DUIZENDEN WETENSCHAPPERS WAARSCHUWEN DE MENSHEID VOOR/COVID19/WORLD/CONTROL
DUIZENDEN WETENSCHAPPERS WAARSCHUWEN DE MENSHEID VOOR COVID19-WORLD-CONTROL  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
RD.NL DOET VOLLEDIG MEE AAN DE CREATIE VAN EEN NIEUWE CORONA-HOLOCAUST, WAARVAN HET VIRUS NIET GENEZEN MAG WORDEN, MET HET GEPLANDE DOEL OM ZOVEEL MOGELIJK (OUDE) MENSEN DE DOOD IN TE JAGEN DOOR BIZARRE DRACONISCHE MAATREGELEN EN DE REST TE VACCINEREN MET EEN GENOCIDE-SPUIT DIE OOK CELLEN VAN GEABORTEERDE BABIES BEVAT EN IN HET KADER STAAT VAN HET TEKEN VAN HET BEEST ! HET RD.NL PRIJST DEZE HORRORSPUIT AAN "ALS EEN MIDDEL DOOR GOD GEGEVEN", JA, VAN DE DUIVEL ZAL JE BEDOELEN !

De Media is massaal omgekocht, inclusief het RD.NL

De vraag die zich aan ons opdringt is: waarom lenen zoveel media zich ertoe om bewust valse cijfers, bedrieglijk foto-materiaal en onjuiste berichten te verspreiden? Waarom richten overheden zulke verschrikkelijke verwoestingen aan, zogezegd om hun volk te beschermen? De verwoestende gevolgen van de totalitaire maatregelen en het massale lijden door de lockdowns is erger dan wat honderd corona crisissen bij elkaar zouden kunnen aanrichten. Wat drijven media en overheden ertoe zich schuldig te maken aan dit soort gruwelijke misdaden op wereldschaal? Het schokkende antwoord werd in het verleden al gegeven door de bekende (overleden) Duitse journalist dr. Udo Ulfkotte. Hij schreef het ophefmakend boek "Gekochte Journalisten" waarin hij eerlijk bekent hoe hijzelf, samen met zijn collegas, tientallen jaren lang werd omgekocht door Amerikaanse miljardairs, de CIA en diverse schaduwregeringen om niets dan leugens te verkondigen. Hij deed de volgende bekentenis: "Ik ben 25 jaar lang een journalist geweest. Ik werd onderwezen om te liegen, te verraden en om nooit de waarheid te vertellen aan het publiek. Ik werd omgekocht door Amerikaanse miljardairs om verslaggeving te doen, niet bepaald van de waarheid."

En deze journalistieke held Ulfkotte werd door het RD.NL VERRADEN (zie link below).


http://www.providencemountainranch.com/JOURNALISTEN-HELD,%20WIJLEN%20DR.%20UDO%20ULFKOTTE,%20DOOR%20DE%20JEZUIETENKRANT%20-RD.NL-%20BELASTERD%20EN%20VERRADEN.pdf

Uit een reeks van Schriftverkrachtende en landverraderlijke RD-publicaties, plus de ontmaskering hiervan op deze website, blijkt overduidelijk dat ook het RD.NL zich doorlopend schuldig maakt aan de door de deepstate-elite gecreeerde corona/maatregelen-genocide.

Als u nog een beetje christelijk gevoel hebt voor uw gezin, uw familie, uw naasten en uw nageslacht, print dan het PDF-artikel (Klik op afbeelding) en dit artikel uit en stuur het door naar de hoofdredactie/bestuur RD/SGP en aan alle refodominees, ook al zullen ze het negeren of ermee spotten, maar dan bent u vrij van hun bloed. De refokerken/dominees erkennen niet eens dat het corona-scenario een oordeel Gods is vanwege de algehele kerkelijke afval en gaan zelfs over om de corona-vaccinaties te kerstenen en te promoten. Dat geldt ook voor al die refo-dominees die zich zogenaamd "vaccin-neutraal" opstellen en hun schapen overgeven aan het woeste deepstate-gedierte, omdat zij zelf huurlingen zijn. God gaat door met Zijn oordelen en Zijn ogen doorlopen de ganse aarde.

Moge de Heere nog vele verloren zielen uit de put des verderfs en uit al die zielsmisleidende refoholen redden om Zijns Naams wille.

GPPB. v.d.m.


Klik hier DUIZENDEN WETENSCHAPPERS WAARSCHUWEN DE MENSHEID VOOR COVID19-WORLD-CONTROL !

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-ARTIKEL DIE EEN HYPERLINK BEVAT VAN EEN ZEER GEDOCUMENTEERDE WEBSITE "STOP WORLD CONTROL":

https://www.stopworldcontrol.com/nl/

WE GEVEN HIERONDER EEN MINISCUUL FRAGMENT WEER VAN HET UITGEBREIDE VERSLAG OP DE WEBSITE: "STOP WORLD CONTROL":
Begin 2020 gebeurde het onvoorstelbare: de hele mensheid werd gezamenlijk in de afgrond van totale paniek gestort, door een virus. Media en overheden verklaarden dat "vele miljoenen een vreselijke dood zouden sterven. Dit virus was zogezegd dertig maal dodelijker dan de seizoensgriep en veel besmettelijker."

Een onzichtbare massamoordenaar was losgelaten over de mensheid.
Extreme maatregelen werden getroffen en de hele samenleving werd een grote gevangenis. Niemand mocht nog naar buiten, en elk contact met medemensen werd verboden. Totale lockdown voor de totale mensheid. Miljoenen mensen pleegden zelfmoord door deze onleefbare situatie en de waanzinnige paniek die door media en overheden werd veroorzaakt. Tientallen miljoenen kleine bedrijven gingen failliet met onbeschrijflijke sociale, maatschappelijke en economische verwoesting als gevolg.

Een wereldramp zonder weerga, allemaal door een virus
Temidden van deze duisternis brak opeens een krachtig licht door: artsen over de hele wereld pasten een bijzonder succesvolle methode toe om dit monster-virus te overwinnen. Ze hadden allemaal 100% succes, zonder bijwerkingen.

De Franse professor Didier Raoult is een van de meest gerespecteerde wetenschappers ter wereld, die ook wel de "rockster van de wetenschap" genoemd wordt. Professor Raoult en zijn team behandelden meer dan duizend covid19 patiŽnten. Daarbij maakte hij gebruik van het medicijn hydroxychloroquine (HCQ) in combinatie met azithromycin (AZ).

Dit indrukwekkende resultaat kreeg grote aandacht wereldwijd en president Trump sprak openlijk zijn vertrouwen uit in het medicijn HCQ. De media deden echter alles wat in hun vermogen lag om professor Raoult belachelijk te maken. De New York times schreef bijvoorbeeld: "Hij was een wetenschappelijke ster. Tot hij deze behandelmethode promootte."
Internet werd volgepompt met berichten om dit effectieve geneesmiddel tegen covid-19 negatief af te schilderen en de gerenommeerde wetenschapper die het ontdekt had in twijfel te trekken. Dat meer dan duizend ernstig zieken dankzij HCQ genezen waren, speelde niet de allerminste rol voor de media.

Een huisarts uit New York, Dr Vladimir Zelenko, hoorde over deze behandelmethode en besloot het ook toe te passen voor zijn patiŽnten. Intussen behandelde hij reeds meer dan negenhonderd met 100% succes! Nadat hij de eerste vijfhonderd patienten succesvol geholpen had, schreef Dr Zelenko een open brief aan medische professionals wereldwijd, om deze doeltreffende methode toe te lichten. Hij schreef over zijn resultaten: "Van deze groep en de informatie die mij is verstrekt door aangesloten medische teams, hebben we NUL sterfgevallen, NUL ziekenhuisopnames en NUL intubaties gehad."
Je zou verwachten dat de hele wereld hem dankbaar zou zijn en deze methode meteen globaal zou gaan toepassen. Het tegendeel is waar: deze arts werd eveneens over de hele wereld belachelijk gemaakt, in twijfel getrokken en op alle mogelijke manieren in diskrediet gebracht.

In de Amerikaanse staat Michigan boekt de ervaren arts Dr David Brownstein eveneens bijzondere successen met een eenvoudige en goedkope behandeling. Hij gebruikt intraveneuze vitamine C en waterstofperoxide, samen met orale toediening van vitamine A en D. In een interview met HighWire geeft hij alle details, alsook het indrukwekkende resultaat: "We hebben momenteel meer dan honderd patiŽnten behandeld en ze zijn allemaal beter. Niemand werd gehospitaliseerd of geventileerd. We hadden hier een 100% succespercentage mee. We hebben patienten behandeld die erg oud en zeer ziek waren en we dachten dat ze stervende waren. Maar deze patienten worden beter met deze therapieen."
Deze levensreddende arts werd ernstig bestraft door de Federale Handels Commissie. Dr Brownstein moest onmiddellijk ophouden met te berichten over zijn succesvolle behandeling van covid-19. Zijn hele medische blog werd van internet verwijderd.

Vijf ervaren medici vormden de Front Line COVID-19 Critical Care Working Group (FLCCC) en ontwikkelden een zeer effectief behandelprotocol dat bekend staat als MATH+. Van de meer dan 100 in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiŽnten die medio april met het MATH + protocol werden behandeld, stierven er slechts twee. Beiden waren in de 80 en hadden vergevorderde chronische medische aandoeningen (6B). Ondanks de bewezen effectiviteit van hun behandelprotocol, met quasi 100% succes, wordt informatie hierover onderdrukt. Op de homepage van dit levensreddende medische team, staat de prangende vraag: "Ons MATH+ protocol redt levens. Waarom gebruikt de wereld het niet?"

Corona mag niet genezen
Ook in Nederland gebruikte een huisarts het 100% succesvolle medicijn HCQ tegen covid-19. Dokter Rob Elens genas vele covid patiŽnten binnen enkele dagen tijd, door een combinatie van HCQ en zink. Hij kreeg de medische controle op zijn dak die hem verbood nog langer mensen te genezen van covid-19. Ze dreigden zelfs zijn licentie af te nemen.

Duizenden zieken werden op korte tijd genezen door HCQ en zink, zonder ernstige bijwerkingen.
Een geweldig resultaat, dat bijzonder hoopgevend is. Het medicijn is bovendien spotgoedkoop en zeer eenvoudig toe te passen. Geen dure medische zorg is vereist en het geneest letterlijk bijna iedereen.
Kortom: een droomoplossing voor de wereldwijde pandemie, een geschenk uit de hemel. Ontdekt door een van s-werelds meest gerespecteerde wetenschappers, Prof Didier Raoult.
Er is alle reden om deze fantastische oplossing globaal bekend te maken, zodat miljoenen levens gered kunnen worden en de covid-19 epidemie gestopt kan worden. Er gebeurde echter iets wat zelfs de ergste maffiabaas zou doen blozen.

Frauduleuze HCQ tests
Het medicijn HCQ werd "getest" door twee bekende medische organisaties: The Lancet uit Engeland en de Wereld Gezondheidsorganisatie. The Lancet verklaarde dat hun onderzoek uitwees dat HCQ niet geschikt is om covid-19 te behandelen. Dat resultaat werd de hele wereld rondgebazuind, met als gevolg dat HCQ in een kwaad daglicht kwam te staan.
Een groot aantal wetenschappers ontdekte echter ernstige fouten in deze studie, wat wees op fraude. The Lancet herriep hun studie vervolgens en gaf toe dat het onbetrouwbaar was. (6D) De schade was echter aangericht: HCQ had een slechte reputatie gekregen.

Duizenden mensen vermoord
Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie leidde een groot onderzoek naar de betrouwbaarheid van HCQ. Ze testten ruim 3.500 mensen. Het WHO verklaarde dat een derde van al hun proefpersonen stierf! Zo werd HCQ voor een tweede maal afgekeurd. De medische deskundige Dr Meryl Nass stelde echter een onderzoek naar deze studie en ontdekte iets zeer ernstigs. Ze onthulde: "In de WHO-proeven worden buitensporige, gevaarlijke HCQ-doseringen gebruikt. Deze proeven zijn niet het testen van de voordelen van HCQ op Covid-19, maar eerder het testen of patienten giftige, niet-therapeutische doses overleven." Zoals we allemaal weten, moet medicatie altijd in de juiste hoeveelheid toegediend te worden. Slaapmedicatie kan iemand helpen slapen, maar een te hoge dosis is dodelijk. De meeste zelfmoorden gebeuren door medicatie in te nemen in een te hoge dosis.

Dit is precies wat de WHO deed: mensen onverantwoorde doses HCQ toedienen, met als gevolg dat duizend patienten gedood werden. Ook The Lancet diende veel te hoge doses toe, waardoor veel mensen stierven!

Dr. Meryl Nass publiceerde haar conclusies over deze twee frauduleuze studies:
De WHO en anderen hebben grote klinische proeven uitgevoerd die zo zijn opgezet dat hydroxychloroquine geen voordeel zou opleveren voor de behandeling van Covid-19. Deze organisaties hebben samengespannen om het aantal sterfgevallen in deze proeven te
verhogen. Door dit te doen beroven ze miljarden mensen van een veilig en goedkoop medicijn. Dit draagt bij tot verlenging van de pandemie, massale economische verliezen en veel meer sterfgevallen. (6E)

Ook niet-covid patienten worden gedood
Het doelbewust doden van meer dan duizend mensen, om een effectief medicijn tegen covid-19 te kunnen wegdrukken, is niet het enige alarmerende wat gebeurt. New York is het epicentrum van de covid-19 pandemie. In New York bevindt zich het bekende Elmhurst ziekenhuis waar meer mensen sterven aan dit virus, dan op enige plek ter wereld. Het is letterijk het het epicentrum binnen het epicentrum van de pandemie. Om die reden besloot een bewogen en ervaren verpleegster vanuit Florida, Erin Olszewski, daarheen te verhuizen. Ze wilde haar bijzondere kwaliteiten als verpleegster inzetten in het hart van de covid pandemie. Wat deze verpleegster daar zag, vulde haar echter met zoveel afgrijzen, dat ze op een dag besloot een verborgen camera mee te nemen, om te filmen wat er aan de hand is.
In een onthullende documentaire van Journeyman Pictures vertelt deze verpleegster welke misdaden ze in Elmhurst voortdurend ziet gebeuren. Ze laat op haar smartphone zien hoe een patient inderdaad tweemaal negatief testte op covid-19. en toch geregistreerd werd als "bevestigd covid-19".
Aan de lopende band worden patienten die diverse malen negatief getest werden voor covid en het virus dus absoluut niet hebben, toch als covid geregistreerd en als dusdanig behandeld. Ze worden aan een beademingsapparaat gelegd op een covid afdeling, met als gevolg dat ze sterven.

Patienten worden koudweg vermoord
Het verbijsterende getuigenis van Erin wordt bevestigd door een emotionele video die werd opgenomen door een anonieme verpleegster uit een ander ziekenhuis in New York. Deze vrouw huilt het uit in pure wanhoop, over de moorden die ze voortdurend ziet gebeuren op haar afdeling, met name van zwarte mensen. Telkens ze er iets van zei, werd ze naar een andere afdeling verplaatst. Al haar pogingen om bij offciele instanties aan te kloppen, bleken vruchteloos. Uiteindelijk maakte ze een video die ze op internet deelde.

"Bevel van hogerhand"
Op Facebook werd een video vier miljoen keer bekeken, waarin de jonge vrouw Lena Kay vertelt hoe haar overleden vader geheel onterecht als Covid-sterfgeval werd geregistreerd. (Haar vader was overleden aan de ziekte van Alzheimer. Toen ze de overlijdensakte kregen, zagen ze tot hun verbazing dat er covid-19 op vermeld stond. Ze wilde deze verkeerde informatie laten corrigeren en nam contact op met de huisarts. Hij antwoordde: "Bevel van hogerhand door de Nationale Gezondheidsdienst. Iedereen die in deze periode sterft, moet als covid-19 aangeduid worden." Een goede vriend van haar familie stierf in diezelfde periode aan een hartziekte. Hij had al lange tijd aanhoudende hartproblemen. Op zijn overlijdensakte werd ook covid19 vermeld. Zijn familieleden waren eveneens furieus en belden hun huisarts, die exact hetzelfde antwoord gaf: "Bevel van hogerhand, we moeten op elke overlijdensakte covid19 zetten." De arts erkende dat ze zwaar onder druk gezet worden om dit te doen.

Ziekenhuizen plegen massaal fraude
Over de hele wereld getuigen duizenden mensen hoe er valse Covid-registraties worden gemaakt in ziekenhuizen. Patienten vertellen hoe ze naar het hospitaal gingen voor bijvoorbeeld een hartaanval, een verkeersongeluk, een pijnlijke val, of een beroerte. Zonder dat ze getest werden, schreef het medische personeel hen prompt in als covid19 patient. Op hun verbijsterde vraag waarom dat gebeurde, kregen ze steevast het antwoord: "Orders van hogerhand."

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-ARTIKEL DIE EEN HYPERLINK BEVAT VAN EEN ZEER GEDOCUMENTEERDE WEBSITE "STOP WORLD CONTROL":

https://www.stopworldcontrol.com/nl/


http://www.derokendevlaswiek.com