RD.NL/ETALEERT/666/SEKS/SATANIST - CGK-PROF. J. DEKKER NOEMT 666-BEEST ZIJN BROEDER TE ROME
RD.NL ETALEERT 666-SEKS-SATANIST - CGK-PROF. J. DEKKER NOEMT 666-BEEST ZIJN 'BROEDER TE ROME'  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Antichrist paus Franciscus staat voor invoering NWO, klimaatdictatuur en 1 wereldreligie (Zie ook linken onderaan deze webpage ter inzage bewijs dat paus zich vermaakt met seks-circus).

KLIK OP DE AFBELDING TER INZAGE PDF-DOCUMENT


Klik hier RD.NL ETALEERT 666-SEKS-SATANIST - CGK-PROF. J. DEKKER NOEMT 666-BEEST ZIJN "BROEDER TE ROME"

RD.NL-theologenblog: Bijzonder CGK-hoogleraar, Jaap Dekker: "Een profetische brief van de paus"


https://www.rd.nl/opinie/theologenblog-een-profetische-brief-van-de-paus-1.1701238

Dekker-quote 1: "De paus is productief deze dagen. De nieuwe sociale encycliek die hij op 3 oktober het licht deed zien trekt natuurlijk de meeste aandacht. De bisschop van Rome keert zich tegen het huidige economische systeem en voert een profetisch pleidooi om de wereld te helpen genezen. Maar niet minder profetisch is de apostolische brief die op 30 september verscheen, de sterfdag van kerkvader HiŽronymus. Deze brief draagt als titel "Scripturae Sacrae Affectus", "Liefde voor de heilige Schrift" en roept de mensheid op om zich opnieuw in haar eigen spirituele en culturele erfgoed te verdiepen."

Dekker-quote 2: "Ik ben mijn broeder in Rome dankbaar voor dit profetisch geluid, ook met het oog op verschillende kerkelijke synodes die op dit moment gehouden worden. Kan zijn brief nog aan de synodestukken worden toegevoegd? De oproep aan het slot, om ons toe te vertrouwen aan Maria, neem ik dan wel voor lief. Deze brief biedt tegenwicht als kerken alleen verantwoordelijkheid voelen voor het ondersteunen van de eigen predikantenopleiding. Alsof de ontwikkeling van bredere programma's geen kerkelijke steun verdient. In een tijd van toenemende ongeletterdheid is mij dat veel te naar binnen gekeerd. Theologie die zich laat voeden door intense liefde voor de heilige Schrift en scholing biedt in een breed pallet aan vaardigheden hoe de Schrift te verstaan, is een christelijke dienst aan de samenleving als geheel."

----------------------------------------

COMMENT
Het bilderberger RD.NL gaat de geschiedenis in als een propaganda-machine voor het pauselijke satanisme van de Antichrist te Rome. Degenen die de paus hun "broeder" noemen, net zoals wijlen H.J. Hegger de paus "zijn lieve broeder in Christus" noemde, zijn ontegenzeggelijk bittere vijanden van Christus. Dat geldt dus in de eerste plaats voor de RD-top en in het bijzonder voor pausaanbidders, CGK-prof. A. Huijgen en CHK-prof. J. Dekker.

BE AWARE: ALLES WAT DE PAUS AAN VROME WOORDEN ZEGT OF SCHRIJFT, IS PROFANE GODSLASTERING!

Christus geeft duidelijk in Zijn Woord te kennen, dat Hij door de duivel niet geprezen wil worden (Mark. 1:25; Luk. 4:33-35; Hand. 16:17-18).

De opeenvolging van pausen is DE Antichrist, vanwege hun godslasterlijke ambt, waardoor zij pretenderen plaatsvervanger van Christus te zijn, ofwel God te zijn, terwijl alleen de Heilige Geest als tweede Trooster de Plaatsvervanger van Christus is op aarde. Degenen die de paus hun geestelijke vader, of hem hun broeder noemen, hebben een onreine geest! Het barst van de onreine geesten binnen het paus-aanbiddende Refodom !


Zoals alle pausen dat zijn, is ook paus Franciscus, een volbloed satanist en derhalve maakt hij ook het satans-teken (zie afbeelding). Ook vermaakt de paus zich opperbest temidden van de seks-festijnen in het Vaticaanse reptiel-snake-theather !

1. Pope participates in seks-circus act during general audience


Bronlink: https://www.youtube.com/watch?v=wiJGPRHkjgI

2. Spectacular performance by Cuban circus for Pope Francis

Bronlink: https://www.youtube.com/watch?v=UOcV6aoVhQ8


http://www.derokendevlaswiek.com