TRIO-ds. J. WESTSTRATE, P. MULDER EN R. VAN KOOTEN SPELEN/VACCINATIE/POKERSPEL
TRIO-ds. J. WESTSTRATE, P. MULDER EN R. VAN KOOTEN SPELEN VACCINATIE-POKERSPEL  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier TRIO-ds. J. WESTSTRATE, P. MULDER EN R. VAN KOOTEN SPELEN VACCINATIE-POKERSPEL

RD.NL: Voorzienigheid en vaccinatie, gaan die wel samen?

Bart van den Dikkenberg - 11-10-2020

https://www.rd.nl/kerk-religie/voorzienigheid-en-vaccinatie-gaan-die-wel-samen-1.1703444

RD: "Vaccineren is voor predikanten geen eenvoudig onderwerp. Waar de een stelt dat vaccinatie botst met Gods voorzienigheid, is het volgens de ander een instrument van diezelfde Vaderlijke zorg. Ds. J. A. Weststrate (GGiN), ds. P. Mulder (GG) en dr. R. van Kooten (HHK) lichten hun standpunt toe."

GPPB.: Al eerder hebben ds. Van Kooten, ds, Labee en ds. Weststrate zich in een NPV-brochure stompzinnig uitgelaten over vaccineren (Klik op de afbeelding ter inzage weerlegging van hun onbijbelse eertijdse uitlatingen).

Ds. J. A. Weststrate, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Elspeet, noemt het hoge percentage "nee-zeggers" tegen vaccinatie in de GGiN vanwege Gods voorzienigheid een gevolg van de catechismusprediking. "Ik ben er blij mee. Want als we belijden dat de Heere ziekte en gezondheid geeft, mogen wij niet bewust een ziekte inbrengen in ons lichaam. Dan gaan we op Gods stoel zitten. We moeten beseffen dat ziekten een gevolg zijn van onze diepe val in Adam. Isaac da Costa zei het al: Op de bodem aller vragen ligt des werelds zondeschuld."

GPPB.: Bijbelheiligen-verkrachter, ds. Weststrate, spreekt hier opnieuw indoctrinerend-eenzijdig over vaccinaties, aangezien hij de horror-feiten omtrent de huidige vaccinaties compleet negeert , nl. dat ALLE huidige vaccinaties cellen bevatten van geaborteerde babies. Bovendien is de cororna-vaccinatie ontworpen om de DNA te veranderen en bedoeld als een passieve euthanasiespuit, geheel volgens het depopulatie-plan van Bill Gates en Co.

Ds. P. Mulder, predikant van de gereformeerde gemeente te Tricht-Geldermalsen, vindt vaccinatie geen simpel onderwerp. Op verschillende levensterreinen, met name in de medisch-ethische hoek, zijn er veel zaken die een persoonlijke beslissing vragen. "Vaccinatie is er een. Ik denk ook aan chemokuren of het reanimatiebeleid van een ziekenhuis in de laatste levensfase. Ook daarin moeten we soms biddend een vergaande beslissing nemen, met het oog op onze verantwoordelijkheid en Gods voorzienigheid." Het is helder dat abortus zonde is, en een andere leefgemeenschap dan een huwelijk tussen een man en een vrouw ook. Maar zo eenvoudig ligt het niet bij de afweging tussen onze verantwoordelijkheid en Gods voorzienigheid. Daar gaat het om een gewetenskwestie waarin we de beslissing van een ander niet zomaar mogen veroordelen. Wanneer een vaccin medisch gezien veilig is, ziet ds. Mulder niet zo'n heel groot verschil tussen inenten en het gebruiken van sommige medicijnen. "Er bestaan dan ook vaak risico's. Beide middelen moet de Heere zegenen." Maar de predikant wil vaccineren toch geen middelmatige zaak noemen. "Het is een gewetenszaak, een persoonlijke zaak waarin we voor Gods aangezicht een beslissing moeten nemen." Vaccinatie betreft een gewetenszaak, benadrukt de predikant. "Het gaat om onze persoonlijke verhouding tot de Heere, aan Wie wij verantwoording hebben af te leggen. Het is zo belangrijk dat ook beslissingen in medisch-ethische vraagstukken genomen worden in de vreze des Heeren, want al wat uit het geloof niet is dat is zonde, zegt de apostel. Dan kan het ene kind van God weleens tot een andere beslissing komen dan het andere. Maar in beide gevallen is de beslissing biddend voor Gods aangezicht genomen." Ds. Mulder refereert aan de geschiedenissen van Ezra en Nehemia. Ezra ging vanwege het vertrouwen op God zonder militair escorte naar Jeruzalem, Nehemia in geloofsvertrouwen met militaire begeleiding.

GPPB.: Mulder predikt t.a.v. vaccineren een "verantwoordelijksheids-geloof", waarbij de mens zijn besluiten maakt, een vals geloof dus. Het ware geloof hanteert Gods Woord niet als leidraad, maar als allesbeslissende Bron van Gods geopenbaarde wil. Bij een waar geloof is het niet de mens die zijn besluiten neemt, maar de Heilige Geest die de gelovige in al de Goddelijke Waarheid leidt. Vaccineren noemt Mulder "een gewetenskwestie", terwijl voorstanders van vaccinatie zich als gewetenloze voorstanders van abortus openbaren, omdat degenen die zich nu laten vaccineren, ten volle schuldig staan aan de nazi-moord op miljoenen ongeboren babies, vanwege de aanwezige cellen van geaborteerde babies in alle huidige vaccinaties. Mulder noemt abortus wel zonde, maar de huidige abortusvaccinaties laat hij ongemoeid, hetgeen alleen huurlingen doen!
Tenslotte brengt Mulder een Schriftvervalsend Ezra-Nehemia-argument in stelling die door de wolven in schaapsklederen ALTIJD bij dit soort zaken in stelling gebracht wordt, zoals we ook gezien hebben omtrent de plaats van de SGP-vrouw in de politiek, waarbij de toenmalige SGP-voorzitter, dhr. van Leeuwen, hetzelfde Schriftvervalsende argument in stelling bracht om het Schrift- en scheppingsorde-verkrachtende SGP-beleid t,a,v, de plaats van de vrouw te kerstenen. Toen hebben we die valse Ezra-Nehemia-stelling al weerlegd, aangezien Ezra als priester (dominee) werd uitgezonden die geen militaire escorte nodig had, terwijl Nehemia als stadhouder werd afgezonden, waarbij een sterke arm van militairen noodzakelijk was om de orde te kunnen handhaven. U ziet, die huidige refo-dominees doen niets anders dan sjoemelen in de marge, omdat zij zelf zero procent waar geloof hebben, laat staan dat zij in de voetstappen van Ezra en Nehemia gaan.

Dr. R. van Kooten, emeritus predikant en docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium, vraagt zich af of de goddelijke voorzienigheid wel als argument gebruikt kan worden om niet te vaccineren. Hij wil het daarom in deze omstandigheden zorgmedewerkers ernstig in overweging geven zich te laten inenten, om geen besmettingsbron voor hun patienten te vormen. "Ze moeten hierin een balans vinden met het zesde gebod, om zorg te dragen voor het leven van hun naaste."
Met de redenering "Het is er omdat God wil dat het er is, en daarom mag ik het gebruiken" kan hij niet uit de voeten. "De atoombom en de morningafterpil zijn er immers ook. Ik moet alles beproeven; ik moet een beproevend leven leiden. Dan kan het gebeuren dat ik een vaccin dat is gemaakt met behulp van cellijnen uit foetussen, op ethische -en niet op theologische- gronden moet afwijzen." Wie echter werkelijk meent dat vaccineren van de Heere niet mag, moet er nooit aan beginnen, vervolgt dr. Van Kooten. "Maar zo iemand moet zijn mening niet aan een ander gaan opleggen. Dan ga je heersen over het geweten van een ander. En dat is een grote zonde." De discussie over inenten en voorzienigheid wordt eigenlijk alleen in Nederland gevoerd. Die heeft oude wortels, legt de predikant uit. "Die spits is nu verdwenen, maar het argument om zich niet te laten vaccineren, is gebleven. En dat is uniek in de wereld."

GPPB.: Van Kooten is de slimste van het trio-poppenkast-acteurs, aangezien hij in de NPV-brochure en nu nog steeds beweert dat de "tegenstanders van vaccineren" een typisch Nederlands verschijnsel is, terwijl de halve wereld zich tegen de huidige WHO/RIVM-vaccinatie-propaganda heeft gekeerd. Om een voorbeeld te geven: 50 procent van de Amerikanen laten zich niet vaccineren tegen corona, omdat zij op grond van de feiten ervan overtuigd zijn hoe duivels-depopulerend de Bill-Gates-vaccinatie-maffia en de gelijknamige Big Pharma te werk gaan.
* Engel des lichts, Van Kooten predikt dat men anderen geen mening mag opdringen, terwijl hij het zelf wel doet jegens zorgmedewerkers!
* Acteur Van Kooten suggereert verder dat hij een vaccin met cellen van geaborteerde foetussen "mogelijk" zou afwijzen, terwijl hij er in 1 adem achteraan zegt, dat niemand zijn mening aan anderen moet opleggen, want dat is -volgens Kooten- "een grote zonde!"
Wat leert van Kooten hier? Dat als iemand abortuscel-vaccinaties afwijst (zoals hij zelf zegt "mogelijk" te zullen doen), dat hij die mening niet aan anderen mag opleggen. Volgens van Kooten moet je anderen dus vrijlaten om het gebod: "Gij zult niet doodslaan", te overtreden, want dat is het geval bij mensen die zich laten vaccineren tegen corona, aangezien alle huidige vaccinaties cellen bevatten van geaborteerde babies, dus zijn al die gevaccineerde mensen volstrekt schuldig aan de miljardenmoord (genocide) op het ongeboren leven, inclusief Van Kooten en ook Mulder. Weststrate is net zo erg, want hij stond al schuldig aan de geestelijke moord op de bijbelheiligen (o.a. Esther en Mordechai). Ook het refo-deepstate-duo, RD/SGP behoort volledig tot de maffiose depopulerende vaccinatie-club van Bill Gates en dezulken komen er bij God niet doorheen, zo waarachtig als God leeft en Zijn Woord Goddelijk is!


http://www.derokendevlaswiek.com