MINISTER GRAPPENDOOS OVER KERK IN STAPHORST: 'NIET/MEER/DAN/30/MENSEN'
MINISTER GRAPPENDOOS JEGENS DE KERK IN STAPHORST: 'NIET MEER DAN 30 MENSEN'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier MINISTER GRAPPENDOOS JEGENS DE KERK IN STAPHORST: "NIET MEER DAN 30 MENSEN!"

Min. Grappendoos die op de dag van zijn huwelijk alle corona-maatregelen aan zijn laars lapte, tolereert geen overtredingen van de burgers, want dan klinkt het uit zijn dictatoriale mond: "Befhel ist befhel!"

NSB-er Van der Staaij was het die de corona-overtredende Grappendoos tijdens een 2e kamerdebat de handen boven het hoofd hield en de minister in het zadel hield. Met die verraderlijke handoplegging heeft Van der Staaij beoogt om kerkpolitieke winst te kunnen boeken. Grappendoos ontzenuwde het droombeeld van Staaij evenwel rigoureus, door het kerkbezoek ook in Staphorst te limiteren tot 30 mensen.

Geen enkele refo-dominee/belijder erkent echter dat God het regime Rutte als instrument in Zijn hand gebruikt om de sodomitisch-censuurloze refo-kerken het oordeel te bezorgen, zodat zij geen H.A. kunnen vieren, geen doopdiensten en trouwdiensten kunnen beleggen, het aantal kerkgangers tot 30 is gereduceerd, niet mogen psalmzingen, enz., vanwege hun valse leringen, sodomie en vrome beweegredenen die de schijn hebben (kerkpolitiek), terwijl Paulus Gods volk ervoor waarschuwt dat zij zich niet door genoemde vrome schijnbewegingen der hypocrieten moeten laten verleiden (Kol. 2:4, 8, 18-23). Beunhazen die etaleren met vroom-klinkende preken van de afvallige refo-priesterschaar, doen het hardste mee aan genoemde schijnbewegingen, waarvoor Paulus de gemeente van Kolosse zo uitdrukkelijk waarschuwt.

Kortom, de refo-kerken kunnen dus door hun eigen afvalligheid geen bijbelse kerkdiensten meer beleggen, omdat zij niet Christus, maar de overheid hun kerken laten regeren en goddeloze handreikingen gedaan hebben en die nog steeds doen. God is duidelijk bezig de afvallige refo-kerken te exposen als valse kerken. Neem alleen maar het feit dat de refo-kerken op "befhel" van Grappendoos geen sacramenten meer bedienen, en daarmee zelf aantonen dat zij valse kerken zijn, zoals ook Guido de Bres in zijn belijdenisgeschrift leert. Genoemde overheids-maatregelen als een "geldig argument" in stelling brengen, om de overheid te gehoorzamen, is nog een grotere hoax als de coronahoax en het is niets anders dan Christus als het Hoofd der Kerk overboord werpen!

SGPlayboy Van der Staaij danst evenwel het hardste mee met de coronakolder, door te zeggen dat "er nog steeds maatregelen nodig zijn, omwille van de aanwezige corona-besmetting", en om die reden stemde hij VOOR de dictatoriale coronawet, terwijl hij dit nooit beweert heeft omtrent de besmettelijke griepvirus, nooit beweert heeft omtrent het besmettelijke HIV-virus, nooit beweert heeft omtrent de besmettelijke "H1N1-pandemie", enz. Daaruit blijkt dat Staaij een betaalde puppet is van de satanische illuminatie en dat geldt de voltallige SGP, het manipulerende RD, inclusief ALLE refo-dominees, die wel vroom preken, maar dwars tegen Gods bevel in onbijbelse corona-kerkdiensten promoten, het gouden SGP-kalf verheerlijken, de valse leraars laten begaan, naziwetten omhelzen, hun gewetens toeschroeien als met een brandijzer door de manipulatie van het bilderberger RD.NL, Sodom de hand reiken en de baal-zebub-voeten der globalisten kussen, in ruil voor ingebeeld kerkpolitiek voordeel, ja, tot hun eigen verderf !

"Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt", Jes. 9:15.

GPPB. v.d.m.

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VAN DE NUCHTERHEID VAN DE KINDEREN DER DUISTERNIS, DIE VOORZICHTIGER ZIJN IN HUN GESLACHT DAN DE KINDEREN DES LICHTS - CORONA-HOAX-FEITEN DIE VAN DER STAAIJ CATEGORISCH ONTKENT EN DOODZWIJGT !


http://www.derokendevlaswiek.com