ZOALS VOORZEGD PLAATST RD.NL EEN DEMONISCH PRO/NANCY/PELOSI/VERSLAG
ZOALS VOORZEGD PLAATST RD.NL EEN DEMONISCH PRO-NANCY-PELOSI-VERSLAG  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier ZOALS VOORZEGD PLAATST RD.NL EEN DEMONISCH PRO-NANCY-PELOSI-VERSLAG !

RD-PRO-PELOSI-PROPAGANDA-ARTIKEL:

"Impeachment heeft Amerika zwakker gemaakt"

Michel van der Hoek - 07-02-2020 - Opinie

De auteur is vertaler en taalkundig adviseur voor een softwarefirma. Hij woont in de Verenigde Staten.

https://www.rd.nl/opinie/impeachment-heeft-amerika-zwakker-gemaakt-1.1630352

RD-Hoek-leugen nr. 1: "Het aanspannen van een impeachmentprocedure door het Huis heeft het Amerikaanse Congres enorme schade toegebracht."

GPPB.: "Het aanspannen van een impeachmentprocedure door het Huis heeft het Pelosi/Schiff-leugen-Huis-van-afgevaardigden en de democratische deepstate-partij een enorme schade toegebracht, zoals ook Gods Woord leert: "Die een kuil graaft, zal er in vallen, en die een steen wentelt, op hem zal hij wederkeren", Spr. 26:27, en zoals het spreekwoord leert: "Wie een kuil graaft voor een ander zal er zelf in vallen!" Haman had de galg voor de onbuigzame Mordechai opgericht en kwam er zelf aan te hangen op bevel des konings! Zo zal ook het ook het deepstate-duo RD/SGP vergaan!

RD-Hoek-leugen nr. 2: Een van de belangrijkste vragen in de impeachmentprocedure tegen Donald Trump was niet of de president zich op onoorbare wijze heeft gedragen. Zoals de Republikeinse senator Lamar Alexander vorige week zei: "Er is geen verder bewijsmateriaal nodig om aan te tonen wat al bewezen is." Met andere woorden, dat de president zich in de Oekraineaffaire heeft misdragen, is boven alle twijfel verheven. De vraag was, zo vervolgde Alexander, wie de gevolgen van dat gedrag moet bepalen: de Senaat of de kiezer.

GPPB.: De impeachment-conclusies die softwarefreack RD-puppet, Van der Hoek, trekt, is een valse voorstelling van zaken. Er zijn tonnen aan bewijsmateriaal dat president Trump de wet niet heeft overtreden omtrent de Oekraine-kwestie en om die reden heeft de Senaat Trump ONSCHULDIG verklaard! Er was in het geheel geen case, netzomin er een Rusland-case was en Mueller heeft geen enkel bewijs kunnen vinden dat Trump met Rusland heulde. De deepstate-clan Obama/Clinton/Pelosi/Schiff wil met alle geweld Trump uit het Witte Huis verwijderen, omdat zij bang zijn om vervolgd te worden voor hun crimineel "politiek-correcte" NWO-praktijken! De schuldigverklaring jegens Trump door het treator-duo Pelosi-Schiff was dan ook voor 100% op verzinsels en valse getuigen gebaseerd. De Senaat achtte het niet nodig om getuigen te horen, op grond van het politieke leugen-en-bedrog-verhaal van Pelosi. De conclusie die RD/Pelosi-puppet, Van der Hoek, trekt uit de uitspraak van de republikeinse senator Lamar Alexander, is vals, aangezien senator Alexander alleen zegt dat Trump zich in de Oekraine-case niet "politiek correct" heeft gedragen, maar een niet-politiek-correct gedrag is juist een rechtvaardig gedrag, aangezien "politieke correctheid" niets anders is dan pure criminaliteit, o.a. om schurk-wetten door te voeren om met "legale wetten" de mensheid te terroriseren en te onderwerpen aan de door hen geplande NWO, waaraan ook de duivelse Global warming/CO2-hoax ten dienste staat, met medewerking van het RD!
Omdat president Trump zich NIET misdragen heeft in de Oekraine-case, was het rechtvaardige niet-politiek-correcte gedrag van Trump omtrent deze kwestie absoluut niet impeachable.
U ziet hoe het RD diverse deepstate-puppets laat opdraven om met duivels-vervalste artikelen hun demonische grieven tegen president Trump en tegen het wettige besluit van de Senaat te ventileren, hetgeen we in vorige artikelen reeds hebben voorzegd dat het RD dit doen zou en het RD doet niet anders dan zich doorlopend schuldig maken aan dit soort pelosiaanse maffia-praktijken. Senator Alexander heeft in tegenstelling tot hetgeen Van der Hoek suggereert VOOR de onschuldigheid van Trump gestemd, in tegenstelling tot de republikeinse verrader Mitt Romney, die met de deepstate-clan van Pelosi meestemde VOOR de afzetting van Trump. Mitt Romnney zou dan ook zonder beleidsverandering als hoofdredacteur van het RD in aanmerking komen, aangezien Steef de Bruijn van dezelfde demonische geest is als Romney, Pelosi, Schiff, Comey, Obama, Clinton, enz.
Ook de rep. senator Alexander heeft gezegd dat het gedrag van Trump niet impeachable was, zoals ook de Senaat heeft geoordeeld, omdat Trump zich NIET heeft misdragen en geen enkele wet heeft overtreden. Dat Joe Biden zich daarentegen wel misdragen heeft, waarvan Trump heel terecht de criminele praktijken van Biden en Co aan de orde heeft gesteld, daar hoor je de reformatorische deepstate-RD-clan met geen woord over reppen. Het oogmerk van het RD/SGP is duidelijk: om via "politieke correctheid" met de deepstate-maffia te participeren en het volk te bedriegen met fake-news in ruil voor een handvol judas-penningen!

RD-Hoek-leugen nr. 3: De argumenten die door de advocaten van president Trump werden aangevoerd, houden geen steek. Met name het argument van professor Alan Dershowitz dat een president alleen voor strafrechtelijke overtredingen mag worden afgezet, schept een gevaarlijk precedent. Politiek commentator Jonah Goldberg opperde: "Een president die elke dag stomdronken is en zelfs niet het minste werk verricht, zou dan niet kunnen worden afgezet, want dronkenschap is geen misdaad." Met de vrijspraak van Trump krijgen dergelijke onzinargumenten helaas een officieel stempel van goedkeuring. Het Huis van Afgevaardigden zal zich bij volgende misstappen van een president wel twee keer bedenken voordat het probeert de Senaat tot afzetting te bewegen. President Trump en al zijn opvolgers zijn daarmee zo goed als immuun geworden voor alle consequenties van hun daden.

GPPB.: Pelosi-puppet, Van der Hoek, liegt dat hij barst en hij evenaart Steef de Bruijn met zijn duivelse klimaat-leugens. Van der Hoek plaatst afzetting op grond van strafrechtelijke overtreding in het kader van onzin-argumenten, omdat hij vindt dat er dan van alles mee door kan, hetgeen een valse voorstelling van zaken is. De argumenten van de advocaten van Trump zijn echter volledig rechtsgeldig gebleken, want er bestond geen case, netzomin er een Rusland-case bestond! Professor Alan Dershowitz heeft dan ook volledig het recht aan zijn kant als hij zegt dat een president alleen voor strafrechtelijke overtredingen kan worden afgezet, zoals Obama er honderden heeft gepleegd, maar door de deepstate volkomen vrijheid kreeg om zijn criminele legislations te ondertekenen. Daar heeft Van der Hoek het niet over en ook het RD houdt de deepstate-clan Obama/Clinton/Pelosi constant de handen boven het hoofd. De RD-top wordt derhalve gedreven door dezelfde demonische geest als genoemde deepstate-clan en zij zullen Gods oordeel daarover niet ontlopen! Het door Van der Hoek opgevoerde Goldberg-argument van presidentiele dronkenschap is dan ook de zwakzinnigheid ten top! Als een president zich vergrijpt aan de drank en als dronken Commander in Chief niet kan functioneren en zelfs een nucleaire catastrofe kan verzoorzaken, valt zulk een staatsgevaarlijke dronkenschap vanzelf ook onder een strafrechtelijke overtreding! Elke Amerikaanse president is automatisch Commander in Chief over de US-Army, dus zal een dronken president in functie op grond van een zwaar strafrechtelijke overtreding worden afgezet. Ziet u lezer, hoe duivels het RD de zaken door dit soort demon-puppet vervalst !

RD-Hoek-leugen nr. 4: De diepe minachting die Republikeinse senatoren voor de aanklachten van Democratische afgevaardigden toonden, vergroot het wantrouwen tussen de twee partijen en verzwakt de wetgevende macht van de Amerikaanse republiek.

GPPB.: Hoewel van der Hoek het negatief bedoelt, spreekt hij hier de volle waarheid, aangezien de republikeinse senatoren volkomen terecht hun diepe minachting over de verraderlijke leugens van de democratische afgevaardigden hebben getoond en het fake-impeachment van Pelosi volkomen terecht ongeldig hebben verklaard. Daarmee heeft de Senaat een nieuwe impuls gegeven om de wetgevende macht in de USA te reformeren, hetgeen bittere noodzaak is, omdat Obama een heel stel corrupte deepstate rechters heeft aangesteld, zoals ook in tal van Westerse landen het geval is.

Halve RD-Hoek-waarheid 5: Aan de andere kant hebben Democraten het aan zichzelf te danken dat hun zaak van het begin af aan weinig (totaal NIET) geloofwaardig was. Afgevaardigden roepen al sinds het aantreden van Trump dat hij moet worden afgezet. Een impeachment geldt bijna als een anticlimax. In het licht van de afgelopen drie jaar zien veel Amerikanen het enkel als de laatste treiterij van een waanzinnig Washington (waanzinnig Pelosi-Huis), dat het verlies van (de volbloed corrupte) Hillary Clinton in 2016 niet kan verkroppen.

GPPB.: Cursief gedrukte toevoegselen in bovenstaand citaat van mij.

RD-Hoek-leugen 6: Dergelijke kiezers zullen in november hun steun weer aan Trump geven. Zonder op de inhoudelijke feiten acht te slaan, zien zij de vrijspraak van de president als een bevestiging dat hij op de wezenlijke punten op de juiste weg is. Zodoende wordt de persoonlijkheidscultus rond Trump, de president die als een straatvechter tégen de corruptie in Washington en voor de gewone man vecht, alleen maar vergroot. De Republikeinse senatoren hebben zich als een tam schoothondje van Trump gedragen. Dat vergroot de macht die alle presidenten zich van nu af aan zullen toe-eigenen en verkleint de onafhankelijkheid van het Congres.

GPPB.:Ja, dat de kiezers dit jaar DV waarschijnlijk massaal op Trump zullen stemmen, heeft niets met manipulatie te maken, zoals Van der Hoek zwakzinnig van wel suggereert, maar is een gevolg van de leugen-en-bedrog-acties van de deepstate-clan, Mueller/Comey/Pelosi/Schiff, waarvan het gros Amerikanen meer dan genoeg hebben! Dat volgens Pelosi-puppet, Van der Hoek, de republikeinse meerderheid in de Senaat "zich als een tam schoothondje van Trump" zou hebben gedragen, is een volstrekt belachelijk verzinsel. Er zijn wel politiek-tamme schoothondjes, zoals war-criminal Van der Staaij dat is van baphomet-aanbidder Rutte en ook Steef de Bruijn is een schoothondje van de klimaat-illuminatie. Duivels zijn het die zich voor dergelijke maffia-praktijken lenen en vele argeloze lezers een rad voor ogen draaien.
De republikeinen hebben zich echter -behalve verrader Mitt Romney- als 1 man achter president Trump geschraard, omdat zij HET RECHT wilden laten zegevieren en in dat zuivere oogmerk zijn ze gezegend! Dat betekent niet dat alle republiekeinen het in alles met Trump eens zijn, maar het gaat hier over de door Pelosi/Schiff beweerde strafbare feiten omtrent de Oekraine-zaak, die door Trump NIET gepleegd zijn en daarin hebben de republikeinen zich voorbeeldig verenigd opgesteld.
Note: Ik maak hier geen reclame voor de politiek, want een waar Christen bedrijft geen demon-politiek, maar de rechtsgeldige stemming van de Senaat liep over het feit dat het recht zijn loop moet hebben en dat resulteerde in de onschuldigverklaring van Trump, let wel in de Oekraine-zaak en dat is geen politiek te noemen, maar zuivere rechtspraak!

RD-Hoek-leugen 7: Wat de gevolgen op langere termijn zijn, voor de nationale politiek en voor de politieke cultuur in de VS, moet nog worden bezien. De komende jaren moeten uitwijzen hoe sterk de wurggreep van president Trump op de Republikeinse partij is en of het Congres in dat klimaat een democratisch tegenwicht tegen het Witte Huis kan zijn. In de tussentijd blijft de kloof tussen linkse en rechtse kiezers groeien. Schurkenstaten en Amerikas strategische tegenspelers zullen ondertussen niet nalaten de stuurloosheid in Washington in hun voordeel te misbruiken.

GPPB.: Ziet u, lezers, dat Pelosi-puppet, Van der Hoek, plus het RD, gewoon ordinaire reclame maken voor de demoNcratische manipulatie-partij van treator Nancy Pelosi, door de rechtsgeldige stemming van de Senaat te criminaliseren en die stemming als zijnde "een wurgreep" af te branden! De finale conclusie die Van der Hoek uit zijn duim zuigt, raakt eveneens kant nog wal en heeft alles te maken met RD-valsheid in geschriften. We gaan Trump niet verhemelen, maar het ging om de Oekraine-zaak en het valse miljoenenkostende impeachment van het corrupte demon-Huis van afgevaardigden, en daarin is Trump onschuldig gebleken! Het is daarentegen te hopen dat heel die criminele deepstate-partij van Nancy Pelosi opgeheven zal worden. Het is meer dan duidelijk dat door dit soort schijnprocessen de makers en degenen die met dit soort democratisch "politiek-correcte" criminaliteit mee participeren zichzelf de strop om hun hals doen, want God zal met vlammend vuur wraak doen over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn (2 Thess. 1:8), maar het recht in ongerechtigheid ten onder houden.


http://www.derokendevlaswiek.com