RD-KLIMAAT-HOAXER STEEF DE BRUIJN SPOT MET/DE/GOD/VAN/HET/KLIMAAT
RD-KLIMAAT-HOAXER STEEF DE BRUIJN SPOT MET DE GOD VAN HET KLIMAAT  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

RD-klimaat-commentaar: "Christen is niet alleen pro life maar ook pro schepping" RD-hoofdredactie- 03-01-2018

https://www.rd.nl/opinie/commentaar/christen-is-niet-alleen-pro-life-maar-ook-pro-schepping-1.1457641

Steef de Bruijn: "Het stormde woensdag niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. De temperatuur is daar ongekend laag. Langs de oostkust zijn palmbomen en olijfbomen bedekt met een dikke laag sneeuw en ijs. Op nieuwjaarsdag kwamen de maxima in grote delen van de VS niet boven het vriespunt. Het wordt nog kouder: in het noorden van het land zakt de temperatuur later deze week tot 25 graden onder nul en er gaat sneeuw vallen op de stranden van Florida. Voor veel Amerikanen is deze koudegolf opnieuw aanleiding om de verhalen over een wereldwijde opwarming van de aarde in het bakje nepnieuws te deponeren. President Trump ging hun daarin voor met een tweet, vlak voor oudjaarsdag: „In het oosten van de VS kan het de koudste jaarwisseling worden ooit. Misschien kunnen we een klein beetje van de goede oude opwarming van de aarde gebruiken, die ons land –in tegenstelling tot andere landen– duizenden miljarden dollars gaat kosten om ons tegen te beschermen. Kleed je warm!" Zijn bericht werd 66.000 keer doorgestuurd en meer dan 200.000 mensen waarderen de tweet.
De vergissing die veel mensen hierbij maken is dat ze vooral letten op het hier en nu, terwijl het zo leerzaam en nuttig is om oog te hebben voor het daar en toen. Als de Amerikaanse president de jaarwisseling in Nederland had bijgewoond, zou hij zich mogelijk verbaasd hebben over de warmste oudejaarsdag die ooit gemeten is. En als de Amerikanen even navraag deden bij hun eigen NASA naar de temperatuur over de hele aardbol, hadden ze vernomen dat 2017 wereldwijd bezien het op een na warmste jaar was in de 137 jaar tijd dat deze waarnemingen gedaan worden. En dat 2016 het onbetwiste recordjaar is geweest over die hele periode. En dat 2015 ook alle records brak. En 2014 ook. En dat de temperatuur van álle jaren na 2000 hoger is uitgevallen dan van álle gemeten jaren voor 1997. In Nederland zijn na 2000 tien keer meer (148) hitterecords gesneuveld dan kouderecords.
Zo bezien is er een extreme tunnelvisie nodig om de opwarming van de aarde te blijven ontkennen. Alle bosbranden en orkanen ten spijt steken grote groepen Amerikanen hun hoofd in het zand en wantrouwen ze klimaatwetenschappers. Vier op de vijf Republikeinen geloven hun cijfers over klimaatverandering niet. Ze kijken naar het hier en nu, naar hun dikke winterjas, maar zouden moeten kijken naar de geleidelijke veranderingen in hun kleerkast en in die van andere wereldbewoners.
Laten deze cijfers voldoende zijn voor Nederlandse christenen om te stoppen met wegkijken. Werkelijk leven als christen verandert allereerst het hart, maar ook het hoofd en de handen. Dan ben je niet alleen pro life en pro zondag, maar maak je bewuste keuzes voor duurzaam leven. Predikanten kunnen daarin het voortouw nemen in hun preek over zondag 9 en 10, door op te roepen om te reizen met fiets en trein, sober en matig te leven, Marktplaatsmeubels te kopen en de vleesconsumptie te minderen."

Klik hier RD-KLIMAAT-HOAXER, STEEF DE BRUIJN, SPOT MET DE GOD VAN HET KLIMAAT !

"Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden", Gen. 8:22.

God, de Getrouwe, heeft reeds duizenden jaren naar dit Woord de aarde genoegzame oogst laten voortbrengen en de jaargetijden na de zondvloed hersteld en in stand gehouden en zal de vier jaargetijden en zaaiing en oogst, al de dagen der aarde, dus tot de voleinding der wereld, in stand houden, ondanks dat er allerlei door Gods Woord voorzegde rampen op aarde zullen plaatsvinden.

Dat de hoogmoedige autonome mens op het wereldklimaat geen enkele invloed heeft, leert Gods Woord uitdrukkelijk en is al ruim 60 eeuwen een bewezen feit. Al jaar en dag is de elite bezig om de mensheid te vergiftigen, met name door gemanipuleerde Monsanto-gewassen, geo-engineering, ofwel weer-manipulatie en chemtrails. Daar hoor je meneer De Bruijn en zijn klimaatwaanzinnige supporters nooit over. De Bruijn staat als hoofdredacteur van een MSM-krant in dienst van de illuminatie, zoals alle hoofdredacteuren van MSM-kranten, en alle MSM-kranten zijn gebonden om fake-news te publiceren om de satanische Agenda 2030 te promoten. Ook de miljarden-verslindende klimaathoax is onderdeel van Agenda 2030, net zo als de Co2-gekte en de uitrol van 5G dat zijn, maar daarover zwijgt klimaatpuppet De Bruijn in alle talen.

RD-hoofdredacteur, De Bruijn, blijkt nog niet eens een historisch geloof te hebben, aangezien hij van Gods woorden tot Noach gesproken in Genesis 8:22 totaal niets gelooft, maar zich op de vals-genaamde wetenschap beroept. De Bruijn verkracht Gods Woord doorlopend met zijn klimaat-sprookjes onder de false flag van "de onderhouding der schepping", terwijl de schepping door die duivels-verzonnen klimaat-religie alleen maar erger aangetast wordt, ergo, de mensheid door die genoemde klimaat-leugens ge-indoctrineerd worden en klaargestoomd voor de aanbidding van het beest. Daar heeft de reformatorische klimaat-paus, Steef de Bruin, het nooit over, maar speelt liever voor een klimaat-hofnar met zijn belachelijke klimaatsprookjes, met het duivelse oogmerk om het refovolk bij de grote gehersenspoelde massa te doen aansluiten die het beest zullen aanbidden.

De klimaatcijfers waarmee Steef de Bruijn goochelt, is puur boerenbedrog, aangezien de echte klimaatcijfers totaal iets anders uitwijzen dan De Bruijn uit zijn Nasa-duim zuigt, zoals we in het recente verleden met wetenschappelijke feiten hebben bewezen. Het is meer dan typerend voor de MSM en ook voor het RD, dat zij uit "wetenschappelijke" bronnen tappen die de Agenda 2030 juist voorstaan. Dat is dan ook de reden dat De Bruijn het door-en-door corrupte JIT-rapport, omtrent de crash van de MH17, en het door-en-door corrupte "officiele" 911-rapport van de 911-commissie, voor waarheid houdt en klakkeloos, doch met opgeheven hand, overneemt. Daaruit volgt dat De Bruijn de officiele veroordeling van het Sanhedrin om de door hen bevonden "doodschuldige" Jezus van Nazareth te kruisigen, ook onderschrijft!

Het klimaatsprookje van de Bruijn is dan ook niet zo vreemd, aangezien alle MSM-kranten verplicht zijn om de Global-warming-hoax a la Gretha Soros-Thunberg, als zijnde de waarheid te promoten, en wel op last van de klimaat-criminele NWO-illuminatie/deepstate.

Ir. W. Eradus heeft in 2015 nog een waarheidsfeitelijk klimaat-artikel geschreven, waarin hij het volgende met recht zegt: "Klimaatverandering is van alle tijden - Het is een hoogmoedige gedachte dat wij mensen met een soort thermostaatknop de wereldtemperatuur zouden kunnen regelen. Weten van een Schepper Die het ritme van de dagen en van de seizoenen heeft gemaakt, bewaart voor excessieve angst voor klimaatverandering." (Lees volledig artikel via onderstaande link).


https://www.rd.nl/opinie/klimaatverandering-is-van-alle-tijden-1.512913

De oudgeraffineerde Steef de Bruijn is, net als Frans Timmermans, een klimaat-promotor van het corruptste soort. De Bruijn is echter nog erger dan Timmermans, aangezien De Bruijn zijn klimaathoax-commentaar/artikelen met vrome woorden stijft, met een vals beroep op de onderhouding van de schepping. Degenen die de niet bestaande Global-warming willen stijven met een beroep op de plicht van het onderhouden van de schepping, zijn spotboeven en Schriftverkrachters van het ergste soort.

Ten eerste is er totaal geen sprake van een Global-warming, hetgeen we eerder met tal van wetenschappelijke artikelen hebben bewezen. Zoals ook Ir. Eradus schrijft, is de aarde, zolang die bestaat, onderhevig aan klimaat-schommelingen. Al die onafhankelijke klimaat-wetenschappelijke bewijzen lapt De Bruijn aan zijn RD-laars en komt altijd met bronnen opdraven, waaronder ook de NASA, die er juist op uit zijn om de mensheid een niet bestaande klimaatverandering in de strot te duwen, met fake-berichtgeving en gemanipuleerde statistieken, die zelfs in de huidige atlassen zijn opgenomen en naadloos overgenomen zijn door het RD.

Klik op de afbeelding ter inzage DRV-artikel over barstende klimaatleugens in het RD.NL die de Groene Rekenkamer ontmaskerde !

Ten tweede levert God Zelf in Zijn heilig Woord het bewijs dat Hij alleen het klimaat in handen heeft, zolang de aarde bestaat, zeggende tot Noach, net na de zondvloed: "Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden", Gen. 8:22.
Dat betekent bijv. dat als alle vulkanen op aarde tegelijk tot uitbarsting zouden komen en hun vernietigende lava zouden uitbraken, Gods belofte in Gen. 8:22 daardoor niet gebroken kan worden, anders zou God ophouden God te zijn. Het voortbestaan van de vier jaargetijden worden door de Heere in Gen. 8:12 aan Noach verzekerd en de minste verwerping van deze belofte, is puur atheisme en vijandschap tegen God.

Steef de Bruijn is een 100% atheist, aangezien hij Gods Woord niet gelooft, want hij beweert doorlopend dat het met het klimaat uit de hand gaat lopen als de mens niet ingrijpt! We hebben al eerder bewezen dat De Bruijn een ingehuurde puppet is van de klimaat-illuminatie, net zoals Gretha Soros-Thunberg en Frans Timmermans dat zijn. Steef de Bruijn is echter veel erger, want hij ontkent als een atheist hetgeen God tot Noach gesproken heeft en stijft zijn klimaatsprookjes met vrome woorden, met de godslasterlijke pretentie dat hij een veel beter zicht heeft op het klimaat dan God in Zijn Woord openbaart.

Daarbij laat De Bruijn als hoofdredacteur van het RD tal van klimaat-idioten opdraven om hen artikelen in het RD te laten schrijven om de niet bestaande Global-warming te promoten, om de mensen miljarden euros uit de zakken te kloppen voor waanzinnige projecten, zoals windmolens, warmtepompen en elektrische autos, enz., terwijl al keihard bewezen is dat geen van die projecten iets bijdraagt tot het milieu, integendeel, tal van onafhankelijke klimaat-wetenschappers leveren het bewijs dat genoemde klimaat-projecten een veel grotere belasting voor het milieu vormen dan de conservatieve energie-bronnen.

Daar komt bij dat de mega-bosbranden in Australie in het RD ook toegeschreven worden aan de klimaatverandering, terwijl bewezen is dat al die bosbranden door de supporters van Gretha Soros-Thunberg zijn aangestoken! De Australische vicepremier, McCormick, haalt terecht uit naar "het schandelijke en walgelijke gedrag van stapelgekke idioten", die de bosbranden toeschrijven aan klimaatverandering! Dan weten we gelijk ook hoe McCormick over klimaatpaus Steef de Bruijn en Co denkt. (Zie volgende blokken).

OGG-er, Steef de Bruijn, is dus een godloochenaar en een volksverlakker van de eerste orde. BOVENDIEN publiceert hij en SGPlayer Van der Staaij nooit een tegen-commentaar jegens de Co2- en barium-brakende chemtrails; over de massale bomenkap door het kabinet Rutte; over de miljardenverslindende klimaat-decreten door Rutte, Merkel en het Eurobabelbeest; over de gezondheidsbedreigende G5 uitrol, enz. Genoemde RD-meneer en zijn politieke evenknie Van der Staaij zijn constant bezig met volksverlakkende commentaren/artikelen/prietpraat en met corrupte politiek, waardoor Gods Woord en Wet doorlopend verkracht worden. De klimaatgekke Steef de Bruijn wedijvert met de Antichrist, de paus, die onlangs Gretha Soros-Thunberg als klimaat-bisschop heeft ingehuldigd, en heeft gezegd, dat hij de klimaat-religie aan de catechismus wil toevoegen!
Wel, het Refodom heeft reeds een klimaat-bisschop, in de persoon van RD-hoofdredacteur, Steef de Bruijn, en Diederik van Dijk is de SGP-politieke klimaat-kapelaan!

Dat geen mens het recht heeft om het milieu te vervuilen, maar de aarde te bebouwen en te onderhouden, is buiten kijf. In China kleuren de rivieren rood van het fabrieksgif en is er geen visje meer te vangen en in grote steden hangt er dikwijls smog van de industriele vervuiling. Maar milieuvervuiling veroorzaakt niet een opwarming van de aarde. Het sprookje dat de gletsjers in Groenland zouden smelten, wordt door de satellietbeelden ontkracht. Volgens klimaat-idioot Al Gore zou de ijskap in 2015 door de opwarming van de aarde geheel verdwenen zijn, terwijl de Noordpoolijskap aan de Ruslandkant verdubbeld is in grootte. Heel die klimaat-hysterie is allemaal big business en dat Steef de Bruijn met vrome woorden daaraan meedoet, zal God zien en zoeken, want volksverlakkers zal God straffen.

Dat Steef de Bruijn in zijn klimaat-commentaar tenslotte zijn lezers voorhoudt om "minder vlees te eten en meubels te kopen bij Marktplaats, om het klimaat te sparen", is een lachwekkende vorm van kankzinnigheid. En dat hij als klap op de vuurpijl in zijn klimaat-commentaar de refo-dominees voorhoudt om HC Zondag 9 en 10 te gebruiken in de preken om de mensen bewust te maken voor de (niet bestaande) Global-warming, is regelrechte godslastering! Toen we het klimaat-commentaar aan deze en gene lieten lezen, zei een man: "Die vent is compleet van de pot gerukt!" Ja, en goed ook, gelijk ook de Schrift zegt: "Al stiet gij den dwaas in een mortier met een stamper, in het midden van het gestoten graan, zijn dwaasheid zou van hem niet afwijken", Spr. 27:22.


Preek:
http://www.providencemountainranch.com/Heel%20het%20Refodom%20met%20haar%20voorgangers%20liggen%20in%20het%20mortier%20van%20Gods%20oordeel%20met%20een%20toegeschried%20geweten%20en%20zullen%20zich%20niet%20bekeren%20(1).wma

Degenen die de niet bestaande Global-warming met vrome woorden in stelling brengen om Gods schepping te onderhouden, zoals spotboef De Bruijn en de gelijknamige Diederik van Dijk dat uitdrukkelijk doen, zijn volksverlakkende criminelen en arbeiders van de satan en hebben hun loon weg (Matth. 6:16) en de Heere vergelde hen naar hun werken (2 Tim. 4:14)!

GPPB. v.d.m.

Klimaatwaanzin - Fabels en feiten over het klimaat  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Klimaatwaanzin - Fabels en feiten over het klimaat!

Vicepremier Michael McCormack noemde de stedelingen die klimaatverandering linken aan de bosbranden in Queensland en Nieuw-Zuid-Wales terecht een stel "walgelijk-gestoorde gekken."

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-DOCUMENT

Al 207 brandstichters in Australie gearresteerd - ook milieuorganisaties schuldig aan bosbranden  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Al 207 brandstichters in Australie gearresteerd - ook milieuorganisaties schuldig aan bosbranden!

Aangestoken
In december meldden Australische media bijvoorbeeld dat er bijna 100 mensen waren opgepakt die in Queensland bosbranden hadden aangestoken. Een jongen van 16 zorgde ervoor dat 14 huizen in vlammen opgingen. Een brand die was aangestoken door twee andere tieners leidde ertoe dat honderden mensen moesten vluchten. In East Gippsland in de deelstaat Victoria wilde men preventief branden aansteken, om te voorkomen dat de bosbranden uit de hand zouden lopen.

Zender ABC berichtte in september vorig jaar vol enthousiasme over de protesten, maar heeft de berichten sindsdien van Facebook verwijderd. De mensen die het hardst roepen dat de bosbranden te maken hebben met klimaatverandering, de groenen, hebben er met hun beleid bovendien voor gezorgd dat de branden nu zo heftig zijn.

Het beleid van de groenen
"De problemen die we nu hebben, zijn veroorzaakt door de groenen," zei parlementslid Barnaby Joyce tegen The Australian. Hij voegde toe dat preventief branden erg lastig is geworden vanwege al het papierwerk dat er nu mee gemoeid is. "We hebben geen toegang tot dammen en kunnen geen bomen kappen vanwege het beleid van de groenen."

Vicepremier Michael McCormack noemde de stedelingen die klimaatverandering linken aan de bosbranden in Queensland en Nieuw-Zuid-Wales terecht een stel "walgelijk-gestoorde gekken."

In grote delen van Australie is het verboden om bomen van je erf te halen, zelfs als je op die manier kunt voorkomen dat een bosbrand zich verder kan verspreiden. Zo kreeg de Australische brandweerman Liam Sheahan in 2002 een boete van 100.000 dollar omdat hij bomen had gekapt rond zijn huis in Victoria. In 2009 brak er bij zijn woonplaats een bosbrand uit. Zijn huis was het enige dat gespaard werd.

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-DOCUMENT


http://www.derokendevlaswiek.com