VOORZITTER/TIMOTHEOS DIABOLISEERT ALS EEN GANGSTER
VOORZITTER TIMOTHEOS DIABOLISEERT ALS EN GANGSTER  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Inzender: U hebt gelijk dat stichting Timotheos een huis is dat compleet tegen zichzelf verdeeld is omtrent het schandaal Akster. ik schrijf u niet om de zaak op te kloppen, maar omdat Gods Naam door de schijnvertoning van stichting Timotheos grotenlijks gelasterd wordt. Ds. Heemskerk speelt hierin inderdaad een dubieuze rol door Akster de handen boven het hoofd te houden. Heemskerk gaat totaal voorbij aan de bijbelse censuur, omdat hij de christelijke ban op Akster achterwege laat, maar alleen de rechter uitspraak laat doen. Volgens mijn bescheiden mening is de kerk zelf geroepen om dergelijke misdrijven tot op de bodem uit te zoeken en de sleutels des hemelrijks toe te passen jegens dergelijke misdadigers. Heemskerk laat het oordeel wat de kerk na onderzoek eerst moet vellen, uitsluitend aan de rechter over. Dat is al een schande op zich. Stichting Timotheos suggereert op haar website, dat "er verschillende verhalen de ronde doen", in een poging om de zaak opnieuw te doofpotten? Mij dunkt, Akster is niet voor niets voor de 2e maal gearresteerd en het onderzoeksburo in Putten zegt bewijslast in handen te hebben dat Akster minderjarige meisjes heeft misbruikt. Ze moeten die stichting Timotheos opheffen, want die stichting spoort voor geen meter meer en handelt inderdaad zoals u schrijft zonder geloof. Gods Woord zegt duidelijk dat een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, niet zal bestaan.

Antwoord: Ja, het is openbaar dat de tuchtloze refokerken ook hun "demminks" eropna houden, zelfs op het zendingsveld. Nota bene, bracht een Amerikaanse stichting de schandzaak van Akster aan het licht. Daarbij rijst direct de vraag op wat de NL-visitators, die diverse keren naar het Timotheos-compound in Malawi zijn afgereisd, daar uitgespookt hebben? Antw.: Zij hebben net als R.J. Oomen hun ogen in de zak gehad en dat feit is te absurd voor woorden. De onbekeerde trojanvirus-verzender, Akster, is destijds onwettig naar Malawi uitgezonden, terwijl hij toen al een zeer verkeerde geest had, aangezien een waarlijk wedergeboren christen geen onnatuurlijke zonde kan bedrijven en ook geen "celibataire" sodomiet kan zijn. Degenen die dat wel leren, en alle refo-dominees leren het PROFAAN- zijn zwanger van de duivel en verkeren reeds in de 2e trap van de verwerping, gelijk ook al die profane sodomitische Nashville-ondertekenaars daarin verkeren.

Voor elke beschuldiging moet evenwel harde bewijslast voorhanden zijn, ook in het geval van Akster, maar die zijn er, dat is duidelijk, maar ook duidelijk is dat Heemskerk de zaak wil flessen, zoals al eerder door de advocaat van de slachtoffers is opgemerkt. De advocaat van Akster beweert echter "dat er helemaal geen slachtoffers zijn", maar daartegenover zijn er bewijzen genoeg voorhanden dat die slachtoffers er wel zijn. De reeds gedane erkentenis van Akster zelf dat hij die perverse misdaden heeft gepleegd, is een van die bewijzen, terwijl ds. Heemskerk beweert dat die erkentenis door Akster "onder dwang zou zijn geschied", hetgeen de absurditeit ten top is. Trojan-verzender, Akster, is er bruut genoeg voor om elke dwang voor een dergelijke absurde dwangmatige erkentenis van de hand te wijzen. Heemskerk speelt dus de rol van een geslepen doofpotter, zoals we ook zien omtrent het gedoofpotte SGP-schandaal, waar niemand ooit iets meer van verneemt, terwijl Mormonen-award-ontvanger-spotboef-judaist, Van der Staaij, zelf ook illegale snoepreisjes ondernam op kosten van de belastingbetaler (Zie onderstaande link) .


http://www.providencemountainranch.com/TELEGRAAF%20PUBLICEERT%20SGP-SCHANDAAL%20TEN%20SPIJT%20VAN%20SCHIJNHEILIGE%20OPEN%20BRIEF%20VAN%20SGPLAYBOY%20VAN%20DER%20STAAIJ.pdf

U ziet dat SGP-er Akster zijn amatureuze pokerspel van geen vreemde heeft geleerd, hetgeen voor alle SGP-ers geldt, inclusief ds. Heemskerk. Het staat dan ook te vrezen dat valse leraar, Heemskerk, zo ver gaat, dat als een pro-sodom rechter Akster vrijspreekt, dat Heemskerk triomfantelijk in de handen klapt, Akster "in ere hersteld" en hem vrij baan geeft zijn pedo-praktijken voort te zetten, want zo werkt het in de kerkpolitieke afvallige witwas-kerken van het reformatorische gemenebest. Dat hebben we ook gezien in het DRV-artikel over incest, waarin ds. Labee en ds. Pieters incestdaders promoveerden tot slachtoffers en de slachtoffers aan hun lot overlieten. Ds. Heemskerk bedient zich van dezelfde gangsterpraktijken. Ik geef daarvan 1 voorbeeld:

Heemskerk, die Akster de handen boven het hoofd houdt, diaboliseert: "Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die sterven van de honger of alle mogelijke moeite hebben om rond te komen, zich gemakkelijk om laten praten door iemand die kwaad wil, om tegen betaling een bepaald getuigenis af te leggen."

Als Heemskerk recht in de zaak stond, had hij naar waarheid gezegd: "Ik kan me heel goed voorstellen dat studenten die sterven van de honger of alle mogelijke moeite hebben om rond te komen, zich gemakkelijk laten intimideren door een pedofiel die hen dreigt financieel te zullen boycotten, als zij weigeren zich door hem te laten misbruiken."

zegen,

GPPB. v.d.m.

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE EERDER GETOONDE BEWIJSLAST


http://www.derokendevlaswiek.com