INHOUDELIJKE VRAAG OVER SOTU/SPEECH
VRAAG OVER HET INHOUDELIJKE VAN DE SOTU-SPEECH        
Plaats in winkelmandjeMandje
VRAAG OVER HET INHOUDELIJKE VAN DE SOTU-SPEECH

Inzender: Ik ben het volkomen met u eens dat de voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, zich schandelijk misdragen heeft, zowel met dat impeachment-proces als met haar schandelijke optreden in het verscheuren van de toespraak van Trump. Maar wat ik u zou willen vragen, hoe denkt u over het inhoudelijke gehalte van de State of the Union toespraak van president Trump?

Antw.: Dank voor uw vraag, maar ik ben niet geroepen om de politieke speech van Trump politiek-inhoudelijk te beoordelen, hoewel hij ook een non-politieke lans brak voor het gebed op de public schools en dat elk kind, ook het ongeboren leven, een geschenk van God is. Dat zal geen westerse leider hem nazeggen, omdat zij allen de afgod van het Eurobabel-beest aanbidden, inclusief de SGP. SGPlayboy, Van der Staaij durft in de 2e Kamer niet eens te zeggen dat abortus pure moord is, want toen dat ter sprake kwam, liet hij een Amerikaanse psycholoog buikspreken, om welks reden D666-er Pechthold hem destijds terecht publiek te schande zette. Trump geeft nog enigszins blijk van bijbelse noties, maar Van der Staaij en Steef de Bruijn zijn volbloed verraders van het christelijke geloof. De refomedia zal dan ook geen melding maken van de christelijke lansbreking van Trump, omdat de klimaatwaanzinnige Steef de Bruijn van het RD een volbloed OGG-atheist is, die er alles aan doet om pure godslastering, zowel in het RD als op het RD-facebook-account, te promoten en al degenen de waarheid van Gods Woord met een ingezonden stuk daartegenover zetten, te verwijderen, hetgeen met printscreen-feiten gestaafd kan worden.
Allereerst ging het mij om het feit om het helse bedrog van de democraten o.l.v. Pelosi/Schiff aan te tonen, terwijl bewezen is dat Trump in de Oekraine-zaak geen enkele wet heeft overtreden en om die reden door de Senaat onschuldig is verklaard. Ten tweede hebben we aangetoond dat het RD en de SGP van dezelfde evil spirit zijn als het achitofeliaanse impeachment-duo, Pelosi/Schiff, omdat het genoemde refo-duo volkomen op de hand is van de deepstate Obama/Clinton-clan, dus ook op de hand is van het gelijknamige duo Pelosi/Schiff, hetgeen ook duidelijk uit het vorige DRV-artikel blijkt.
De vormgeving van de SoU-speech was zoals gewoonlijk Amerikaans-theatraal en pure show-business. Trump kreeg bij iedere uitspraak een staande ovatie, maar dat is typisch droombeeldig Amerikaans, waaraan alle nuchterheid ontbreekt.
Elke Amerikaanse president is tijdens dergelijke publieke bijeenkomsten eensgeestes met Nebukadnezar, zeggende: "Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb", en laat zich voor die stinkende eigenroem uitbundig verheerlijken met een daverend applaus. Dat geldt dus niet alleen Trump, maar betreft een puur traditionele Amerikaanse afgodscultus. Verder wil ik er niet op ingaan, omdat we hier geen politiek praatje over willen houden, maar nogmaals, het bedrog van Pelosi-Schiff hebben willen aantonen en tegelijk de lijn doorgetrokken naar het reformatorische deepstate-duo RD/SGP. Voor Trump heb ik nog gebed, maar absoluut niet voor het genoemde refo-duo, omdat de Heere dat heeft afgesneden (Jer. 7:16), en omdat het sodomitisch-afvallige Refodom, o.l.v. de Steef de Bruijn en Van der Staaij, reeds lang het "point of no return" is gepasseerd en daarover hebben we afgelopen zondag gepreekt, vanuit de separerende zendbrief van de apostel Judas, waarin alles wordt geopenbaard waar we het hier over hebben en reeds uitvoerig gehad hebben.

Hopend uw vraag voldoende te hebben beantwoord, verblijven wij met groet en zegen,

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com