REFODOMINEES PLUS SGP/RD VERRADEN HET VOLK DOOR AANBIDDING/OVERHEIDS/DICTATUUR
STILZWIJGENDE REFODOMINEES VERRADEN HUN EIGEN SCHAPEN EN HET GLOBALISTISCHE DUO, SGP/RD, VERRADEN HET (REFO)VOLK DOOR HUN VERRADERLIJKE AANBIDDING VAN DE GLOBALISTISCHE OVERHEIDS-CORONA-DICTATUUR !  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
STILZWIJGENDE REFODOMINEES VERRADEN HUN EIGEN SCHAPEN EN HET GLOBALISTISCHE DUO, SGP/RD, VERRADEN HET (REFO)VOLK DOOR HUN VERRADERLIJKE AANBIDDING VAN DE GLOBALISTISCHE OVERHEIDS-CORONA-DICTATUUR !

PDF-ARTIKEL PLUS VIDEO: "Het hek van de Dam - Overheids-onbekwaamheid in vol ornaat - Een oorlog reeds verloren"

door: Sven Hulleman

Hulleman: "Als we niets doen raken we alles, inclusief al onze vrijheden, zekerheden en onze menselijke ziel, kwijt aan de staat, aan een totalitair wereldregime!"

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE PDF-DOCUMENT EN KLIK VERVOLGENS OP DE VIDEOLINK ONDERAAN IN HET PDF-ARTIKEL, WAARIN SVEN HULLEMAN DE OVERHEIDS-CORONA-DICTATUUR ONTMASKERT, TERWIJL DE ANGSTHAZIGE REFODOMINEES ALS SLAVEN DE NWO-DICTATUUR AANBIDDEN EN HUN SCHAPEN OVERGEVEN AAN HET WOEST GEDIERTE !

NOTE: VOOR HET AFSPELEN VAN DE VIDEO EERST PDF-ARTIKEL DOWNLOADEN EN DAARNA VIDEOLINK AANKLIKKEN !


RIJKE JONGELING, GG-DS. ADRIAAN VERSCHUURE (zie rd.nl): "Ik heb corona-virus gehad, maar de Heere had nog werk voor mij", terwijl de man juist door de Heere op het coronabed geslagen is, omdat hij NIET door God geroepen is en de Heere hem NIMMER een werk in Zijn Koninkrijk gegeven heeft, aangezien God geen huurlingen in Zijn wijngaard roept. De volstrekt droombeeldige uitspraak van Verschuure is dan ook met de ware geloofspraktijk en strijd volledig in tegenspraak, aangezien dit soort dominees nooit als een brandhout voor de hel voor God zijn ingevallen, altijd de hoed op hebben, de pruik gekamt, de scheiding in het haar en de vouw in de broek, terwijl zij een bittere vijand zijn van het ware geloofsheldenleven, zoals de door God geroepen en begenadigde richter Simson heel zijn ambtelijke leven beoefend heeft, in de Naam des Heeren gestreden heeft tegen de globalisten in zijn dagen en vanwege zijn vallen in de zonde door de vijanden van Christus kaalgeschoren werd, waarbij het bloed uit zijn holle oogkassen liep, maar wederom door God hersteld en in zijn laatste de hel een noodlottige ruk bezorgde, want zijn laatste slag was de beste slag. Aan die wettige strijd van dat geloofsheldenleven is rijke jongeling Verschuure en heel de huidige vacuum-verpakte refo-priesterschaar een barstende vijand en vreemdeling van!

ZIE OOK: CORONA-VACCINATIES LEVENSGEVAARLIJK - Gelekte opnames WHO over veiligheid vaccinaties en de goebeliaanse vaccinatie-propaganda van de MSM, inclusief het globalistische RD.NL


https://www.youtube.com/watch?v=tEryDd66vpI

(ZIE OOK VOLGENDE BLOK).

STILZWIJGENDE REFODOMINEES VERRADEN HUN EIGEN SCHAPEN EN HET GLOBALISTISCHE DUO, SGP/RD, VERRADEN HET (REFO)VOLK DOOR HUN VERRADERLIJKE AANBIDDING VAN DE GLOBALISTISCHE OVERHEIDS-CORONA-DICTATUUR (2)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
STILZWIJGENDE REFODOMINEES VERRADEN HUN EIGEN SCHAPEN EN HET GLOBALISTISCHE DUO, SGP/RD, VERRADEN HET (REFO)VOLK DOOR HUN VERRADERLIJKE AANBIDDING VAN DE GLOBALISTISCHE OVERHEIDS-CORONA-DICTATUUR (2)

Raakt het volledige parlement haar bevoegdheid kwijt door opzettelijke miskleun met corona ?

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VOLLEDIGE PDF-ARTIKEL


http://www.derokendevlaswiek.com