REFODOMINEES/STEKEBLIND VOOR SOROS-GLOBALISME & RD-MIND-CONTROL
REFOKERKEN GAAN OOK TEN GRONDE VANWEGE DE JARENLANGE STOMME-HONDEN-SPELLETJES VAN REFO-DOMINEES, OMTRENT GLOBALISTISCHE WETTEN EN DRACONISCHE MAATREGELEN DIE TEN DIENST STAAN VAN DE NWO-AGENDA 2030 !  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier REFODOMINEES/STEKEBLIND VOOR SOROS-GLOBALISME & RD-MIND-CONTROL

REFOKERKEN GAAN OOK TEN GRONDE VANWEGE KERK-ONBENUL OMTRENT GLOBALISTISCHE EN DICTATORIALE WETTEN EN DECRETEN DIE TEN DIENST STAAN VAN DE SATANISCHE NWO-AGENDA 2030 !


Geen enkele refo-dominee heeft ooit zijn schapen gewaarschuwd voor de in Gods Woord voorzegde Nieuwe Wereld Orde (Openb. 17:12-18), die volgens Agenda 2030 in versneld tempo wordt uitgerold, waarvan ook de wereldwijde corona-pandemie een gepland onderdeel uitmaakt. De deepstate heeft nu een wereldwijde social-distance ingesteld, om verbale communicatie onder de mensen onderling uit te bannen, om elke vorm van demonstratie uit te sluiten, ook onder de boeren, gele hesjes, enz. De NWO-trein rijdt nu op topsnelheid om het Agenda-2030-station op tijd te bereiken, maar de refokerken hebben geen flauw benul wat er dan gaat komen, terwijl dat alles in Gods Woord is voorzegd!

Uit de brief van ds. A. Kort aan zijn plaatselijke gemeenteraad, blijkt weer eens overduidelijk dat Kort geen flauw benul heeft van de geplande en in Gods Woord voorzegde NWO, en dus ook niets weet van het feit dat ook de corona-pandemie onderdeel uitmaakt van de globalistische Agenda 2030. Nee, hij likt de voeten der globalisten en dat geldt niet alleen voor A. Kort, maar voor alle refo-dominees, laat staan dat er een refo-dominee is die het globalistische refo-duo RD/SGP doorziet, aangezien het genoemde duo ook deel uitmaakt van de satanische MIND-CONTROL-illuminatie.

RD.NL PLAATST OPNIEUW EEN BEESTACHTIG MISLEIDEND PRO-GLOBALISTISCH KLIMAATHOAX-ARTIKEL:

RD.NL-Column: "Coronacrisis lost milieucrisis niet op"
Dr. Henk Massink - 2020-03-02

https://www.rd.nl/opinie/column-coronacrisis-lost-milieucrisis-niet-op-1.1648107

Massink: Het KNMI kan tegenwoordig prachtige satellietbeelden laten zien van de luchtvervuiling in alle delen van de wereld. En wat blijkt dan? In deze tijden van coronacrisis is de lucht veel schoner dan normaal. Niet vreemd, nu veel activiteiten stilliggen en er minder verkeer is. Dat maakt sommige mensen blij. Zij zien dat als bewijs dat het goed fout zit met onze oververhitte economie. Die economie, waarbij het geld verdienen centraal staat, komt tot stilstand. En dan blijkt opeens te voorschijn te komen wat we kwijtraakten: schone lucht.

GPPB.: Het is keihard bewezen dat het KNMI weer-grafieken manipuleert en in dienst staat van de Globalisten (KLIK OP AFBEELDING TER INZAGE BEWIJSLAST).
Massink zegt: "De lucht is door het corona-virus schoner geworden!" Wat een onzin! Waarom dan al die miljoenen mondkapjes?? Nu de mensen opgesloten zitten in hun huizen, zijn chemtrails niet effectief! Ze hebben nu een schonere vergiftiging, 5G geheten, die nu versneld wordt uitgerold. Bovenstaand citaat van globalist Massink is een typisch kenmerk van MIND-CONTROL !


Massink: Zou het zo kunnen zijn dat de coronacrisis ons gaat helpen om de klimaat- of stikstofcrisis te boven te komen? De economische crisis die we net achter de rug hebben, zorgde ervoor dat mensen minder gingen kopen. Dat had verschillende gevolgen: een lagere productie, en daardoor minder energieverbruik en minder transport. Het ging toen goed met het terugdringen van de CO2-uitstoot.

GPPB.: De vraag die Massink opwerpt, is alweer pure MIND CONTROL van de bovenste plank, aangezien er geen klimaatcrisis, noch stikstofcrisis bestaat! De laatste zin van Massink klopt evenmin van geen kant, aangezien de boeren het bloed onder hun nagels is gehaald, omdat regime Rutte hen ervan betichtte een CO2-crisis te hebben veroorzaakt. Het ging -volgens-regime Rutte- dus helemaal niet goed met de CO2-uitstoot (maar niet heus)! Ja, nu het vliegverkeer nagenoeg is uitgevallen, zijn de luchten schoner, maar toen zij vlogen, kregen de boeren de schuld van een niet-bestaande CO2-crisis, om het met 1 woord te zeggen: MIND-CONTROL !

Massink: Vier wetenschappers, lid van de Club van Rome, schrijven op een digitale opiniepagina (Project Syndicate, 24 maart) een artikel over een mogelijke groene herstart na deze pandemie. Zij stellen dat klimaatverandering, ontbossing en verlies aan biodiversiteit het ontstaan van pandemieen waarschijnlijker maken. Immers, wilde dieren hebben een steeds kleiner leefgebied en komen daardoor noodgedwongen sneller in contact met mensen. En dan kunnen virussen overspringen.

GPPB.: Wie heeft ooit dergelijke krankzinnigheid gelezen die globalist, Massink, hier neer kalkt? Dit soort globalistische artikelen a la Massink, zijn duizend keer besmettelijker dan welk virus ooit! Bovendien brengt Massink "De club van Rome" in stelling (absurd!), terwijl de illuminatie-club van Rome (zie afbeelding) juist de Global-warming-klimaathoax al jaren geleden in het leven geroepen heeft. Het virus-complot zoals Massink hierboven suggereert, is onverdunde MIND-CONTROL ! HET RD.NL DAT DOORLOPEND DIT SOORT KLIMAATHOAX-ARTIKELEN PLAATST, IS DUS AL JAAR EN DAG EEN MIND-CONTROL-KRANT IN DIENST VAN DE GLOBALISTEN ! En Refoland slikt deze globalistische onzin allemaal als zoete koek! Ja, zoet in de mond, maar bitter in de buik!

PS. Lezers, stuur dit artikel ook maar door naar vriend Kort, in de hoop dat hij nog mocht ontwaken voor het te laat is en dat geldt voor iedere refo-dominee, maar ze zijn allen geslagen met een kracht der dwaling, dus bestaat er weinig of geen hoop dat ze zullen ontwaken, laat staan dat ze hun schapen bijbels zullen onderrichten met de bijbelfeiten die hier genoemd worden en nu met een sneltreinvaart werkelijkheid worden.


Massink: Zij hebben nog een argument dat ook samenhangt met de klimaatverandering. De opwarming van de aarde zal leiden tot het gemakkelijker ontstaan van nieuwe virussen. Als dit zo is, versterkt de klimaatverandering het risico op ziekten die wereldwijd gemakkelijk om zich heen grijpen.

GPPB.: Globalist, Massink, doet net als globalist, Obama (zie volgende blok), en zulke manipulators suggereren dat de corona-pandemie het gevolg is van Global-warming. De krankzinnigheid ten top, aangezien Global-warming niet bestaat en hogere temperaturen de virussen a la Covid19 juist doen verminderen.

Massink: Deze leden van de Club van Rome betogen dat er een verandering op systeemniveau nodig is. Daarin hebben ze gelijk. Een fundamentele verandering van onze manier van leven, van kopen en verkopen, is nodig. Toch zal de coronacrisis die niet gaan bewerken. Tenzij het nu anders loopt dan tijdens de financieel-economische crisis die achter ons ligt. Toen zakte de economie in en als reactie daarop kreeg het herstel van de economie alle aandacht.

GPPB.: Aangezien Massink "de Club van Rome" als een waarheidsbron hanteert, schrijft Massink hier zijn biografie, als zijnde een supporter van "de Club van Rome", een club die inderdaad "een verandering op systeemniveau" voorstaat, ofwel een Nieuwe Wereld Orde voorstaat! En met het lanceren van de NWO, geeft Massink de Club van Rome in hun luciferiaanse plannen gelijk! Massink blijkt hier ook een grote promotor te zijn van een cashloze maatschappij. Wie dat niet leest tussen zijn globalistische regels door, is stekeblind. Massink staat namelijk "een verandering voor van kopen en verkopen!" Wat is dat anders dan het teken van het beest? (Openb. 13:14).

We zullen het hierbij laten, aangezien het hele betoog van globalist Massink satanisch bedrog is en pure MIND CONTROL. RD.NL-hoofdredacteur, Steef de Bruijn, is voor 100 procent openbaar gekomen als een NWO-puppet, die ingehuurd is om het reeds blinde Refodom, middels dit soort MIND-CONTROL-artikelen klaar te stomen voor de aanbidding van het beest en dus zelf door een demonische geest gedreven wordt, maar dat laatste is reeds oud nieuws, hoewel alle refo-dominee van deze ontwikkeling geen flauw benul hebben, hetgeen weer eens duidelijk openbaar gekomen is in de brief van ds. A. Kort aan de plaatselijke overheid.

-----------------------------------------------------

DE CLUB VAN ROME IS DE REGISSEUR VAN DE KLIMAATHYSTERIE, DIE DOOR DE REFOCLUB VAN ROME (SGP/RD) DOORLOPEND WORDT GEPROMOOT !

De club van Rome is een eco-fascistische depopulatie denk tank van de controleurs opgericht in 1968 door Alexander King, David Rockefeller en Aurelio Peccei. Alle (foutieve) modellen in de rapporten van de club van Rome zijn gebaseerd op het in stand houden van kunstmatige schaarste en het promoten van de NAZI overbevolkings-mythe en andere NWO agenda's. De club van Rome is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het AIDS virus en de regisseur van de niet bestaande global warming, ofwel de klimaathoax (zie onderstaande link).


https://www.vrijewereld.org/2018/10/24/antropomorfe-klimaatverandering-bestaat-niet/

"New World Order", we hebben deze term vaker gehoord, publiek geuit door hoge politici (o.a. door wijlen George Bush sr.; ex-vice pres. Joe Biden; ex-UK-pemier Brown; Club van Rome; Soros; DE HUIDIGE PAUS, enz.), op de federal reserve banknotes van de V.S. en op de dollarbiljetten staat het logo van de illuminatie afgedrukt, met daaronder de latijnse woorden: "Novus Ordo Seclorum" (= Nieuwe Wereld Orde).

Dit zal een korte uiteenzetting zijn van de hoofddoelen die behaald moeten worden volgens de Luciferanen om een nieuwe wereld orde te stichten.

1. Depopulatie van de wereldbevolking, o.a. door gmo, vaccins, men-made-virussen, aids, chemtrails, enz.
2. Globale dictatuur en vernietiging van alle natiestaten.
3. Vernietiging van de grote wereldreligies en het opzetten van een luciferaanse wereldreligie.
4. Afschaffing mensenrechten en natuurrechten (klimaathoax).
5. Opzetten van een totale elektronische bewakingsstaat, o.a. d.m.v. het imuumvernietigend 5G-(wapen)system.
6. Verhinderen van spirituele massa-ontwaking van het volk (o.a. d.m.v. de huidige social distance).

Dit zijn de hoofddoelen van de luciferanen en aanhangers van de NWO. Om deze doelen te bereiken zijn duizenden kleinere complotten gesmeed om het "Grote werk" van wereld dominantie door de luciferanen te bereiken. Als men schrijft over de NWO kan men doorgaans slechts een klein onderdeel daarvan belichten omdat het een uiterst groot en complex complot tegen de mensheid is.

De actoren
Om de wereldregering te begrijpen dient men een overzicht van de actoren te hebben.
Hieronder een link naar een .pdf bestand met een algemeen overzicht van de wereldregering.

Al deze lokale en internationale actoren worden geleid door enkele (Aardse) kernfracties (die doorgaans overlap hebben met elkaar), dit zijn sowieso:

* Pauselijke bloedlijnen - Het Vaticaan, met name de Jezuieten
* De luciferaanse valse Joden
* The Knights Templar (Tempeliers)
* De Teutoonse bloedlijnen (Europese adel)
* De ridders van Malta
* Chinese keizerlijke bloedlijnen
* De NAZI's (jawel die van Adolf Hitler en Co.)

Het leiden van deze actoren gebeurd door een aantal denktanks, non-democratische organen:

* Bilderberg Groep (ET/vrije energie technologie (G5)
* Club van Rome (milieu en eugenetica)
* Council on foreign Relations (CFR)
* Rhodes round table
* Trilateral Commission
* Chatham House (voormalig bekend als RIIA)
* Bohemian grove club, etc.

Allemaal werken ze aan het grote werk. Ieder verantwoordelijk voor zijn bijdrage aan het aan het grote werk. Zo is men erin geslaagd om maatschappijen over de gehele wereld te infiltreren en illuminati-agenten op cruciale posities te plaatsen en de wereld te controleren. Dit betekend niet dat alle facties samenwerken, onderling is er veel frictie. Intern vindt er sinds jaren een machtsstrijd plaats tussen verschillende spelers.

Lezingen van prof. Walter Veith over de Nieuwe Wereld Orde:

Part 1. https://youtu.be/JrdYItdP9gE

Part 2. https://youtu.be/HHS8bAnXBsg

Part 3. https://youtu.be/rL4ntCEBIa0

Part 4. https://youtu.be/xJkKNb622ms

Part 5. https://youtu.be/EWQtZ91myE4

PS. Omdat er binnen het Refodom geen enkele wetenschappelijke kip te vinden is die de satanische 2030-Agenda der illuminatie openbaart, hebben we bovenstaande lectures van Walther Veith gepubliceerd. Prof. Wather Veith is een zeer goede wetenschapper, maar helaas een zevende-dags-adventist, dus op geestelijk gebied een valse leraar (luister dus niet naar zijn religieuze lectures)!

-------------------------------------------------

Omdat de aarde niet opwarmt maar richting een kleine ijstijd beweegt werd global warming propaganda omgedoopt tot "climatechange" (klimaatverandering) propaganda.

De bevolking is gehersenspoeld om te denken dat zij klimaatverandering veroorzaken en dat dit een negatieve uitwerking heeft op ons klimaat, zoals ook globalist, Obama, nog steeds beweerd (zie volgende blok).

De Global warming hoax is er op gericht om wereldwijde belasting op CO2 uitstoot te heffen. Het is de Nieuwe Wereld orde belasting. De VN eist nu al 10% klimaatbelasting wereldwijd.


Bestudeer ook onderstaande website:
https://www.vrijewereld.org/2018/10/24/antropomorfe-klimaatverandering-bestaat-niet/

Obama drops coronavirus bombshell - Its all due to climate change - WND  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Obama drops coronavirus bombshell - Its all due to climate change - WND

KLIMAAT-FASCIST, STEEF DE BRUIJN IS HET VOLLEDIG EENS MET DE KLIMAAT-VERZINSELS VAN DE GLOBALISTEN, SOROS, AL GORE, OBAMA EN FRANS TIMMERMANS !

KLIK OP AFBEELDING TER INZAGE GLOBALISTISCHE KLIMAATHOAX-HYPNOSE (MIND-CONTROL) VAN OBAMA !


http://www.derokendevlaswiek.com