REVIEW OF MEN-MADE FALSE-FLAG PANDEMICS/IN/BIRDFLIGHT
REVIEW OF MEN-MADE FALSE-FLAG PANDEMICS IN BIRDFLIGHT  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Event 201
De filantoxische "Bill & Melinda Gates Foundation" heeft de uitbraak van het coronavirus vorig jaar, 2 maanden voor de corona-uitbraak al gesimuleerd. Die oefening heette Event 201 en de voorspelling was dat er miljoenen mensen zouden sterven.


https://www.youtube.com/watch?v=QNzXOteRfm8&feature=emb_title

Klik hier REVIEW OF MEN-MADE FALSE-FLAG PANDEMICS IN BIRDFLIGHT

Rush Limbaugh: "Remember The Swine Flu Panic during the Obama administration?
* 60 Million Americans Infected!
* 300,000 Hospitalized!
However, there was not any media-panic! The Republican Party did not politicize it at all."

Note: Because the media -including RD.NL- supported deepstate-president Obama. And currently, the same deepstate-media supports NWO-puppet, Joe Biden, to remove president Trump. (Look at the end of this political puppet-theatre).

Hanne Nabintu Herland: "According to the World Health Orgaization, 650,000 people die yearly of a regular influenza. Yearly deaths due to regular flus in the U.S. are around 80,000, CNN reported in 2018. Compared to Chinese numbers from corona, the 2018 U.S. influenza was much more impactful. Yet, no media pumped that story up back then!"

https://www.wnd.com/author/hherland/

Note: Because the regular flu is not man-made and has nothing to do with a flase flag!

-----------------------------------------------

Per jaar sterven er 57 miljoen mensen wereldwijd om allerlei oorzaak, de worldwide holocaust van 56 miljoen vermoorde abortusbabies niet meegerekend!

Over de abortus-holocaust wordt nooit de noodtoestand afgekondigd, ook niet door de refo-kerken, en dat bewijst dat geen enkele refo-dominee nog een sprekend geweten heeft, laat staan bekeerd is. Gods ware knechten zullen, zeker in tijden van crisis, op de wachttoren staan, om het volk publiek te waarschuwen tegen de false flags der illuminatie, maar voordat de bladeren beginnen te ritselen, kiezen al die vacuum-verpakte huurlingen reeds het hazenpad.

Wereldwijde sterfgevallen op jaarbasis:
* 650.000 griepdoden (NL - 9000; US - 80.000) ten spijt van de massale griep-vaccinaties
* 2,6 miljoen doden van tegen de mazelen gevaccineerde kinderen
* 1,25 miljoen verkeersdoden
* 800.000 HIV-doden
* 18 miljoen doden hart- en vaatziekten
* 12 miljoen doden door kanker, enz., enz., enz.

In dit lijstje is nog niet eens de chronisch lijdende mensenmassa vermeld vanwege allerhande ziekmakende vaccinaties en Big Pharma-medicijnen.

Over deze miljoenen jaarlijkse doden in bovengenoemd lijstje, rept de refomedia nooit, terwijl men om 12.000 corona-doden (21-03-2020), waarvan de aantallen zwaar gemanipuleerd zijn, met buitenproportionele maatregelen de hele wereldeconomie laat instorten, hetgeen duidelijk wijst op de zoveelste NWO-False Flag-operatie.

REVIEW OF MEN-MADE (FAILED) FALSE-FLAG PANDEMICS IN BIRDFLIGHT

1990 - Mad Cow Disease (Creutzfeldt Jakob)
2003 - West Nile Virus outbrake
2003 - Sars Virus pandemic
2010 - Swine Flu pandemic (H1N2 - Mexican flu))
2014 - Eobla Virus outbrake
2016 - Zika Virus outbrake, enz. enz. enz.

2020 - Cornona Virus pandemic (Covid-19)

Moloch-aanbidder Van der Staaij: "Rutte geeft raad en de koning geeft troost!"

Over heidens polytheisme (veelgodendom) gesproken! Gods ware kinderen leven uit Christus, want Zijn Naam is Raad en Hij is de Enige Troost, beide in leven en sterven!

De reeds door God gecensureerde dominees weigeren nog steeds om publiek in de schuld te komen, zich te bekeren en zich met Christus en Gods vervolgde volk buiten de legerplaats te begeven, maar het oordeel gaat door! Nu de kerkdeuren nagenoeg gesloten zijn, zitten al die kerkpolitieke huurlingen in de rats over hun tractement en de emerituskas, nu er geen collectes meer gehouden kunnen worden en openen in allerijl bankrekeningen om de kerkpolitieke business draaiende te houden. Het zal niet baten! Al die huurlingen die zich hun hele ambtelijke leven niet bij God vandaan hebben bekommerd over het zieleheil van hun schapen, maar alleen op de wol der schapen gebrand zijn geweest, zullen het oordeel dragen, wie zij ook zijn!

Het bilderberger RD.NL heeft een poker-poll geopend, waarop geestelijk gestoorde belijders kunnen pokeren of het corona-virus nu wel of geen oordeel is. De duivel siddert nog bij zulk een spotternij!

Steef de Bruijn, ik zeg je van Godswege, je zal met al dit soort vrome spotternij in de hel vallen, als je niet je liberale witwaskrant verbrandt en als je niet je satansiche Facebook-account delete en als je je niet waarachtig en publiek tot God bekeert en als je niet bij al je gemaakte slachtoffers publiek om vergeving vraagt, inclusief al je bedrogen en gehypnotiseerde lezers! Hetzelfde geldt voor ALLE refo-dominees, met opheffing van hun kerkpolitieke denominaties!

De kleeniaanse jachtkoorts naar goud
Pandemics gaan ook altijd gepaard met ziekmakende miljardenwinsten voor de Big-Pharma-maffia en de niet aflatende elite-jacht naar goud, omdat de goudwaarde tijdens een crisis of pandemie torenhoog stijgt. Al die door de dodelijke goudkoorts gedreven goudjagers, ook binnen het Refodom, zijn slechts atheistische ezels, want van een stuk goud kun je niet eten en zeker niet tijdens een financiele collapse.

Terwijl de refo-maffia (SGP/RD) en hun godgeleerde kikkers, om het Rutte-altaar van de Baphomet-Moloch kwakend meedansen tot hun eigen verderf (Klik op afbeelding), heeft God in Christus strafwaardige zondaren heel wat anders te bieden, zeggende: "Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt", Openb. 3:18.

GPPB. v.d.m.


http://www.derokendevlaswiek.com