PVV-er, MARTIN BOSMA: 'TOTALITAIRE/ONTWIKKELING/IN/NL' - MET INBEGRIP REFOKERKEN
PVV-er, MARTIN BOSMA: 'TOTALITAIRE ONTWIKKELING IN NEDERLAND' - MET INBEGRIP REFOKERKEN  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier PVV-er, MARTIN BOSMA: "TOTALITAIRE ONTWIKKELING IN NEDERLAND" - MET INBEGRIP REFOKERKEN ! - (zie ook volgende blok).

Note: De "totalitaire ontwikkeling" in NL, waartegen Bosma terecht ageert, is voor de volle honderd procent van toepassing op de afvallige refokerken, angsthazige dominees en ge-indoctrineerde belijders, o.l.v. het globalistische duo, RD/SGP, aangezien het hele refodom slaafs en naadloos meedanst met genoemde totalitaire ontwikkeling !

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE ON-INTERVIEW MET MARTIN BOSMA (PVV) - (deze publicatie betreft zero procent reclame voor de PVV).

Omroep "Ongehoord Nederland" vroeg gisteren aan Martin Bosma (PVV) wat hij vindt van de huidige zorgwekkende ontwikkelingen in Nederland, waar media en politiek hand in hand lijken te werken bij het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen, en het verketteren en onderdrukken van alle tegengeluiden.

ON: "Meneer Bosma, een Amerikaanse beweging, zwaar communistisch - leninistisch, heeft zich kennelijk ook over Nederland verspreid: "Black Lives Matter". Dat is op zichzelf al raciaal en discriminatoir om deze naam te gebruiken. Dit is geen grap meer: standbeelden gaan van hun sokkel, iedereen gaat gek doen. Wat gebeurt hier?"

M. Bosma: "We zijn als samenleving in een enorme kramp terecht gekomen door al dat identiteits getoeter en door het hele begrippenapparaat dat een kwart eeuw geleden werd ontwikkeld op Amerikaanse universiteiten, over te nemen, en mensen in allerlei raciale hokjes te duwen. Mensen moeten hun huidskleur worden, of zo. Blanken heten tegenwoordig "wit". Het NOS-journaal en de hele publieke omroep neemt dat taalgebruik over."

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE ON-INTERVIEW MET MARTIN BOSMA (PVV) - (deze publicatie betreft zero procent reclame voor de PVV).

HET REFODOM NEEMT VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN CORONA EN GAAT TE RADE BIJ DE DUIVEL - DE DEEPSTATE-PROPAGANDA IN HET RD WERKT WANT HET HELE REFOVOLK LAAT ZICH ERDOOR INPAKKEN, INCUSIEF HAAR LIJDERS !        
Plaats in winkelmandjeMandje

HET REFODOM NEEMT VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN CORONA EN GAAT TE RADE BIJ DE DUIVEL - DE DEEPSTATE-PROPAGANDA IN HET RD WERKT WANT HET HELE REFOVOLK LAAT ZICH ERDOOR INPAKKEN, INCUSIEF HAAR LIJDERS !

NN.: Zag dit artikel in het RD, ongelooflijk. Men doet al aan voorsorteren. Kerken in NL doen nu massaal mee aan handen ontsmetten, 1,5 meter regel etc. Ik voel me niet meer thuis. Ze gaan echt volledig mee in dit gebeuren.
En nu schrijft het RD: "Maar waarom gelden die religieuze argumenten dan niet bij de huidige voorzorgsmaatregelen? In het rapport wordt een van de religieuze argumenten genoemd: "Ik vertrouw erop dat God voor ons zorgt." Maar vertrouw ik daarop dan niet als ik 1,5 meter afstand houd, een mondkapje draag, geen handen schud, thuisblijf en geen bezoek ontvang omdat ik tot de "risico(!)groep" behoor? Zorgt God dan niet door ons in de gelegenheid te stellen om een vaccin te gebruiken waardoor we ons kunnen beschermen tegen een virusinfectie en het virus niet verspreiden? Alle signalen wijzen erop dat er een vaccin tegen het coronavirus komt. Daarmee zal (een deel van) christelijk Nederland opnieuw discussieren over wel of niet vaccineren. Als we tot de conclusie komen dat bovenstaand gedrag inconsequent is, dan zou vaccinatie tegen het coronavirus geen vraag maar een voorzorgsmaatregel zijn."
Met andere woorden: "Jullie kerken en mensen doen mee met de voorzorgsmaatregelen. Dan is een vaccin ook geen probleem. Want dat is ook een voorzorgsmaatregel!"
En de kerken weten misschien niet eens dat dit een DNA-nano-chip-vaccin is waarmee men in de toekomst mensen kunnen be-invloeden etc. Men wil letterlijk de ziel kapen. En wij, refodom, worden er voor opgewarmd om onze ziel aan de duivel te verkopen. Mensen in mijn gemeente weten niet wat er nog meer achter zit. Ze worde niet gewaarschuwd. En men slaapt verder. Kop in het zand, niets aan de hand! Het gebed wat vaak overblijft: "Snij alles af wat van mij is en wat van deze wereld is." Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk voor onze daden en zullen we allemaal in het openbaar ter verantwoording worden geroepen.

GPPB.: Ja, het helse RD-bedrog is een publiek geheim en zij zijn het die de Naam van God doen lasteren en er is geen enkele refo-dominee die zich iets van deze dingen aantrekt, net als Gallio. Ogen open houden en anderen ervoor waarschuwen, ja, dat is geboden. Je moet echter met die laatste zin de onbekeerde massa niet op dezelfde hoop gooien als Gods volk en Zijn geroepen getuigen, want Christus is Hoofdverantwoordelijk voor Zijn volk.

NN.: Ik kan inmiddels een heel boekwerk aan materiaal sturen waarin het duidelijk wordt dat er gelogen wordt, of dat de waarheid verzwegen wordt door het RD. Vele abonnees weten het niet en blijven hierdoor in slaap ondanks Gods oordelen en roepstemmen. Hoop dat als ik wat deel met dominees dat ze de mensen meer gaan wijzen op deze gevaren en ook m.b.t. het lezen van het RD.

GPPB.: Beste vriend, verstuur wat je wilt, maar je moet er geen illusies opna houden, want er zal geen enkele dominee zijn schapen waarschuwen voor de verzwegen/vervalste waarheid, waarvoor we al jaar en dag waarschuwen en die artikelen ook overal heensturen, maar het wordt refobreed profaan genegeerd en belasterd. Op het oordeel der verharding volgt het oordeel der verwoesting en het point of no return is door de refomassa allang gepasseerd.

NN.: Ik ben me ook bewust dat we moeten blijven opletten voor de listige omleidingen van de duivel. Er gaan veel verhalen rond. Als ik Gods Woord lees dan denk ik dat het goed kan zijn dat uit deze chaos de antichrist tevoorschijn komt (die is er al - GPPB.) zogenaamd met een oplossing voor alle problemen. Want de aarde staat letterlijk in brand en de wetteloosheid overheerst. Waar zijn de weerhouders? (Zijn al weggenomen - GPPB.). Alle regeringsleider volgen zo ongeveer hetzelfde pad. Ook Trump wil voor het eind van het jaar het leger inzetten voor de distributie van vaccins. Want het moet snel en groots, heel eng. Zet ook uw vertrouwen niet op Trump of kijk uit met hem. Ik heb veel gevonden wat weer meer inzicht geeft dat hij mogelijk een dubbelrol speelt om USA te misleiden.

GPPB.: Ik ben geen Trump-ganger en ik vertrouw mezelf niet eens, laat staan een ander mens (Jer. 17:5). We schrijven niet voor Trump, maar wel TEGEN het helse bedrog van de deepstate-clan, die promotie ontvangt in het RD. Die deepstate-clan wil koste wat het kost deepstater Joe Biden in het zadel hebben, maar dan zal de wetteloosheid geen grenzen meer kennen, het ware Christendom uitgeroeid en de satanische NWO wet zijn, zoals dat ook onder H. Clinton zou zijn gebeurd, hetgeen de Heere nog verhoed heeft.
Elke opmerking dat president Trump een puppet is van de Deep State, is absurd. Om de realiteit eer te bewijzen; president Donald Trump heeft de schaduwregering, die bekend staat als de Deep State, meer dan enig andere president in de geschiedenis, publiek geconfronteerd en tegengestaan en dat is de reden dat heel de westerse demoNcratische wereld zich tegen hem keert, inclusief het gehersenspoelde Refodom. Omdat Trump de knuppel in het deepstate-hoenderhok gegooid heeft, brengen de deepstate-elite allerhande terroristische krachten in stelling om de VS en heel de westerse wereld in een chaos te storten en kijk maar eens wie de toejuichers daarvan zijn, de Pelosi-clan tot aan de VN toe.
Waartegen Trump strijdt, nl. tegen de Deep State, gold ook voor president John F. Kennedy, die tijdens zijn herverkiezingsreis in 1963 in Dallas, Texas door de Deep State werd vermoord. Ook tegen Trump worden moordaanslagen beraamd. No, Trump is geen double agent. Vanzelf speelt Trump ook een politiek spel, maar hij samenzweert niet met de Deepstate en ook niet met de dr. Fauci/WHO-clan. Trump heeft (nog) niet de macht om de Obama-clan te arresteren en dat te doen is wel een toetssteen voor Trump, want anders is het inderdaad toneelspel. Trumps corona-vaccinatie-plan is ronduit verwerpelijk, maar het is een politiek spel, en dat gaat niet gebeuren, want hij promoot juist alternatieven, zoals HYDROXYCHLOROQUIN, dat in NL verboden is (absurd), omdat deepstater Rutte de bevolking wil vaccineren en vervolgens door 5G te roosteren. Wie dit opvat als reclame voor Trump is brainless. We zijn niet voor Trump, maar wel radicaal tegen deepstater, Joe Biden, die een puppet is van de satanische illuminatie. Wie dat niet ziet, leest met een voorgeprogrameerde deepstate-bril.
Be Aware: Als Christen kun je absoluut niet meespelen in het politieke theater, maar we zijn wel geroepen om het helse bedrog van de zogenaamde politieke correctheid te ontmaskeren en ertegen te getuigen, inclusief tegen de kerkpolitiek waarmee de afvallige refokerken vergeven zijn. Het gewetenloze RD en de gelijknamige SGP dansen echter met de satanische illuminatie mee op alle fronten, wat gelijk staat aan landverraad en geestelijke zelfmoord. Enfin, daar ben je zelf ook achtergekomen.
Voor alle duidelijkheid nog even over de satanistische controle van de Deep State. Het is het resultaat van een zeer goed georganiseerde samenzwering met het doel om in versneld tempo de Nieuwe Wereldorde en 1 werelreligie te vestigen, gebaseerd op de Luciferiaanse revolutie die zich tegen de enige ware God van de Bijbel keert, het ware Christendom wil elimineren, de hele mensheid wil depopuleren en de overgebleven rest onder slavernij en totale controle zal brengen. De illuminatie wil ook de Natuur door God gegeven verwoesten met de miljarden-business van de Global-warming hoax, getriggerde natuurrampen, false flags, enz., terwijl in Afrika (Nigeria) miljarden kubieke meters aan afvalolie een milieu-catastrofe hebben veroorzaakt, zodat de lucht doorlopend zwaar verontreinigd wordt en de drinkwater-meren en rivieren rood-zwart kleuren en voorgoed vergiftigd zijn, o.a. veroorzaakt door Shell, een wereldramp die met triljarden aan dollars nooit meer te herstellen valt. De Klimaat-agenda van de deepstate-elite is dus pure misdaad tegen de mensheid. Het pleidooi van Klimaathoaxer, Steef de Bruijn van het RD voor de Klimaat-hoax van Frans Timmermans, a la de voorgeprogrameerde Gretha Soros-Thunberg, valt onder dezelfde misdaad tegen de mensheid. Tot nadere verklaring van alles wat gezegd is, plaatsen we nog een beperkte lijst van de meedansers, bedenkers en uitvoerders van de Deep State:

Central Banks, Cabal, IMF, CFR, FED, FEMA, CIA, FBI, Skull & Bones, NASA, NATO, EU, VN, Monsanto-GMO, Illuminati, Jezuieten, Clintons, George Soros, Juncker, Timmermans, Blair, Bushes, Rockefellers, Rothschilds, Kissinger, Verhofstadt, Macron, Merkel, Rutte, Obama, Biden, Pelosi, Schiff, Bill Gates, Tempeliers-bankiers, Vaticaan, Paus, RD, SGP, Vrijmetselarij, WHO, Big Pharma, enz.

NN.: God volvoert Zijn wijze Raad. En dan word je stil. Aan de andere kant mogen we de leugen niet dienen: "En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer" (Efeze 5:11).
Ik heb trouwens al meerdere berichten naar RD gestuurd maar nooit reactie ontvangen. In plaats daarvan schrijft men artikelen over complottheorie Bill Gates, 5G en vaccinatie. Je wordt dus figuurlijk al op de brandstapel gegooid. De hele corona-crisis is zo satanisch (Onder Gods toelating) en legt eigenlijk alles bloot. En de bewijzen stapelen zich zo hoog op. Dit kan geen kerk met kleine letter, geen mediadagblad volhouden. Alle knie zal zich (voor Hem - GPPB.) buigen. Duizenden mensen zien het die nooit van Gods Woord gehoord hebben. Maar het RD blijft maar liegen en bedriegen (voornamelijk verzwijgen). Op een of andere manier is men omgekocht, of wordt men het zwijgen opgelegd. Maar dat betekent niet dat je je abonnees maar kunt bedriegen. Ik wil voorzichtig zijn, maar het lijkt er sterk op dat ze indirect meewerken aan massamoord (door mensen die overlijden aan gevolgen maatregelen en mogelijk ook aan het komende vaccin). Ze bestrijden de achterlijke corona-maatregelen namelijk niet, maar stimuleren het. Ondertussen schrijven ze dat de noodwet zicht op maatwerk biedt voor kerken (graven hun eigen graf door hun blindheid):


https://www.rd.nl/vandaag/politiek/noodwet-biedt-kerken-eindelijk-zicht-op-maatwerk-1.1670164

GPPB.: Ja, the Lord is in control, maar stel u teweer tegen het ongoddelijk ijdel-roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken (1 Tim. 6:20-21). De deepstate-feiten van het RD staan bij hopen op de deze website vermeld, maar het Refodom slaapt de slaap des doods en er is geen volk op aarde dat zo ge-indoctrineerd is als het Refodom.

NN: Het reform. kerkvolk heeft werkelijk geen enkel besef en ze helpen mee om een complete tirannie in te voeren. En waarom? Voor een virus met 6000 doden (gemidd. leeftijd overl. 80 jaar, minder doden dan griepgolf 2 jaar geleden, valse testen, ook veel onnodige doden door mensen op te sluiten in verzorgingstehuizen (= pure moord - GPPB.). Lees onderstaand artikel:

Hugo de Jonge tekent hier het vaccin contract met op de achtergrond een afbeelding van Auschwits


https://twitter.com/hugodejonge/status/1271791492768706562
https://twitter.com/dingetjesdinges/status/1272192953927241728


Open Brief van Commonsense-TV

Hoi Hugo de Jonge,
Wat fijn dat je zojuist een contract hebt ondertekend met AstraZeneca en dat je dat met trots mede deelt. Deel je dan ook gelijk deze informatie met ons: Want jij wist toch ook dat de top 3 vaccin producenten ter wereld vandaag 58 strafrechtelijke vervolgingen tegen zich hebben? Dat het SARS-coronavirus van 2003 een infectie is waarvoor de afgelopen 17 jaar geen vaccin kon worden gemaakt. Het was niet mogelijk en de pogingen waren dodelijk toen ze het probeerden. Dat er in de geschiedenis van de medische wetenschap er nooit een vaccin tegen coronavirussen gemaakt Is. Nooit. Er bestaat er niet 1. Maar op de een of andere manier heeft de Oxford University in Engeland in 4 maanden, tijd inclusief de $750.000.000 steun van de "BillandMelindaGatesFoundation", een vaccin ontwikkeld, de klinische fase van de eerste fase voltooid en nu gaan ze over op menselijke proeven, die op 2000 mensen wordt uitgevoerd in Brazilie, buiten het toezicht om van de North American Health. En nog beter, het wordt al geproduceerd door #AstraZeneca, een farmaceutisch bedrijf met een crimineel strafblad dat bestaat uit:
2003, pleitte schuldig aan illegale marketing van hun prostaatkanker medicijn en betaalde een boete van $64.000.000, een civiele rechtszaak van $266.000.000 voor valse claims en een boete van $25.000.000 voor Medicaid-fraude.
2004, AstraZeneca werd aangeklaagd in CaliforniŽ en Massachusetts wegens valse reclame, omdat het beweerde dat een van hun eigen medicijnen dat buiten het octrooi viel, niet zo goed was als hun nieuwe medicijn, hoewel het hetzelfde blijkt te zijn. En geloof het of niet, die zaken liggen nog steeds bij de rechter. Ze gebruiken het al 16 jaar. 2004, AstraZeneca ontving een waarschuwingsbrief van de FDA voor liegen in hun advertenties over goedkeuring door de FDA.
In 2010 kreeg AstraZeneca een boete van $520.000.000 omdat het een van de antipsychotica medicijnen illegaal en niet-goedgekeurd voor gebruik op de markt bracht en Medicaid-fraude heeft gepleegd voor een bedrag van $218.000.000
In 2002 werd AstraZeneca gedwongen om meer waarschuwingslabels op hun longkankermedicijn te plakken nadat verschillende patienten door hun medicijnen aan longontsteking waren overleden. In 2003 bestudeerde de Universiteit van Illinois hun medicijn tegen schizofrenie en ontdekte het niet-aangegeven risico om diabetes te krijgen als gevolg van het gebruik van de medicijnen, wat uiteindelijk leidde tot een schikking van $198.000.000.
In 2004 kreeg AstraZeneca kritiek van openbare "watchdog" groepen over de ernstige bijwerkingen van hun Crestor-medicijn in vergelijking met andere cholesterolgeneesmiddelen, en in 2005 voltooide Tufts University een klinische studie waarin de juistheid van de beweringen van de "watchdog" groepen werd vastgesteld. Dit proces is nog steeds aan de gang, 16 jaar later.
In 2001 moest AstraZeneca nog eens $21.000.000 betalen voor het bewust en opzettelijk proberen een concurrerend generiek geneesmiddel van de markt te houden.
In 2003 kreeg AstraZeneca een boete van Ä60.000.000 door de Europese Commissie voor het misbruiken van octrooiregels en het liegen op patenten om haar medicijnen te beschermen tegen generieke concurrenten.
In 2007 moest AstraZeneca een strafrechtelijk vonnis van $12,9 miljoen betalen wegens fraude m.b.t. Medicaid en verzekeringsmaatschappijen voor een prostaatkankermedicijn. In 2010 betaalde AstraZeneca $103.000.000 om een federale rechtszaak te beslechten voor Medicaid-fraude voor astmamedicatie.
In 2009 moest AstraZeneca $2,6 miljoen betalen voor Medicaid-fraude. Ja, ze klinken betrouwbaar 10 strafrechtelijke vervolgingen in de afgelopen 19 jaar. Hugo, dit wist jij toch ook? Waarom vertel je ons dit niet? Of staat dit straks allemaal in de bijsluiter?

Reactie onder deze brief: AstraZeneca betekent "het einde van een oude ster". AstraZeneca heeft een lelijk 666-symbool als bedrijfslogo. Puur een ritueel van het einde der tijden, de apocalyps van vrijmetselaars. Oxford University is een vrijmetselaars bolwerk. Het zijn allemaal rituelen en leugens, inclusief het vaccin. Het gaat om intimidatie om te kijken tot hoever ze kunnen gaan om meer angst en wanorde te scheppen. Die Hugo de Jongeheer is gewoon een bruikbare pion in dit ritueel.

NN (slot): Een verlorene hopend en bidden om kracht en vrije genade door het bloed van Jezus Christus. Gisteren las ik nog een stuk uit Gods Woord wat u mogelijk kan bemoedigen: "Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden" (Jes 60:2).

GPPB.: Mogelijk kan bovenstaande tekst uit sHeeren mond gesproken, jou vrijmaken uit de banden des doods! Val Hem te voet op genade of ongenade en geef den HEERE de hand, dat is, geef Hem Zijn Goddelijke gelijk en ga maar zalig verloren aan Zijn voeten! Zegen!


http://www.derokendevlaswiek.com