstig neemt? Gaat hij elke zondag tweemaal naar de kerk en zet hij zich onder een Bijbelse prediking? Houdt hij de zondag in ere? Deed hij dat ook in zijn bedrijven? Beijvert hij zich voor de zondagsrust in het Nederlandse overheidsapparaat en in de maatschappij?

Ziet hij het huwelijk als een instelling van God die man en vrouw aan elkaar verbindt, totdat de dood scheiding maakt? Valt dat ook op te maken uit zijn levenswandel? Blijkt dat uit het politiek program dat hij voorstaat? Verzet hij zich bijvoorbeeld tegen lichtvaardige echtscheidingen en tegen het gelijkstellen van het huwelijk met allerlei samenwonings- en sodomitische relaties?

Blijkt uit zijn doen en laten dat het negende gebod van Gods wet bij hem zwaar weegt? Leg zijn en mijn gedrag eens naast de uitleg die de Heidelbergse Catechismus daarvan geeft.

Zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan. Dat zijn toch geen onbelangrijke zaken. Heb ik dan teveel gezegd toen ik schreef dat zijn en mijn levensgedrag en levensovertuiging in flagrante strijd zijn met Gods geboden?

Maar, aldus Van der Tang, Rutte is een leider met een duidelijk pro-abortusbeleid. Dit alleen al zou voor christenen doorslaggevend moeten zijn bij het beoordelen van hem. Nu is het niet twijfelachtig of Rutte zelf tegen abortus is. Vroeger was hij dat duidelijk wel en nu is het nog erger. Maar ter wille van de steun van een grote refo-groep en evangelische kiezers heeft hij zich de afgelopen vier jaar ingezet voor verruiming van de abortusmogelijkheden. Meer dan een verruiming was het ook niet. Niettemin is dat negatief. Dat moet zeker genoemd worden.

Maar is dat nu doorslaggevend bij het beoordelen van hem? Ongetwijfeld is abortus een gruwelijk kwaad, maar bedenk wel: God heeft tien geboden gegeven, maar zelf heb ik Gods gebod altijd aan mijn laars gelapt, omdat ik nog en oude mens ben onder de wet. Het is natuurlijk zo dat, als je nu maar pro-abortus bent, liegen, stelen, vloeken, echtbreken en wat dies meer zij verder niet veel uitmaken.

Covid First
Daarom vind ik Van der Tang veel te weinig positief over de persoon van Rutte en zijn beleid. Dat is ook het probleem met de reformatorische covid-supporters van hem in ons land. Doordat hij op een aantal principieel gevoelige strijdpunten hun slaafse zijde kiest, is hij hun man geworden, ook van het RD.

Als premier van Nederland moet je uiteraard een stevige persoonlijkheid zijn. Maar Ruttes ego gaat alle proporties te buiten. Hij vindt zichzelf heel geweldig. Ook dat botst met hetgeen de Bijbel ons zegt over de mens. Zijn leuze "Covid First" past helemaal bij zijn persoonlijkheid. Zijn voorgangers beseften toch meer hun internationale inzet voor de deepstate-praktijken."

Acteur Janse is oud-hoofd-acteur van het Reformatorisch Dagblad.

ALS DE BELLEN NU NOG NIET GAAN RINKELEN ONDER HET SLAPENDE REFOVOLK, DAN ZULLEN DE MANNEN VAN NINEVE OPSTAAN IN HET OORDEEL OM DIT DODE REFO-GESLACHT -A LA JANSE- TE VEROORDELEN, WANT ZIJ HEBBEN ZICH OP DE PREDIKING VAN JONA BEKEERD !


http://www.derokendevlaswiek.com