HET MERKTEKEN VAN HET BEEST
HET MERKTEKEN VAN HET BEEST, ZIJN NAAM EN HET GETALS ZIJNS NAAMS -666-, WELKS MERKTEKEN DE NAAMCHRISTENEN, INCLUSIEF HET GROS REFO-BELIJDERS, ZULLEN AANVAARDEN EN HET BEEST ZULLEN AANBIDDEN (1) - GPPB. (19-04-2020)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET MERKTEKEN VAN HET BEEST, ZIJN NAAM EN HET GETALS ZIJNS NAAMS -666-, WELKS MERKTEKEN DE NAAMCHRISTENEN, INCLUSIEF HET GROS REFO-BELIJDERS, ZULLEN AANVAARDEN EN HET BEEST ZULLEN AANBIDDEN (1)

Schriftlezing: Openbaring 13

Tekst voor de prediking:
"En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; en dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig", Openb. 13:16-18.

Note: Rome heeft de wet teniet gedaan door de sabbatsheiliging op de zevende dag der week in te wisselen voor de zondag en dat doet ook het protestantisme. Gods wet blijft echter ten volle van kracht en ook het vierde gebod blijft eeuwig onveranderlijk. Het ware geloof vervult ook ten volle het vierde gebod, echter niet door het doe-dat der wet, maar door het geloof in de Wetsvervuller (luister de preek).
De zevendedags-adventisten slaan volledig door naar het doe-dat der wet en hebben Christus ingewisseld voor Mozes en noemen de sabbatsheiliging op de eerste dag der week, "het teken van het beest", hetgeen een godslasterlijke miskenning is van de geestelijke geboortedag van de opgestane Christus op de eerste dag der week; een miskenning van Christus als de volmaakte Wetsvervuller en een aanslag op het ware geloof, door welks geloof Gods ware kinderen Christus als hun volmaakte plaatsbekledende Wetsvervuller eren op Zijn geestelijke geboortedag, de eerste dag der week, en daarmee de ganse wet en ook het vierde gebod, de sabbatsheiliging op de zevende dag, door het geloof in Christus bevestigen.

------------------------------------------------------------------------------------------

GODS GEROEPEN HEILIGEN ZIJN OOK AAN HUN VOORHOOFDEN GETEKEND, NL. DOOR HET ZEGEL GODS EN ZIJ ALLEEN ZULLEN VOLHARDEN IN HET BEWAREN VAN GODS GEBODEN EN HET GELOOF VAN JEZUS (2) - GPPB. (19-04-2020)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS GEROEPEN HEILIGEN ZIJN OOK AAN HUN VOORHOOFDEN GETEKEND, NL. DOOR HET ZEGEL GODS EN ZIJ ALLEEN ZULLEN VOLHARDEN IN HET BEWAREN VAN GODS GEBODEN EN HET GELOOF VAN JEZUS (2)

Schriftlezing: Openbaring 14

Tekst voor de prediking:
"Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus", Openb. 14:12.

Note: Rome heeft de wet teniet gedaan door de sabbatsheiliging op de zevende dag der week in te wisselen voor de zondag en dat doet ook het protestantisme. Gods wet blijft echter ten volle van kracht en ook het vierde gebod blijft eeuwig onveranderlijk. Het ware geloof vervult ook ten volle het vierde gebod, echter niet door het doe-dat der wet, maar door het geloof in de Wetsvervuller (luister de preek).
De zevendedags-adventisten slaan volledig door naar het doe-dat der wet en hebben Christus ingewisseld voor Mozes en noemen de sabbatsheiliging op de eerste dag der week, "het teken van het beest", hetgeen een godslasterlijke miskenning is van de geestelijke geboortedag van de opgestane Christus op de eerste dag der week; een miskenning van Christus als de volmaakte Wetsvervuller en een aanslag op het ware geloof, door welks geloof Gods ware kinderen Christus als hun volmaakte plaatsbekledende Wetsvervuller eren op Zijn geestelijke geboortedag, de eerste dag der week, en daarmee de ganse wet en ook het vierde gebod, de sabbatsheiliging op de zevende dag, door het geloof in Christus bevestigen.


------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.derokendevlaswiek.com