GGinN SCHRIJFT BLANCO BRIEF AAN AARTSBISSCHOP/RUTTE
GGinN SCHRIJFT BLANCO BRIEF AAN AARTSBISSCHOP/RUTTE  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier GGinN SCHRIJFT BLANCO BRIEF AAN AARTSBISSCHOP RUTTE

GGiN schrijven brief aan premier Rutte

RD.NL - 08-04-2020

https://www.rd.nl/kerk-religie/ggin-schrijven-brief-aan-premier-rutte-1.1651334

------------------------------------------

GPPB.: Nu het oordeel Gods zich uitstrekt over de kerken, vallen alle refokerken niet God, maar Rutte te voet en eren hem als aartsbisschop over de refo-kerken. Met dit soort brieven maakt ook de GGinN zich schuldig aan het vergoten bloed van de miljoenen vermoorde abortusbabies, omdat zij Rutte eren en hem NOOIT de wacht bij God aangezegd hebben omtrent zijn nazistische abortus/euthanasie/orgaan/beleid. Dat de fascistische SGP als schoothondje van Rutte functioneert, hoor je geen publieke refo-bazuin tegenin klinken, dus kleeft aan de handen van heel het Refodom en haar voorgangers het bloed van al die vermoorde ongeboren levens! Dat is nu het vruchtgevolg van het feit dat de sodomitisch-tuchtloze refo-kerken al jaar en dag de kroonrechten van Christus aan hun kerkpolitieke laars lappen, zich de benen uit de broek lopen om de kerkpolitieke business draaiende te houden, zich om Gods eer en Naam niet bekommeren, geen kerk noch dominee uitgezonderd! Al die achitofeliaanse kerkpolitieke brievenschrijverij aan de herodus-vossen in de woeste plaatsen, zullen niet baten en het oordeel over de afvallige refo-kerken verzwaren!

GGinN: De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) hebben hun waardering uitgesproken voor de inzet van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
"Uw grote inzet en inspanningen voor ons land worden door ons opgemerkt en gewaardeerd", schrijft het deputaatschap kerk en overheid van de GGiN in een brief aan premier Rutte en minister Grapperhaus van Justitie. De brief staat in het donderdag verschenen nummer van De Wachter Sions, het orgaan van de GGiN.

GPPB.: Ook de Mallannenkerk, o.l.v. bijbelheiligenverkrachter, ds. J.A. Weststrate, (Klik op afbeelding) geven in hun blanco vlees-en-geen-vis-brief aan Rutte te kennen "grote waardering" te hebben voor het feit dat de buitenproportionele overheidsmaatregelen, die niet in verhouding staan met het virus, het land en volk naar de afgrond helpen. Het verblinde GGinN-kerkverband heeft niet door dat de draconische maatregelen meer doden zullen vergen dan het virus zelf. God laat al die refo-kerken nu in hun eigen zwaard vallen. De GGinN vindt het evenwel fijn dat het middel erger is dan de kwaal, door het kussen van de voeten der globalisten, net zoals ds. A. Kort gedaan heeft, niet ziende dat het corona-scenario deel uitmaakt van de 5G/virus/vaccin/chip 666-uitrol van Agenda 2030, terwijl zij het oordeel Gods hiervan niet eens zien en erkennen.

GGinN: De GGiN schrijven dat ook zij worden geraakt door de maatregelen om het aantal aanwezigen bij kerkdiensten zoveel mogelijk te beperken. "We hebben begrip voor de door u gevoelde noodzaak om te doen wat mogelijk is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en voeren uw maatregelen ook uit."

GPPB.: Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen is er dus bij de Malannenkerk ook niet meer bij, hetgeen al sinds de oprichting van de onwettige GGinN gaande is. Men valt massaal Rutte te voet en smeren hem honing om de mond en dat betekent dat ook de Mallannenkerk de al in voorraad zijnde corona-vaccinaties kritiekloos zullen aanvaarden, zich massaal laten chippen, het teken van het beest zullen ontvangen en Rutte-zebub daarvoor zullen bedanken!

GGinN: Het kerkverband noemt het wel "pijnlijk" dat er in een kerkgebouw met 2750 zitplaatsen „nu 2745 stoelen leeg" zijn. "Het is met een verscheurd hart dat er gepreekt wordt voor lege kerken." De GGiN spreken van een "droevige noodsituatie" en "hopen en bidden" dat deze niet lang hoeft te duren.

GPPB.: De GGinN roemt -net als de SGP- in de onbekeerde aantallen, maar dat de vergadering Godes van Gods volk buiten de legerplaats gewoon doorgaat, interreseert niemand. Ze vinden het "verscheurend" dat de kerken leeg staan en klagen steen en been over een "droevige noodsituatie", terwijl de historische onbekeerlijkheidstrend der GGinN-schapen hen geen zier scheelt. Daarbij spreken ze een vleselijke wens uit dat de "droevige situatie niet lang hoeft te duren", want anders houdt de geldstroom van de 2750 kerkgangers op en dan gaat de kerkbusiness failliet. Ja, men speelt liever poppenkast om de kerkbusiness draaiende te houden, dan voor Gods oordeel in te vallen als een helverdienende zondaar.

GGinN: De GGiN stellen de vraag of het coronavirus een straf van God is. "We geloven dat het altijd de roeping is van christenen om zichzelf te verootmoedigen, en de schuld bij zichzelf te zoeken."

GPPB.: Ook hier klinkt het interkerkelijke ongeloofs-refrein, door de rijke-jongelings-vraag, of het corona-scenario wel een oordeel Gods is of niet, en dat bewijst dat NIEMAND binnen de refokerken nog enig waarachtig Geesteslicht heeft bij God vandaan, aangezien het oordeel al jaar en dag begonnen is van het huis Gods en ook voorzegd is in Gods Woord, zo waarachtig als de Heere leeft en mijn ziel leeft! Het corona-oordeel is een voortzetting van het oordeel Gods en slechts een beginsel der smarten. De GGinN wil het oordeel nu al van zich af schudden, omdat de commerciele kerkhaan koning moet blijven kraaien, hetgeen bewijst dat men aan de kennis van Gods wegen geen lust heeft en men onbekend is aan de last der zonden. De babylonische taal der GGinN bewijst opnieuw dat God met Zijn Geest uit de refokerken is vertrokken. Volgens de GGinN moet "iedereen de schuld bij zichzelf zoeken", hetgeen de bekende dooddoener is, omdat men zelf van geen schuld weten wil en er ook geen kennis aan heeft.

GGinN: De kerk roept de overheid op zich aan Gods Woord te houden. "Wij zijn ervan overtuigd dat de God van hemel en aarde door middel van dit virus Nederland oproept om tot Hem terug te keren.

GPPB.: Ja, "de overheid moet zich aan het Woord houden", terwijl de sodomitisch-tuchtloze refokerken al jaar en dag poppenkast spelen en zelf massaal van God en Zijn Woord zijn afgevallen. De GGinN-poppenkast-commissie is ervan overtuigd dat de voor hen onbekende "God van hemel en aarde", "d.m.v. dit virus, Nederland oproept om tot Hem terug te keren", terwijl de refokerken van God afgevallen zijn en nimmer tot God zullen terugkeren, aangezien God geen gemeenschap kan hebben met de refo-democratische kerkpolitieke business, hetgeen Zijn planting niet is en dus uitgerukt en in het vuur geworpen zal worden (Matth. 15:13).
Kortom, de GGinN schrijft, net als OGG-ds. A. Kort, een nietszeggende dooddoener-brief vol met subtiele vijandschap jegens God en Zijn gezalfde Koning, en zij schrijven ook nog eens aan het verkeerde adres, want van "het kerkoordeel mijnen", moet geen refokerk, noch refo-dominee, noch kerkbelijder iets hebben en dat is een bewijs dat men er ook geen persoonlijke kennis aan heeft. De Heere heeft tot mij gezegd: "Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op; want Ik zal niet horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot Mij zullen roepen", Jer. 11:14. - "Al stond Mozes en Samuel voor Mijn aangezicht, zo zou toch Mijn ziel tot dit volk niet wezen; drijf ze weg van Mijn aangezicht, en laat ze uitgaan", Jer. 15:1.


http://www.derokendevlaswiek.com