WEERLEGGENDE/RONDZENDBRIEF/JEGENS DE PIETISTISCHE RONDZENDBRIEF VAN DE CLUB VAN NEDERHEMERT
WEERLEGGENDE RONDZENDBRIEF JEGENS DE PIETISTISCHE RONDZENDBRIEF VAN DE CLUB VAN NEDERHEMERT  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VAN VOLLEDIGE RONDZENDBRIEF-WEERLEGGING IN PDF-FORMAAT

Klik hier WEERLEGGENDE RONDZENDBRIEF JEGENS DE PIETISTISCHE RONDZENDBRIEF VAN DE CLUB VAN NEDERHEMERT

RD.NL: Rondzendbrief tegen "vervlakking" in eigen kring

Klaas van der Zwaag - 22-10-2020

https://www.rd.nl/kerk-religie/rondzendbrief-tegen-vervlakking-in-eigen-kring-1.1706528

RD-artikel: Er is een tweewekelijkse rondzendbrief per e-mail in de maak die zich keert tegen "de afvlakking en vervlakking" in de gereformeerde gezindte. De brief krijgt de naam Gereformeerd Venster. Het eerste nummer moet nog verschijnen, maar er circuleert wel via de app en de mail een modelbrief die gewag maakt van dit initiatief, ondertekend door dr. W. J. op 't Hof, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en oud-hoogleraar aan het Hersteld Hervormd Seminarie in Amsterdam. Niet zelden worden er inzichten geproclameerd en praktijken beoefend die tegenstrijdig zijn met die van onze vaderen, zo stelt de predikant in de modelbrief.

GPPB.: De pietistische rondzendbrief van dr. W. J. op 't Hof, "Gereformeerd Venster" genaamd (volgens de initiatiefnemers bedoeld om zich te keren tegen de "afvlakking en vervlakking" in eigen gezindte), is slechts een ordinaire symptoombestrijding en het paard achter de wagen spannen. Spreekwoordelijk gezegd: Als het kalf verdronken is dempt men de put.
Ten eerste, omdat de huidige refokerken afgescheiden zijn van de Kerk der Reformatie en geen bijbels-wettige bestaansgrond hebben, zoals Christus Zelf zegt in Mattheus 15:13: "Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden."
Ten tweede, omdat genoemde refokerken niet afgevlakt/vervlakt, maar finaal afvallig geworden zijn jegens de eniggeldende leer van Christus, gelijk geschreven is in 2 Johannes 1:9: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon."
Ten derde, omdat het klaar en openbaar is dat binnen de refokerken zich geen van God geroepen knechten meer bevinden, aangezien zij allen als stomme honden zwijgen over de roepende zonden van kerk, land en volk en zelfs daarin profaan participeren! Er is -zoals gezegd- geen sprake van afvlakking/vervlakking, maar van algehele afval. Dr. Op 't Hof bewijst dat nota bene zelf met zijn uitspraak: "Niet zelden worden er inzichten geproclameerd en praktijken beoefend die tegenstrijdig zijn met die van onze vaderen."
"Tegenstrijdig met onze vaderen" ? Op 't Hof hanteert dus niet Gods Woord als de eniggeldende toetssteen en het einde van alle tegenspraak, nee, hij brengt zijn nadere-reformatie-afgoden in stelling onder de noemer "onze vaderen!" Het zal me niet verbazen als Op 't Hof zijn initiatief zal verzilveren met de handtekening van zijn afgod, Willem Teellinck. Dr. W.J. op 't Hof vliegt dus als een pietistische vogel zijn eigen "Gereformeerd Venster" uit, aangezien het pietisme het tegenovergestelde is van gereformeerd. De pietistische dr. Op 't Hof noemde destijds de voluit gereformeerde dr. H.F. Kohlbrugge "ongereformeerd." En dat noemt zich "Gereformeerd Venster" Over vervlakking gesproken!

KLIK OP DE AFBEELDING TER INZAGE VAN VOLLEDIGE RONDZENDBRIEF-WEERLEGGING IN PDF-FORMAAT


http://www.derokendevlaswiek.com