HEIL & ZEGEN IN HET JAAR ONZES HEEREN 2022
HEIL & ZEGEN IN HET JAAR ONZES HEEREN 2022  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier ALLE LEZERS EN LUISTERAARS WENSEN WE HEIL & ZEGEN TOE IN HET JAAR ONZES HEEREN 2022

1 JANUARI

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven", Matth. 11:28.

Laten we op deze nieuwjaarsdag ons vermoeide hoofd ter ruste leggen op de borst van Christus. Hij is de Enige Die ons het Heil en de daaraan verbonden zegeningen kan schenken. Hij is Het -vermoeide en beladen ziel- Die u Zijn vriendschap biedt! Hij komt u tegemoet met een lieflijk bevel tot Hem te komen. U hoeft daartoe geen pogingen te doen in eigen kracht. Hij spreekt en de zaak geschiedt! Wat een dierbare Heere Jezus, Die vermoeide en beladen zondaren tot Zich trekt! Hij heeft de zondelast van Sion weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Christus is bereid ook uw zondelast -verloren zondaar- op Zich te nemen en uw schuld te verzoenen. De prijs die Hij aangebracht heeft, is genoegzaam voor wel duizend werelden. De gewilligheid van Christus om onze zonden te vergeven gaat onze onwilligheid verre te boven! Christus nodigt niet vrijblijvend; Hij beveelt u door Zijn Geest tot Hem te komen! Hebt u als een verloren zoon uw goed met hoeren en tollenaren doorgebracht? Hij komt heden tot u, zoals die vader zijn verloren zoon tegemoet ging! Val Hem te voet! Houdt in gedachtenis dat Christus te Zijner tijd voor de goddelozen is gestorven. Hij is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Of bent u te best om verloren te zijn en te goed om als een helwaardige gezaligd te worden? Als u op zo'n grote zaligheid geen acht slaat, zal u ook nooit de rust ontvangen, die Hij degenen geven zal, die in hun zonden en ellenden tot Hem zich ter genezing wenden. Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, maar laat u leiden!

Lezen: Mattheus 11:20-30 - Zingen: Psalm 51:2.
- Uit: Dagboek "Komt herwaarts to Mij!"

KLIK OP DE AFBELDING TER BELUISTERING VAN DE NIEUWJAARSDAGPREEK 2022


http://www.providencemountainranch.com