DS. J. BELDER VERVALST CHRISTUS/HEL/PREDIKING
PKN-ds. J. BELDER VERVALST CHRISTUSPREDIKING OVER DE HEL  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PKN-ds. J. BELDER VERVALST DE PREDIKING VAN CHRISTUS OVER DE HEL !

------------------------------------------

RD-artikel: "Spreken over hel mag nooit spits van verkondiging zijn"
Ds. J. Belder
27-02-2020

Belder-quote: "De Heere Jezus Christus sprak meer over de hel dan over de hemel. Echter, met geen andere intentie dan om te behouden!"

https://www.rd.nl/opinie/spreken-over-hel-mag-nooit-spits-van-verkondiging-zijn-1.1635449

-----------------------------------------------------

COMMENT
PKN-ds. J. Belder heeft enige bekendheid gekregen door zijn stripverhalen-columns in het RD.NL !

Ds. Belder heeft ook een boek geschreven: "Ziek van de kerk", maar hij is er nog steeds lid van en houdt er ook zijn hand op. De titel van zijn boek had moeten luiden: "Ziek van al die kerkpolitieke dominees, die alleen mooiweer spelen en nooit voor de zaak van Christus de kolen uit het vuur halen, omdat hun godsdienst NIETS mag kosten!"

Ook heeft Belder destijds in een jeugdbijeenkomst gezegd: "Zijn wij een leesbare brief van Christus, of een kladblok van de duivel?"

Hetgeen Belder in het RD-artikel (zie Belder-quote) beweert, zal nooit over de lippen van "een leesbare brief" van Christus komen, omdat hetgeen Belder beweert een vervalsing inhoudt van de prediking van Christus over de hel, dus leert Belder hier pure Schriftkritiek! Over een kladblok van de duivel gesproken!

Belder openbaart zichzelf hier als "een kladblok van de duivel" en berooft God (Christus) van Zijn Goddelijk recht om te verwerpen en te behouden, terwijl God (Christus) de Soevereine is, "Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel", Matth. 10:28b.

Als Christus de Sanhedristen de helse verdoemenis aanzegt, doet Hij dat absoluut niet tot hun behoudenis, maar openbaart hun eindbestemming, nl. het eeuwig verderf, zeggende: "Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" Matth. 23:33.

Hier zegt Christus hetzelfde als hetgeen Hij tot de verworpen aan Zijn linkerhand zal zeggen: "Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is", Matth. 25:41.

Dat oordeel der verdoemenis jegens de Sanhedristen bevestigt Christus Zelf, door hun ware identiteit te openbaren, zeggende: "Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen", Joh. 8:44.

Alle scribenten die hun "bijdrage over de hel" in het RD geleverd hebben (Klik op afbeelding), inclusief Belder, filosoferen over de hel, alsof de hel een soort vagevuur is, maar van de inleving der hel voorafgaand aan de wedergeboorte, zoals Hanna ervan spreekt (1 Sam. 2:6), hoor je ze niet. Belder zegt in de titel van zijn artikel "dat de hel vooral nooit de spits van de prediking mag zijn".

Dat betekent dat Belder Christus schoffeert, omdat Christus in Zijn strafrede jegens de Sanhedristen de hel weldegelijk als spits van Zijn strafrede liet doordonderen! "Nee", beweert Belder, "dat mag nooit!"

Ja, al die predikers in onze dagen willen barmhartiger en bewogener zijn dan Christus en daarmee openbaren zij nu juist hun rijke-jongelings-vijandschap tegen God. Zij allen haten de bestraffende man in de poort en Johannes de Doper zouden zij door de duivel aangedreven uit de weg laten ruimen! "Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend", 2 Kor. 2:11.

We hebben het al gezegd (klik op afbeelding) dat alle scribenten, die hun "bijdrage over de hel" in het RD geleverd hebben, net als ds. Belder, subtiel beweren, dat zoals Christus over de hel preekt jegens de Sanhedristen, puur verwerpelijk is!

Over kladblokken van de duivel gesproken!

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com