AUDIOPREKEN 2012
OUDEJAARSDAGPREEK 2012 - DE DAG DES HEEREN KOMT ALS EN DIEF IN DE NACHT - GPPB. (31-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OUDEJAARSDAGPREEK 2012 - DE DAG DES HEEREN KOMT ALS EN DIEF IN DE NACHT !

"Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden", 1 Thessalonicensen 5:1-3.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE PREDIKING VAN JEZUS CHRISTUS EN DIEN GEKRUISIGD (12) - GPPB. (30-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE PREDIKING VAN JEZUS CHRISTUS EN DIEN GEKRUISIGD (12)

"Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd", 1 Korinthe 2:2.

"Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld", Galaten 6:14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WAARDIJ EN DE ROEM VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS (11) - GPPB. (30-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WAARDIJ EN DE ROEM VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS (11)

"Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd", 1 Korinthe 2:2.

"Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld", Galaten 6:14.


DEGENEN DIE HET HEILIG WOORD DES HEEREN (VIA FORUMS) RATIONALISEREN EN BEDISCUSSIňREN ZIJN SPOTTERS VAN DE EERSTE ORDE EN NIET VAN GOD GEROEPEN.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTFEEST 2012 - DE WIJZEN UIT HET OOSTEN IN AANBIDDING VOOR DE GEBOREN KONING (2 - GPPB. (25-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2012 - DE WIJZEN UIT HET OOSTEN IN AANBIDDING VOOR DE GEBOREN KONING (2)

"Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van koning Herodus, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem aan te bidden", Mattheus 2:2


OVER VERVULDE EN NIET VERVULDE BELOFTEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTFEEST 2012 - DE WIJZEN UIT HET OOSTEN (1) - GPPB. (25-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2012 - DE WIJZEN UIT HET OOSTEN (1)

"Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van koning Herodus, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem aan te bidden", Mattheus 2:2


EMBRYOLOGIE IS REFO-IDEOLOGIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HAND AAN DE PLOEG SLAAN EN ACHTEROM ZIEN IS DE ERGERNIS VAN HET KRUIS TENIET DOEN (10) - GPPB. (23-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HAND AAN DE PLOEG SLAAN EN ACHTEROM ZIEN IS DE ERGERNIS VAN HET KRUIS TENIET DOEN (10)

Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Galaten 6:12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EMBRYOGEBOORTE IS SCHIJNGEBOORTE EN IS VERSTOKEN VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS (9) - GPPB. (23-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EMBRYOGEBOORTE IS SCHIJNGEBOORTE EN IS VERSTOKEN VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS (9)

Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Galaten 6:12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LITTEKENEN CHRISTI ONDER HET HEILIGEND KRUIS (8) - GPPB. (16-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE LITTEKENEN CHRISTI ONDER HET HEILIGEND KRUIS (8)

Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Galaten 6:12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SCHOON GELAAT NAAR HET VLEES TONEN IS HET SCHEPSEL VEREREN BOVEN DE SCHEPPER (7) - GPPB. (16-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
SCHOON GELAAT NAAR HET VLEES TONEN IS HET SCHEPSEL VEREREN BOVEN DE SCHEPPER (7)

Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Galaten 6:12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SCHOONSCHIJNENDE VALSE LERAARS IN EEN MENSVRIENDELIJKE GEDAANTE (6) - GPPB. (09-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SCHOONSCHIJNENDE VALSE LERAARS IN EEN MENSVRIENDELIJKE GEDAANTE (6)

Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Galaten 6:12.

"Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding", Filip. 3:2.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE NATUURLIJKE GODSDIENST VAN DE OUDE MENS ONDER DE WET, ONDERSCHEIDEN VAN DE WARE GODSDIENST IN CHRISTUS DOOR HET GELOOF (5) - GPPB. (09-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE NATUURLIJKE GODSDIENST VAN DE OUDE MENS ONDER DE WET, ONDERSCHEIDEN VAN DE WARE GODSDIENST IN CHRISTUS DOOR HET GELOOF (5)

Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Galaten 6:12.

De refo-wettische activiteiten van refo-politieke-denk en doe-tanken, die voortkomen uit een ontwikkelde natuurlijke religie, ontmaskerd en verworpen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SPOTREDE TEGEN DE SGP VANWEGE DE BAAL-POLITIEK DER SGP (2) - GPPB. (02-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
SPOTREDE TEGEN DE SGP VANWEGE DE BAAL-POLITIEK DER SGP

"En Elia spotte met hen en zeide: "Roept met luider stem, want hij is een god; omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft, misschien slaapt hij en zal wakker worden", 1 Koningen 18:27 ev.

Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Galaten 6:12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STRAFREDE TEGEN DE SGP VANWEGE DE ENDORIAANSE GOOCHELTRUC - GPPB. (02-12-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
GODSDIENST MAG NIETS MEER KOSTEN!!

DOMINEES, ZOALS DR. P. DE VRIES
, DIE DE VAN GOD VERVLOEKTE TACTISCHE GODSDIENSTVRIJHEID, DE (AF)GANG NAAR HET EUROBABELHOF EN DE HYPOCRIETE GOOCHELTRUC VAN DE SGP OMTRENT DE KIESLIJST VOOR VROUWEN TOEJUICHEN, ZIJN VIJANDEN VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS, OMDAT ZIJ DE ERGERNIS VAN HET KRUIS TENIET DOEN, OPDAT ZIJ NIET VERVOLGD ZOUDEN WORDEN.

DR. L. VAN DER TANGE GEEFT NOG EEN BIJBELS TEGENGELUID, MAAR ZIJN OPROEP AAN DE SGP OM -NET ALS DANIEL- STAANDE TE BLIJVEN, SNIJDT GEEN HOUT, OMDAT ER GEEN DRUPPEL WAAR GELOOF BINNEN DE SGP-TOP GEVONDEN WORDT. DE SGP IS NOOIT UIT GOD GEWEEST, ZIJ ROEPEN GOD NIET AAN, MAAR LATEN ZICH ADVISEREN DOOR EEN GROEP WAARZEGGENDE TOVENAARS (TOP-JURISTEN) OM DE DANS ZONDER KLEERSCHEUREN TE ONTSPRINGEN. HET IS TEVERGEEFS; GOD LAAT NIET MET ZICH SPOTTEN!


-------------------------------------------------------------

Klik hier
STRAFREDE TEGEN DE HYPOCRIETE SGP VANWEGE DE ENDORIAANSE SGP-GANG NAAR HET EUROBABELHOF EN DE ENDORIAANSE GOOCHELTRUC OMTRENT DE FILISTIJNSE VROUWENKIESLIJST

"En Saul vraagde de HEERE, maar de HEERE antwoordde hem niet, noch door dromen, noch door de Urim, noch door de profeten. Toen zeide Saul tot zijn knechten: Zoekt mij een vrouw die en waarzeggende geest heeft, dat ik tot haar ga en door haar onderzoeke. Zijn knechten nu zeiden tot hem: Zie, te Endor is een vrouw die een waarzeggende geest heeft. En Saul verstelde zich en trok andere klederen aan en ging heen en twee mannen met hem, en zij kwamen des nachts tot de vrouw...", 1 Sam. 28:6-8 ev.

Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Galaten 6:12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BETOVERD DOOR DE VALSE LEER VAN AANVULLENDE GERECHTIGHEID (2) - GPPB. (25-11-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
BETOVERD DOOR DE VALSE LEER VAN AANVULLENDE GERECHTIGHEID (2)

Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Galaten 6:12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN SCHOON GELAAT NAAR HET VLEES CONTRA HET LEVEN NAAR DE GEEST - GPPB. (25-11-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN SCHOON GELAAT NAAR HET VLEES CONTRA HET LEVEN NAAR DE GEEST

Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden", Galaten 6:12.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DESGELIJKS OOK DE GOEDE WERKEN ZIJN TEVOREN OPENBAAR (18) - GPPB. (18-11-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DESGELIJKS OOK DE GOEDE WERKEN ZIJN TEVOREN OPENBAAR (18)

"Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling; en in sommigen ook volgen zij na. Desgelijks ook de goede werken zijn te voren openbaar en daar het anders mede gelegen is, kunnen niet verborgen worden", 1 Timotheus 5:24-25.

"Maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn", Johannes 3:21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAN SOMMIGE MENSEN ZIJN DE ZONDEN TEVOREN OPENBAAR (17)- GPPB. (18-11-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VAN SOMMIGE MENSEN ZIJN DE ZONDEN TEVOREN OPENBAAR (17)

"Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling; en in sommigen ook volgen zij na. Desgelijks ook de goede werken zijn te voren openbaar en daar het anders mede gelegen is, kunnen niet verborgen worden", 1 Timotheus 5:24-25.

"Maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn", Johannes 3:21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIE DE RECHTVAARDIGHEID DOET IS RECHTVAARDIG GELIJK CHRISTUS RECHTVAARDIG IS (16) - GPPB. (11-11-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE DE RECHTVAARDIGHEID DOET IS RECHTVAARDIG GELIJK CHRISTUS RECHTVAARDIG IS (16)

"Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is", 1 Johannes 3:7

"Maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn", Johannes 3:21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS MAAKSEL IN CHRISTUS IN GOEDE WERKEN GESCHAPEN (15) - GPPB. (11-11-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS MAAKSEL IN CHRISTUS IN GOEDE WERKEN GESCHAPEN (15)

"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christusn Jezus IN goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve wandelen zouden", Efeze 2:10

"Maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn", Johannes 3:21.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAARAAN DE WERKEN TE HERKENNEN ZIJN DIE IN GOD GEDAAN ZIJN (14) - GPPB. (05-11-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAARAAN DE WERKEN TE HERKENNEN ZIJN DIE IN GOD GEDAAN ZIJN (14)

"Maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn", Johannes 3:21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WERKEN IN GOD GEDAAN ONDERSCHEIDEN VAN DE WERKEN DER WET (13) - GPPB. (04-11-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WERKEN IN GOD GEDAAN ONDERSCHEIDEN VAN DE WERKEN DER WET (13)

"Maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn", Johannes 3:21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE PREDIKING IN GOD GEDAAN ONDERSCHEIDEN VAN DE PREDIKING DER LETTERKNECHTEN (12) - GPPB. (28-10-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE PREDIKING IN GOD GEDAAN ONDERSCHEIDEN VAN DE PREDIKING DER LETTERKNECHTEN (12)

"Maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn", Johannes 3:21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOE DE WERKEN DIE IN GOD GEDAAN ZIJN OPENBAAR WORDEN (11) - GPPB. (28-10-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HOE DE WERKEN DIE IN GOD GEDAAN ZIJN OPENBAAR WORDEN (11)

"Maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn", Johannes 3:21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WERKEN IN GOD GEDAAN KOMEN OPENBAAR (10) - GPPB. (21-10-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WERKEN IN GOD GEDAAN KOMEN OPENBAAR (10)

"En dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een iegelijk die het kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn", Johannes 3:19-21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIE HET KWADE DOET HAAT HET LICHT (9) - GPPB. (21-10-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE HET KWADE DOET HAAT HET LICHT EN KOMT TOT HET LICHT NIET (9)

"En dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een iegelijk die het kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn", Johannes 3:19-21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET LICHT ONDERSCHEIDT HET SNODE VAN HET KOSTELIJKE (8) - GPPB. (14-10-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET LICHT ONDERSCHEIDT HET SNODE VAN HET KOSTELIJKE (8)

"En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht", Efeze 5:11-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAT HET LICHT IS DAT OPENBAAR MAAKT (7) - GPPB. (14-10-20120  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAT HET LICHT IS DAT OPENBAAR MAAKT (7)

"En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht", Efeze 5:11-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANKDAG 2012 - DE DANKDAG VAN DE ARME WEDUWE - GPPB. (08-10-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DANKDAG 2012 - DE DANKDAG VAN DE ARME WEDUWE

"En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag, hoe de schare geld wierp in de schatkist; en vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die twee kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een oort. En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen; maar deze heeft van haar gebrek,43) al wat zij had, daarin geworpen, haar ganse leeftocht", Markus 12:41-44.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AL WAT OPENBAAR MAAKT IS LICHT (6) - GPPB. (07-10-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
AL WAT OPENBAAR MAAKT IS LICHT (6)

"En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht", Efeze 5:11-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WERKEN DER DUISTERNIS GEOPENBAARD EN DOOR HET LICHT BESTRAFT (5) - GPPB. (07-10-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WERKEN DER DUISTERNIS GEOPENBAARD EN DOOR HET LICHT BESTRAFT (5)

"En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht", Efeze 5:11-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WERKEN DER DUISTERNIS DOOR HET LICHT BESTRAFT (4) - GPPB. (30-09-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WERKEN DER DUISTERNIS DOOR HET LICHT BESTRAFT (4)

"En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht", Efeze 5:11-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEEN GEMEENSCHAP MET VALSE GODSDIENSTVRIJHEID (3) - GPPB. (30-09-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEEN GEMEENSCHAP MET VALSE GODSDIENSTVRIJHEID (DER SGP) (3)

"Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de Tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft:34) Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn", 2 Korinthe 6:14-16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAT SAMENVOEGING HEEFT DE TEMPEL GODS MET DE AFGODEN? (2) - GPPB. (23-09-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAT SAMENVOEGING HEEFT DE TEMPEL GODS MET DE AFGODEN? (2)

"Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de Tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft:34) Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn", 2 Korinthe 6:14-16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAT SAMENSTEMMING HEEFT CHRISTUS MET BELIAL? (1) - GPPB. (23-09-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAT SAMENSTEMMING HEEFT CHRISTUS MET BELIAL? (1)

"Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft:34) Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn", 2 Korinthe 6:14-16.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THE SUN OF RIGHTEOUSNESS IN HIS GLORY (2) - GPPB. (16-09-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
THE SUN OF RIGHTEOUSNESS IN HIS GLORY (2)

"There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars; for one star differeth from another star in glory", 1 Corinthians 15:41.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THE GLORY OF THE SUN OF RIGHTEOUSNESS (1) - GPPB. (16-09-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
THE GLORY OF THE SUN OF RIGHTEOUSNESS (1)

"There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars; for one star differeth from another star in glory", 1 Corinthians 15:41.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET AFSTAAN VAN ONGERECHTIGHEID IN HET LEVEN DER GENADE (12) - GPPB. (12-09-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET AFSTAAN VAN ONGERECHTIGHEID IN HET LEVEN DER GENADE (12)

"Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid", 2 Timotheus 2:19.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WAT HET IS OM AF TE STAAN VAN ONGERECHTIGHEID (11) - GPPB. (12-09-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAT HET IS OM AF TE STAAN VAN ONGERECHTIGHEID (11)

"Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid", 2 Timotheus 2:19.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EEN IEGELIJK DIE DE NAAM VAN CHRISTUS NOEMT, STA AF VAN ONGERECHTIGHEID (10) - GPPB. (02-09-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN IEGELIJK DIE DE NAAM VAN CHRISTUS NOEMT, STA AF VAN ONGERECHTIGHEID (10)

"Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid", 2 Timotheus 2:19.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HET ZEGEL VAN HET VASTE FUNDAMENT (9) - GPPB. (02-09-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

HET ZEGEL VAN HET VASTE FUNDAMENT (9)

"Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid", 2 Timotheus 2:19.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GIJ ZIJT DE TEMPEL DES LEVENDEN GODS (8) - GPPB. (26-08-2012)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GIJ ZIJT DE TEMPEL DES LEVENDEN GODS (8)


"Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen -uit het midden van de ongelovigen, uit het midden van een valse kerk, uit het midden van een wereldse kerk-, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen", 2 Korinthe 6:16.

"Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest", Efeze 2:20-22.

Oxford Centre Ontario


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -EEN HEILIGE TEMPEL IN DE HEERE (7) - GPPB. (26-08-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier EEN HEILIGE TEMPEL IN DE HEERE (7)

"Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt", 1 Korinthe 12:12-13.

"Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest", Efeze 2:20-22.

Oxford Centre Ontario


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEBOUWD ALS LEVENDE STENEN OP HET FUNDAMENT (6) - GPPB. (19-08-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEBOUWD ALS LEVENDE STENEN OP HET FUNDAMENT (6)

"Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest", Efeze 2:19-22.


Oxford Centre Ontario

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEBOUWD OP HET FUNDAMENT DER APOSTELEN EN PROFETEN (5) - GPPB. (19-08-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEBOUWD OP HET FUNDAMENT DER APOSTELEN EN PROFETEN (5)

"Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen", Efeze 2:19-20.


Oxford Centre Ontario

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEESTELIJKE BURGERSCHAP IN LEER EN LEVEN (4) - GPPB. (12-08-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEESTELIJKE BURGERSCHAP IN LEER EN LEVEN (4)

"Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen", Efeze 2:19-20.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEESTELIJKE BURGERSCHAP IN LEER EN LEVEN (3) - GPPB. (12-08-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET GEESTELIJKE BURGERSCHAP IN LEER EN LEVEN (3)

"Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen", Efeze 2:19-20.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEESTELIJKE BURGERRECHTEN EN BURGERPLICHTEN (2) - GPPB. (05-08-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEESTELIJKE BURGERRECHTEN EN BURGERPLICHTEN (2)

"Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus", Ef. 2:11-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEELGENOOT AAN HET GEESTELIJKE BURGERSCHAP (1) - GPPB. (05-08-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEELGENOOT AAN HET GEESTELIJKE BURGERSCHAP (1)

"Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus", Ef. 2:11-13.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET LEVEN UIT CHRISTUS EN HET GEESTELIJKE BURGERSCHAP (10) - GPPB. (29-07-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET LEVEN UIT CHRISTUS EN HET GEESTELIJKE BURGERSCHAP (10)

"In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kol. 1:14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -HET LEVEN UIT CHRISTUS EN UIT ZIJN VERGEVENDE LIEFDE (9) - GPPB. (29-07-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET LEVEN UIT CHRISTUS EN UIT ZIJN VERGEVENDE LIEFDE (9)

"In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kol. 1:14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -VERGEVING DER ZONDEN IN HET LEVEN DER HEILIGMAKING (8) - GPPB. (22-07-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VERGEVING DER ZONDEN IN HET LEVEN DER HEILIGMAKING (8)

"In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kol. 1:14.


--------------------

Valse profeet Hananja, anno 2012: "Opwekking begint alleen in de kerk!"

Gods Woord: "Het oordeel beginne van het huis Gods", 1 Pet 4:17.

Gods Woord: "Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende: Des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, zijn deze!" Jer. 7:4

Christus over de toenmalige en de huidige kerken: "En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik u: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden", Matth. 24:1-2.

Tientallen geestelijke opwekkingen in het verleden vonden plaats BUITEN de legerplaats, geheel buiten de gevestigde kerken om, o.a. onder de open-lucht-prediking van George Whitefield, Howell Harris; onder de open-lucht-prediking van de vervolgde Schotse geloofshelden, enz. enz. Zonder een daadwerkelijke tempelreiniging van Christus komt er geen opwekking in de huidige kerk(en) en zijn al die hoogkerkelijke verleiders de valse profeet Hananja gelijk.

"Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid", Ef. 5:6.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LEVEN UIT EEN VERGEVEND GOD (7) - GPPB. (22-07-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
LEVEN UIT EEN VERGEVEND GOD (7)

"In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kol. 1:14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERLOSSING DOOR DE ZONE GODS (6) - GPPB. (15-07-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERLOSSING DOOR DE ZONE GODS (6)

1. Getrokken uit de macht der duisternis
2. Overgezet in het Koninkrijk van Christus
3. De vergeving der zonden in Zijn bloed

"Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; in Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kolossensen 1:12-14.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN DEWELKE WIJ DE VERLOSSING HEBBEN DOOR ZIJN BLOED (5) - GPPB. (15-07-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier IN DEWELKE WIJ DE VERLOSSING HEBBEN DOOR ZIJN BLOED (5)

1. Getrokken uit de macht der duisternis
2. Overgezet in het Koninkrijk van Christus
3. De vergeving der zonden in Zijn bloed

"Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; in Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kolossensen 1:12-14.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERGEVING DER ZONDEN IN DE TOEPASSING (4) - GPPB. (08-07-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERGEVING DER ZONDEN IN DE TOEPASSING (4)

1. Getrokken uit de macht der duisternis
2. Overgezet in het Koninkrijk van Christus
3. De vergeving der zonden in Zijn bloed

"Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; in Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kolossensen 1:12-14.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERGEVING DER ZONDEN IN ZIJN BLOED (3) - GPPB. (08-07-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERGEVING DER ZONDEN IN ZIJN BLOED (3)

1. Getrokken uit de macht der duisternis
2. Overgezet in het Koninkrijk van Christus
3. De vergeving der zonden in Zijn bloed

"Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; in Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kolossensen 1:12-14.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OVERGEZET IN HET KONINKRIJK VAN DE ZOON ZIJNER LIEFDE (2) - GPPB. (01-07-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OVERGEZET IN HET KONINKRIJK VAN DE ZOON ZIJNER LIEFDE (2)

1. Getrokken uit de macht der duisternis
2. Overgezet in het Koninkrijk van Christus
3. De vergeving der zonden in Zijn bloed

"Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; in Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kolossensen 1:12-14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GETROKKEN UIT DE MACHT DER DUISTERNIS (1) - GPPB. (01-07-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GETROKKEN UIT DE MACHT DER DUISTERNIS (1)

1. Getrokken uit de macht der duisternis
2. Overgezet in het Koninkrijk van Christus
3. De vergeving der zonden in Zijn bloed

"Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; in Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden", Kolossensen 1:12-14.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ONRUST VAN EEN ZOT EN DE RUST VOOR GODS VOLK (2) - GPPB. (24-06-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ONRUST VAN EEN ZOT EN DE RUST VOOR GODS VOLK (2)

"Verder zag ik al den arbeid en alle geschikkelijkheid des werks, dat het den mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. De zot vouwt zijn handen samen, en eet zijn eigen vlees. Een hand vol met rust is beter, dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes", Prediker 4:4-6.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE MACHT DER VERDRUKKERS EN DE ALMACHT GODS (1) - GPPB. (24-06-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE MACHT DER VERDRUKKERS EN DE ALMACHT GODS (1)

"Daarna wende ik mij, en zag aan al de onderdrukkingen, die onder de zon geschieden; en ziet, er waren de tranen der verdrukten, en dergenen, die geen trooster hadden; en aan de zijde hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen vertrooster. Dies prees ik de doden, die alrede gestorven waren, boven de levenden, die tot nog toe levend zijn. Ja, hij is beter dan die beiden, die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk, dat onder de zon geschiedt", Prediker 4:1-3.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEREMIA VERVLOEKT ZIJN GEBOORTEDAG (6) - GPPB. (17-06-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEREMIA VERVLOEKT ZIJN GEBOORTEDAG (6)

"Vervloekt zij de man, die mijn vader geboodschapt heeft, zeggende: U is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks! Ja, dezelve man zij, als de steden, die de HEERE heeft omgekeerd, en het heeft Hem niet berouwd; en hij hore in den morgenstond een geroep, en op den middagtijd een geschrei. Dat Hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder af! Of mijn moeder mijn graf geweest is, of haar baarmoeder als van een, die eeuwiglijk zwanger is! Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen, om moeite en droefenis te zien, en dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan?" Jeremia 20:15-18.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEREMIA VERVLOEKT DE DAG ZIJNER GEBOORTE (5) - GPPB. (17-06-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEREMIA VERVLOEKT DE DAG ZIJNER GEBOORTE (5)

"Vervloekt zij de dag, op welken ik geboren ben; de dag, op welken mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend! Vervloekt zij de man, die mijn vader geboodschapt heeft, zeggende: U is een jonge zoon geboren, verblijdende hem grotelijks!" Jeremia 20:14-15.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


JEREMIA UITGEBLUST EN OPNIEUW VERSTERKT (4) - GPPB. (10-06-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEREMIA UITGEBLUST EN OPNIEUW VERSTERKT (4)

"Want ik heb gehoord de naspraak van velen, van Magor-missabib, zeggende: Geef ons te kennen, en wij zullen het te kennen geven; al mijn vredegenoten nemen acht op mijn hinking; zij zeggen: Misschien zal hij overreed worden, dan zullen wij hem overmogen, en onze wraak van hem nemen. Maar de HEERE is met mij als een verschrikkelijk Held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen, en niets vermogen; zij zijn zeer beschaamd geworden, omdat zij niet verstandiglijk gehandeld hebben; het zal een eeuwige schande zijn, zij zal niet vergeten worden. Gij dan, o HEERE der heirscharen, Die den rechtvaardige proeft, Die de nieren en het hart ziet, laat mij Uw wraak van hen zien, want ik heb U mijn twistzaak ontdekt. Zingt den HEERE, prijst den HEERE; want Hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de hand der boosdoeners verlost", Jeremia 20:9-13


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEREMIA ONDER HET KRUIS VAN CHRISTUS (III) - GPPB. (10-06-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

JEREMIA ONDER HET KRUIS VAN CHRISTUS (III)

"HEERE! Gij hebt mij overreed, en ik ben overreed geworden; Gij zijt mij te sterk geweest, en hebt overmocht; ik ben den gansen dag tot een belachen, een ieder van hen bespot mij. Want sinds ik spreke, roep ik uit, ik roep geweld en verstoring; omdat mij des HEEREN woord den gansen dag tot smaad en tot schimp is", Jeremia 20:7-8.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-PINKSTERPREEK - DE GEEST VAN PINKSTEREN VERHEERLIJKT DE VADER EN DE ZOON (4) - GPPB. (03-06-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NA-PINKSTERPREEK - DE GEEST VAN PINKSTEREN VERHEERLIJKT DE VADER EN DE ZOON (4)

"En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had. En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; en prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden", Handelingen 2:45-47.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-PINKSTERPREEK - TOETSSTEEN DER EERSTE CHRISTENGEMEENTE (3) - GPPB. (03-06-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NA-PINKSTERPREEK - TOETSSTEEN DER EERSTE CHRISTENGEMEENTE (3)

"En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; en zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had. En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; en prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden", Handelingen 2:44-47.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2012 - EN ZIJ WAREN VOLHARDENDE IN DE LEER DER APOSTELEN EN HADDEN ALLE DINGEN GEMEEN (2) - GPPB. (27-05-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2012 - EN ZIJ WAREN VOLHARDENDE IN DE LEER DER APOSTELEN EN HADDEN ALLE DINGEN GEMEEN

"En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; en zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had", Handelingen 2:42-45.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PINKSTERDAG 2012 - WORDT BEHOUDEN VAN DIT VERKEERD GESLACHT (1) - GPPB. (27-05-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PINKSTERDAG 2012 - WORDT BEHOUDEN VAN DIT VERKEERD GESLACHT!

"En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen". Handelingen 2:40-41.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OORDEELSPREDIKING VAN JEREMIA (2) - GPPB. (20-05-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OORDEELSPREDIKING VAN JEREMIA (II)

"Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik stel u tot een schrik voor uzelven en voor al uw liefhebbers; die zullen vallen door het zwaard hunner vijanden, dat het uw ogen aanzien; en Ik zal gans Juda geven in de hand des konings van Babel, die hen naar Babel gevankelijk zal wegvoeren, en slaan hen met het zwaard. Ook zal Ik geven al het vermogen dezer stad, en al haar arbeid, en al haar kostelijkheid, en alle schatten der koningen van Juda, Ik zal ze geven in de hand hunner vijanden, die zullen ze roven, zullen ze nemen, en zullen ze brengen naar Babel. En gij, Pashur, en alle inwoners van uw huis! gijlieden zult gaan in de gevangenis; en gij zult te Babel komen, en aldaar sterven, en aldaar begraven worden, gij en al uw vrienden, denwelken gij valselijk geprofeteerd hebt", Jeremia 20:4-6.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DS. PASHUR, EEN REFORMATORISCHE CHRISTENVERVOLGER (1) - GPPB. (20-05-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DOMINEE PASHUR, EEN REFORMATORISCHE CHRISTENVERVOLGER (I)

"Als Pashur, de zoon van Immer, de priester (deze nu was bestelde voorganger in het huis des HEEREN), Jeremia hoorde, diezelve woorden profeterende, zo sloeg Pashur den profeet Jeremia, en hij stelde hem in de gevangenis, dewelke is in de bovenste poort van Benjamin, die aan het huis des HEEREN is. Maar het geschiedde des anderen daags, dat Pashur Jeremia uit de gevangenis voortbracht; toen zeide Jeremia tot hem: De HEERE noemt uw naam niet Pashur, maar Magor-missabib", Jeremia 20:1-3


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMELVAARTSDAG 2012 - GPPB. (17-05-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAARTSDAG 2012

"En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen", Lukas 24:47-53


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVID OUD EN KOUD, MAAR DE HEERE BLIJFT DE ONVERANDERLIJKE (6) - GPPB. (13-05-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID OUD EN KOUD, MAAR DE HEERE BLIJFT DE ONVERANDERLIJKE - 1 Koningen 1:1-4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET OFFER VAN DAVID EN HET BLOED DER VERZOENING (5) - (13-05-2012)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET OFFER VAN DAVID EN HET BLOED DER VERZOENING M.B.T. DE WARE BEKERING - 2 Samuel 24:17-25.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVIDS OFFER AANGENOMEN (4) - GPPB. (06-05-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVIDS OFFER DOOR DE HEERE AANGENOMEN - 2 Samuel 24:17-25.

David kwam in de schuld voor God met zijn politieke ambities (volkstelling), in de eigening van de straf, terwijl het naamchristendom van vandaag schijnbaar straffeloos politiek kan bedrijven -God zal lachen in hunlieder verderf-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVIDS OFFER OP DE DORSVLOER VAN ARAUNA (3) - GPPB. (06-05-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVIDS OFFER BUITEN DE LEGERPLAATS OP DE DORSVLOER VAN ARAUNA - 2 Samuel 24:17-25.


-BIJNA ALLE THUISLEZERS ZIJN DWEPERS, DAARENTEGEN ZIJN ALLE KERKLEDEN DWEPERS OP EEN ENKELE UITZONDERING NA!-


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ZONDE VAN DE VOLKSTELLING IN EEN REFOJAS - GPPB. (29-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ZONDE VAN DE VOLKSTELLING IN EEN REFOJAS

OVERDENKINGSPUNTEN IN DE PREDIKING (2 Samuel 24):

1. DE ZONDE VAN DE VOLKSTELLING DOOR DAVID BELEDEN

2. DE STRAF OP DE VOLKSTELLING BEBILLIJKT

3. DE STRAF OP DE VOLKSTELLING GE-EIGEND

4. GODS TOORN GESTILD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVIDS ZONDE VAN DE VOLKSTELLING - GPPB (29-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israel; en hij (de duivel) porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israel en Juda", 2 Samuel 24:1.

"Toen stond de satan op tegen Israel, en hij porde David aan, dat hij Israel telde", 1 Kronieken 21:1.


De biblicistische en filosofische hermeneutiek verworpen op grond van de enige gezaghebbende hermeneutiek van de Heilige Geest.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE BEKERING VAN MANASSE (2) - GPPB. (22-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE LEER WAARMEE DE KERK STAAT OF VALT VERHEERLIJKT IN DE BEKERING VAN DE GODDELOZE KONING MANASSE EN ZIJN VERLOSSING UIT DE KERKER DER DIENSTBAARHEID (2) - 2 Kronieken 33.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GRUWELPRAKTIJKEN VAN KONING MANASSE (1) - GPPB. (22-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GRUWELPRAKTIJKEN VAN KONING MANASSE IN EEN REFOJASJE (1) - 2 Kronieken 33.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOE HET WERK VAN EEN EVANGELIST (2) - GPPB. (15-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij", 2 TImotheus 4:2-5

Dominees die zending bedrijven op contract zijn huurlingen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREDIK HET WOORD (1) - GPPB. (15-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij", 2 TImotheus 4:2-5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAASAVOND 2012 - GPPB. (08-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier PAASAVOND 2012

De vrouwen in het lege graf van Christus door de engelen vermaand - Lukas 24:1-8


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAASMORGEN 2012 - GPPB. (08-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAASMORGEN 2012

"En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en Hem gekruisigd hebben. En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israel verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn", Lukas 24:18-21.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOEDE VRIJDAG 2012 - GPPB. (07-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad, Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte. En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. En als Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij tot Zijn discipelen, en vond hen slapende van droefheid. En Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt", Lukas 22:41-46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET BORGTOCHTELIJK LIJDEN VAN JEZUS (2) - GPPB. (01-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"HET BORGTOCHTELIJK LIJDEN VAN JEZUS IN GETHSEMANE" (2) - Lukas 22:39-42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET BORGTOCHTELIJK LIJDEN VAN JEZUS (1) - GPPB. (01-04-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"HET BORGTOCHTELIJK LIJDEN VAN JEZUS IN GETHSEMANE" (1) - Lukas 22:39-42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET INWENDIG GETUIGENIS DES GEESTES (6) - GPPB. (25-03-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden", Romeinen 8:16-18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEEST DER AANNEMING TOT KINDEREN TEGENOVER DE GEEST DER DIENSTBAARHEID GESTELD (5) - GPPB. (25-03-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier DE GEEST DER AANNEMING TOT KINDEREN TEGENOVER DE GEEST DER DIENSTBAARHEID GESTELD (5)

"Want gij hebt niet ontvangen den geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!" Rom. 8:15.

"Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn", 1 Kor. 2:12.

"Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid", 2 Tim. 1:7.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEEST DER DIENSTBAARHEID IS DE GEEST VAN DE OUDE MENS (4) - GPPB. (18-03-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier Gruwelijke dwaling omtrent 'de geest der dienstbaarheid' weerlegd.

"Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!" Romeinen 8:14-15.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET LICHAAM DOOD OM DER ZONDE WIL (3) - GPPB. (18-03-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier "De werkingen des lichaams doden", een opdracht of een genade-kenmerk?

"En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven", Romeinen 8:10-13.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAT HET IS OM NAAR HET VLEES OF NAAR DE GEEST TE ZIJN (2) - GPPB. (11-03-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is. Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe", Romeinen 8:5-9.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEEN VERDOEMENIS VOOR DEGENEN DIE IN CHRISTUS ZIJN (1) - GPPB. (11-03-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest", Romeinen 8:1-4.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE AANNEMING TOT KINDEREN (2) - GPPB. (04-03-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet; opdat Hij degenen, die onder de Wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden", Galaten 4:4-5.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN DE VOLHEID DES TIJDS HEEFT GOD ZIJN ZOON UITGEZONDEN (1) - GPPB. (04-03-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet; opdat Hij degenen, die onder de Wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden", Galaten 4:4-5.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAL GOD DAN GEEN RECHT DOEN ZIJN UITVERKORENEN DIE DAG EN NACHT TOT HEM ROEPEN? (4) - GPPB. (26-02-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?" Lukas 18:6-8.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET DOEL VAN DE GELIJKENIS VAN DE ONRECHTVAARDIGE RECHTER (3) - GPPB. (26-02-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET DOEL VAN DE GELIJKENIS VAN DE ONRECHTVAARDIGE RECHTER (3) - Lukas 18:1-8


De ware BereŽrs onderscheiden van degenen die zeggen dat zij BereŽrs zijn en het niet zijn (Openb. 2:9 - 3:9).

De vermenging van rechtvaardigmaking en wedergeboorte weerlegd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GELIJKENIS VAN DE ONRECHTVAARDIGE RECHTER (2) - GPPB. (19-02-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GELIJKENIS VAN DE ONRECHTVAARDIGE RECHTER (2) - Lukas 18:1-8


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GELIJKENIS VAN DE ONRECHTVAARDIGE RECHTER (1) - GPPB. (19-02-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

DE GELIJKENIS VAN DE ONRECHTVAARDIGE RECHTER (1) - Lukas 18:1-8

Parttime-evangelisten en contract-dominees niet van God geroepen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JEFTHA, EEN GEROEPEN RICHTER (2) GPPB. (12-02-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JEFTHA, EEN GEROEPEN RICHTER (2)

ďKom en wees ons tot een overste..., en gij zult ons tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead.Ē Richteren 11:6-8


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENSEN ZONDER NATUURLIJKE LIEFDE HEBBEN EEN ONREINE GEEST - GPPB. (12-02-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MENSEN ZONDER NATUURLIJKE LIEFDE HEBBEN EEN ONREINE GEEST (3) - Romeinen 1:24-32

"Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen; vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam; onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen", Romeinen 1:24-32.

OVERGEGEVEN AAN EEN ONREINE GEEST (2) - GPPB. (05-02-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
Het oordeel om overgegeven te zijn aan het hebben van een onreine geest

"Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden", Rom. 1:18.

"Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende", Rom. 1:24-27

GODS OORDEEL OVER REFO-SODOMIETEN (1) - GPPB. (05-02-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden", Rom. 1:18.

"Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende", Rom. 1:24-27

ABRAHAM EN RACHAB DE HOER DOOR DE WERKEN GERECHTVAARDIGD (4) - GPPB. (29-01-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ABRAHAM EN RACHAB DE HOER DOOR DE WERKEN GERECHTVAARDIGD (4) - Jakobus 2:18-26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ONDERSCHEID TUSSEN HET LEVENDE GELOOF EN EEN DOOD GELOOF (3) - GPPB. (29-01-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET ONDERSCHEID TUSSEN HET LEVENDE GELOOF EN EEN DOOD GELOOF (3) - Jakobus 2:17-18.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET WARE GELOOF HANDELT ZONDER AANNEMING DES PERSOONS (2) - GPPB. (22-01-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
Het ware geloof is zonder aanneming des persoons en het geloof zonder de werken is dood (2) - Jakobus 2:5-17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET WARE GELOOF HANDELT ZONDER AANNEMING DES PERSOONS (1) - GPPB. (22-01-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aanneming des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding; en gij zoudt aanzien dengene, die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: Zit gij hier op een eerlijke plaats; en zoudt zeggen tot den arme: Sta gij daar; of: Zit hier onder mijn voetbank; hebt gij dan niet in uzelven een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen?" (1) - Jakobus 2:1-4.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS IS GEEN ZACHTE HEELMEESTER DIE STINKENDE WONDEN MAAKT (4) - GPPB. (15-01-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IS GEEN ZACHTE HEELMEESTER DIE STINKENDE WONDEN MAAKT

"En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand. En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten. En Hij zeide tot den mens, die de verdorde hand had: Sta op in het midden. En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil. En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de Farizeen, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodeanen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem doden zouden", Markus 3:1-6.

ALS CHRISTUS DE HEERE IS, WAAR IS DAN ZIJN EER? (3) - GPPB. (15-01-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALS CHRISTUS DE HEERE IS, WAAR IS DAN ZIJN EER? (3) Markus 2:23-28.

Een en ander n.a.v. het stilzwijgende Refodom jegens de zondagsontheiligende vorstin en haar antichristelijke moskeebezoeken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS IS HEERE, OOK VAN DE SABBAT (2) - GPPB. (08-01-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"En het geschiedde, dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen, al gaande, aren te plukken. En de FarizeeŽn zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den sabbatdag, wat niet geoorloofd is? En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat David gedaan heeft, als hij nood had, en hem hongerde, en dengenen, die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjathar, den hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten, dan den priesteren, en ook gegeven heeft dengenen, die met hem waren? En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat. Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat (2)", Markus 2:23-28.

CHRISTUS GAAT ZIJN DISCIPELEN VOOR DOOR HET GEZAAIDE (1) - GPPB. (08-01-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"En het geschiedde, dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen, al gaande, aren te plukken. En de FarizeeŽn zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den sabbatdag, wat niet geoorloofd is? En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat David gedaan heeft, als hij nood had, en hem hongerde, en dengenen, die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjathar, den hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten, dan den priesteren, en ook gegeven heeft dengenen, die met hem waren? En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat. Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat (1)", Markus 2:23-28.

NIEUWJAARSDAG 2012 - ZIET HIER BEN IK, ZIET HIER BEN IK (2) - GPPB. (01-01-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NIEUWJAARSAVOND 2012

"Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik", Jesaja 65:1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIEUWJAARSDAG 2012 - IK BEN GEVONDEN VAN HEN DIE NAAR MIJ NIET VRAAGDEN (1) - GPPB. (01-01-2012)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NIEUWJAARSMORGEN 2012

"Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik", Jesaja 65:1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


http://www.derokendevlaswiek.nl