AUDIO PREKEN 2009 - 20011
OUDEJAARSPREEK 2011 - GPPB. (31-12-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OUDEJAARSPREEK 2011 - MAAR NOACH VOND GENADE IN DE OGEN DES HEEREN - Genesis 6:8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTFEEST 2011 - HET WOORD IS VLEES GEWORDEN (4) - GPPB. (25-12-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KERSTFEEST 2011 - HET WOORD IS VLEES GEWORDEN (4) Mattheus 1 - Johannes 1:14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTFEEST 2011 - HET WOORD IS VLEES GEWORDEN (3) - GPPB. (25-12-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

KERSTFEEST 2011 - HET WOORD IS VLEES GEWORDEN (3) Mattheus 1 - Johannes 1:14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET LEVEN WAS HET LICHT DER MENSEN (2) - GPPB. (18-12-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET LEVEN WAS HET LICHT DER MENSEN. EN HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS EN DE DUISTERNIS HEEFT HETZELVE NIET BEGREPEN (2) - Johannes 1:4-5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD (1) - GPPB. (18-12-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD EN HET WOORD WAS BIJ GOD EN HET WOORD WAS GOD (1) - Johannes 1:1-4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GOEDE HERDER STELT ZIJN LEVEN VOOR DE SCHAPEN (6) - GPPB. (11-11-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GOEDE HERDER STELT ZIJN LEVEN VOOR DE SCHAPEN (6) Johannes 10:7-14.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OPPERHERDER DER HERDERS EN DER SCHAPEN (5) - GPPB. (11-11-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OPPERHERDER DER ONDERHERDERS EN DER SCHAPEN OEFENT DE ZIJNEN BUITEN DE LEGERPLAATS (5) Hebreen 13 - Johannes 10:7-14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SCHAPEN ZIJNER WEIDE ONDER HET KRUIS NAAR HUIS (4) - GPPB. (04-12-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE SCHAPEN ZIJNER WEIDE ONDER HET KRUIS EN DOOR LIJDEN GEHEILIGD NAAR HUIS (4) - Johannes 10:1-6.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ANTI-THESE IN DE PREDIKING VAN CHRISTUS (3) - GPPB. (04-12-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ANTI-THESE EN DE THESE IN DE PREDIKING VAN CHRISTUS.

Op vele plaatsen in de Schrift BEGINT Christus Zijn prediking niet met de these, maar met de anti-these, zo-ook in Johannes 10.

"Die NIET ingaat door de Deur van de stal der schapen maar van elders inklimt, is een dief en een moordenaar." -Dat zijn dus geen herders, maar huurlingen!- (3) Johannes 10:1-6.


Predikanten die beweren dat alleen de these (wat het wel is) gepredikt moet worden en niet de anti-these (wat het niet is), zijn huurlingen en geen herders, omdat zij zich hoger achten dan Christus. Christus, de apostelen en profeten preken zowel de these als de anti-these, om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Predikanten die beweren dat alleen de these gepredikt moet worden, spelen de gevierde dominee, maar zij doen de tucht en de ergernis van het kruis teniet, opdat zij niet vervolgd zouden worden. Dezulken worden door Christus (o.a. in Johannes 10) als huurlingen ontmaskerd.

INGAAN DOOR DE DEUR IN DE STAL DER SCHAPEN (2) - GPPB. (27-11-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak', Joh. 10-1-6. (2)

INGAAN DOOR DE DEUR IN DE STAL DER SCHAPEN (1) - GPPB. (27-11-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak', Joh. 10-1-6. (1)

MIJN GENADE IS U GENOEG (6) - GPPB. (20-11-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"MIJN GENADE IS U GENOEG, WANT MIJN KRACHT WORDT IN ZWAKHEID VOLBRACHT" (6) - 2 Korinthe 12:7-10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN SCHERPE DOORN IN HET VLEES (5) - GPPB. (20-11-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"ZO IS MIJ GEGEVEN EEN SCHERPE DOORN IN HET VLEES, NAMELIJK EEN ENGEL DES SATANS DIE MIJ MET VUISTEN SLAAN ZOU..." (5) - 2 Korinthe 12:9-10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS GEOPENBAARD TOT HEERLIJKMAKING (4) - GPPB. (13-11-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS GEOPENBAARD TOT RECHTVAARDIGMAKING, TOT HEILIGMAKING EN TOT HEERLIJKMAKING (4) - 2 Korinthe 12:7-10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS GEOPENBAARD TOT HEILIGMAKING (3) - GPPB. (13-11-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS GEOPENBAARD TOT RECHTVAARDIGMAKING, TOT HEILIGMAKING EN TOT HEERLIJKMAKING (3) - 2 Korinthe 12:7-10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS GEOPENBAARD TOT HEILIGMAKING (2) - GPPB. (06-11-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS GEOPENBAARD TOT RECHTVAARDIGMAKING, TOT HEILIGMAKING EN TOT HEERLIJKMAKING (2) - 2 Korinthe 12:7-10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS GEOPENBAARD TOT RECHTVAARDIGMAKING (1) - GPPB. (06-11-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS GEOPENBAARD TOT RECHTVAARDIGMAKING, TOT HEILIGMAKING EN TOT HEERLIJKMAKING (1) - 2 Korinthe 12:7-10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VLEES EN BLOED HEEFT U DAT NIET GEOPENBAARD (6) - GPPB. (30-10-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier REFORMATIEHERDENKING 2011

"Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is", (6) - Mattheus 16:17 - Johannes 6:68-69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GIJ HEBT DE WOORDEN DES EEUWIGEN LEVENS (5) - GPPB. (30-10-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods" (5) - Johannes 6:68-69.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WILT GIJLIEDEN OOK NIET WEGGAAN? (4) - GPPB. (23-10-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEESTELIJKE GRENSCONTROLE

WILT GIJLIEDEN OOK NIET WEGGAAN? (4) Johannes 6:60-69

Artikel 36 NGB is geen ideaal, zoals vele verleiders in onze dagen beweren, maar een geloofsartikel van de wil van God m.b.t. de roeping van de overheid; een artikel dat met het menselijke haalbare geen relatie heeft.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ERGERNIS DER JODEN JEGENS CHRISTUS BLOOTGELEGD (3) - GPPB. (23-10-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ERGERNIS DER JODEN JEGENS CHRISTUS EN ZIJN PREDIKING BLOOTGELEGD (3) - Johannes 6:60-69.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WILT GIJLIEDEN OOK NIET WEGGAAN? (2) - GPPB. (16-10-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WILT GIJLIEDEN OOK NIET WEGGAAN? (2) Johannes 6:60-69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEZE REDE IS HARD WIE KAN DEZELVE HOREN? (1) - GPPB. (16-10-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DEZE REDE IS HARD, WIE KAN DEZELVE HOREN? (1) Johannes 6:60-69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DANKDAG 2011 - GEESTELIJK PURIMFEEST - GPPB. (10-10-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DANKDAG 2011 - GEESTELIJK PURIMFEEST - Esther 9:26-28.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE (4) - GPPB. (09-10-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE (4) Mattheus 5:13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE (3) - GPPB. (09-10-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE (3) Mattheus 5:13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE (2) - GPPB. (02-10-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE (2) - Mattheus 5:13

Bilderberger Vrijmetselarij gekerstend in het 'christelijke' entertainment-magazine "De Gezinsgids"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE (1) - GPPB. (02-10-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE (1) - Mattheus 5:13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LEER EN BEVINDING VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE (2) - GPPB. (25-09-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE LEER EN DE BEVINDING VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE EN DE HEERSENDE DWALINGEN HIEROMTRENT (2) - Romeinen 8:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LEER EN DE BEVINDING VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE (1) - GPPB. (25-09-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE LEER EN DE BEVINDING VAN DE RECHTVAARDIGING VAN DE GODDELOZE EN DE HEERSENDE DWALINGEN HIEROMTRENT (1) - Romeinen 8:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WARE DANKBAARHEID BEOEFEND (12) - GPPB. (18-09-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WARE DANKBAARHEID BEOEFEND (12) - Psalm 66:17-20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WARE DANKBAARHEID BEOEFEND (11) - GPPB. (18-09-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WARE DANKBAARHEID BEOEFEND (11) - Psalm 66:17-20

Dominees die voor het ambt bedanken, kunnen geen knechten van God (geweest) zijn, hoewel het ambt niet bepaalt of je een kind/knecht Gods bent. Er zijn meer ambtelijke huichelaars dan rechtzinnige preekstoelen. Is men waarachtig (2x) bekeerd en geroepen/gezonden bij God vandaan? Dat telt! Een impressie van de 'apostolische' gang van ds. G. Whitefield.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS ALLEEN, CHRISTUS GEHEEL, CHRISTUS ALLES (10) - GPPB. (11-09-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KOMT LUISTERT TOE GIJ GODGEZINDEN: CHRISTUS ALLEEN, CHRISTUS GEHEEL, CHRISTUS ALLES, OOK IN HET LEVEN DER HEILIGMAKING (10) - Psalm 66:16


De neonomiaanse kritiek van ds. G.H. Kersten (GG) en ds. J. Roos (GGinN) jegens de Romeinen 7:14-theologie van dr. H.F. Kohlbrugge neergesabeld met het zwaard des Woords.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS, EEN VOLKOMEN ZALIGMAKER (9) - GPPB. (11-09-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KOMT LUISTERT TOE: CHRISTUS, EEN VOLKOMEN ZALIGMAKER, OOK IN HET LEVEN DER HEILIGMAKING (9) - Psalm 66:16.

De neonomiaanse kritiek van ds. G.H. Kersten (GG) en ds. J. Roos (GGinN) jegens de Romeinen 7:14-theologie van dr. H.F. Kohlbrugge neergesabeld met het zwaard des Woords.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS, EEN VOLKOMEN ZALIGMAKER (8) - GPPB. (04-09-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KOMT LUISTERT TOE: CHRISTUS, EEN VOLKOMEN ZALIGMAKER, OOK IN HET LEVEN DER DANKBAARHEID (8) - Psalm 66:16.

De neonomiaanse kritiek van ds. G.H. Kersten (GG) en ds. J. Roos (GGinN) jegens de Romeinen 7:14-theologie van dr. H.F. Kohlbrugge neergesabeld met het zwaard des Woords.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS, EEN VOLKOMEN ZALIGMAKER (7) - GPPB. (04-09-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
KOMT LUISTERT TOE: CHRISTUS, EEN VOLKOMEN ZALIGMAKER, OOK IN HET LEVEN DER DANKBAARHEID (7) - Psalm 66:16.

De neonomiaanse kritiek van ds. G.H. Kersten (GG) en ds. J. Roos (GGinN) jegens de Romeinen 7:14-theologie van dr. H.F. Kohlbrugge neergesabeld met het zwaard des Woords.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS, EEN VOLKOMEN ZALIGMAKER (6) - GPPB. (28-08-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS, EEN VOLKOMEN ZALIGMAKER, OOK IN HET LEVEN DER DANKBAARHEID (6) - Psalm 66:13-16.

De neonomiaanse kritiek van ds. G.H. Kersten (GG) en ds. J. Roos (GGinN) jegens de Romeinen 7:14-theologie van dr. H.F. Kohlbrugge neergesabeld met het zwaard des Woords.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GROND, DE BRON EN DE VRUCHT VAN HET LEVEN DER DANKBAARHEID (5) - GPPB. (28-08-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GROND, DE BRON EN DE VRUCHT VAN HET LEVEN DER DANKBAARHEID (5) - Psalm 66:13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VEELVULDIGE LOF DES HEEREN VERMELD (4) GPPB. (21-08-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VEELVULDIGE LOF DES HEEREN VERMELD EN HET KOSTELIJKE VAN HET SNODE ONDERSCHEIDEN (4) - PSALM 66:9-12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VEELVULDIGE LOF DES HEEREN VERMELD (3) - GPPB. (21-08-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VEELVULDIGE LOF DES HEEREN VERMELD EN HET KOSTELIJKE VAN HET SNODE ONDERSCHEIDEN (3) - PSALM 66:6-9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VEELVULDIGE LOF DES HEEREN VERMELD (2) - GPPB. (14-08-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VEELVULDIGE LOF DES HEEREN VERMELD EN HET KOSTELIJKE VAN HET SNODE ONDERSCHEIDEN (2) - PSALM 66:5-6


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VEELVULDIGE LOF DES HEEREN VERMELD (1) - GPPB. (14-08-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VEELVULDIGE LOF DES HEEREN VERMELD EN HET KOSTELIJKE VAN HET SNODE ONDERSCHEIDEN (1) - PSALM 66:1-5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEILIGE HUWELIJKSE STAAT (2) - GPPB. (07-08-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEILIGE HUWELIJKSE STAAT (2) - Efeze 5:22-33


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEILIGE HUWELIJKSE STAAT (1) - GPPB. (07-08-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEILIGE HUWELIJKSE STAAT (1) - Efeze 5:22-33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET HERNIEUWDE GETUIGENIS VAN DE BRUID (10) - GPPB. (31-07-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET HERNIEUWDE GETUIGENIS VAN DE BRUID (10) Hooglied 2:17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET HERNIEUWDE GETUIGENIS VAN DE BRUID (9) - GPPB. (31-07-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET HERNIEUWDE GETUIGENIS VAN DE BRUID (9) Hooglied 2:16-17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET HERNIEUWDE GETUIGENIS VAN DE BRUID (8) - GPPB. (24-07-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET HERNIEUWDE GETUIGENIS VAN DE BRUID (8) Hooglied 2:16-17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET HERNIEUWDE GETUIGENIS VAN DE BRUID (7) - GPPB. (24-07-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VOSSEN GEVANGEN & HET HERNIEUWDE GETUIGENIS VAN DE BRUID (7) Hooglied 2:15-16.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VANGT GIJLIEDEN ONS DE VOSSEN (6) - GPPB. (17-07-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VANGT GIJLIEDEN ONS DE VOSSEN, DE KLEINE VOSSEN DIE DE WIJNGAARD VERDERVEN, WANT ONZE WIJNGAARDEN HEBBEN JONGE DRUIFJES (6) - Hooglied 2:15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VANGT GIJLIEDEN ONS DE VOSSEN (5) - GPPB. (17-07-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
VANGT GIJLIEDEN ONS DE VOSSEN (5) - Jesaja 54 - Hooglied 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET BEPROEFDE LEVEN EN GETUIGENIS VAN DE BRUID (4) - GPPB. (10-07-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET BEPROEFDE LEVEN EN GETUIGENIS VAN DE BRUID (4) - Hooglied 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET BEPROEFDE LEVEN EN GETUIGENIS VAN DE BRUID (3) - GPPB. (10-07-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET BEPROEFDE LEVEN EN GETUIGENIS VAN DE BRUID (3) - Jesaja 5 - Hooglied 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEMEENSCHAPSTAAL TUSSEN CHRISTUS EN ZIJN BRUIDSKERK (2) - GPPB. (03-06-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEMEENSCHAPSTAAL TUSSEN CHRISTUS EN ZIJN BRUIDSKERK (2) Hooglied 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GEMEENSCHAPSTAAL TUSSEN CHRISTUS EN ZIJN BRUIDSKERK (1) - GPPB. (03-06-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GEMEENSCHAPSTAAL TUSSEN CHRISTUS EN ZIJN BRUIDSKERK (1) Hooglied 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VALLEI DOODSBEENDEREN ONTWAAKT (2) - GPPB. (26-06-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VALLEI DOODSBEENDEREN ONTWAAKT UIT DE DODEN (2) - Ezechiel 37:4-6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN VALLEI DORRE DOODSBEENDEREN (1) - GPPB. (26-06-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE KERK VAN VANDAAG: EEN VALLEI DORRE DOODSBEENDEREN (1) - Ezechiel 37:4-6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ROEPING VAN JEREMIA T.O.V. DE VALSE PROFETEN (2) - GPPB. (19-06-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ROEPING VAN JEREMIA T.O.V. DE VALSE PROFETEN (2) - Jeremia 15:19-20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ROEPING VAN JEREMIA T.O.V. DE VALSE PROFETEN (1) - GPPB. - (19-06-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ROEPING VAN JEREMIA T.O.V. DE VALSE PROFETEN (1) - Jeremia 15:19-20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN IK ZAL MIJN GEEST UITGIETEN OVER ALLE VLEES (2) - GPPB. (12-06-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EN IK ZAL MIJN GEEST UITGIETEN OVER ALLE VLEES (2) - Joel 2:28-32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALS DE DAG VAN HET PINKSTERFEEST VERVULD WERD (1) - GPPB. (12-06-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALS DE DAG VAN HET PINKSTERFEEST VERVULD WERD (1) - Handelingen 2:1-4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMELVAART 2011 (2) - GIJ ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN (2) - GPPB. (05-06-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HEMELVAART 2011 - "Gij zult Mijn getuigen zijn" - Handelingen 1:8.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HEMELVAART 2011 (1) - GPPB. (05-06-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEMELVAART EN DE WACHTENSTIJD OP DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST - Handelingen 1:4-9.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GELOOFSGETUIGENIS VAN RUTH (2) - GPPB. (29-05-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u!" Ruth 1:16-17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GELOOFSGETUIGENIS VAN RUTH (1) - GPPB. (29-05-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u!" Ruth 1:16-17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEEN NIEUWE WIJN IN OUDE LEDERZAKKEN (2) - GPPB. (22-05-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
“En Hij zeide ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed; anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo zal de nieuwe wijn de leder zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden, en de leder zakken zullen verderven. Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe leder zakken doen, en zij worden beide te zamen behouden. En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij zegt: De oude is beter”, Lukas. 5:36-39.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEEN NIEUWE LAP OP EEN OUD KLEED (1) - GPPB. (22-05-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
“En Hij zeide ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed; anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo zal de nieuwe wijn de leder zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden, en de leder zakken zullen verderven. Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe leder zakken doen, en zij worden beide te zamen behouden. En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij zegt: De oude is beter”, Lukas. 5:36-39.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RED DEGENEN DIE TER DOOD GEGREPEN ZIJN (2) - GPPB. (15-05-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
RED DEGENEN DIE TER DOOD GEGREPEN ZIJN, WANT ZIJ WANKELEN TER DODING ZO GIJ U ONTHOUDT.... (2) Lukas 24:11-12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RED DEGENEN DIE TER DOOD GEGREPEN ZIJN (1) - GPPB. (15-05-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"RED DEGENEN DIE TER DOOD GEGREPEN ZIJN" (1) - Lukas 24:11-12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MET CHRISTUS GEOPENBAARD IN HEERLIJKHEID (4) - GPPB. (08-05-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MET CHRISTUS GEOPENBAARD IN HEERLIJKHEID (4) - Kolossensen 3:4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS GEOPENBAARD DIE ONS LEVEN IS (3) - GPPB. (08-05-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS GEOPENBAARD DIE ONS LEVEN IS (3) - Kolossensen 3:4.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NABETRACHTING PASEN (2) - GPPB. (01-05-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

NABETRACHTING PASEN (2)

"INDIEN GIJ DAN MET CHRISTUS OPGEWEKT ZIJT, ZO ZOEKT DE DINGEN DIE BOVEN ZIJN..." Kolossenzen 3:1-4.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NABETRACHTING PASEN (1) - GPPB. (01-05-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NABETRACHTING PASEN (1)

"INDIEN GIJ DAN MET CHRISTUS OPGEWEKT ZIJT, ZO ZOEKT DE DINGEN DIE BOVEN ZIJN..." Kolossenzen 3:1-4.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAASDAGAVOND 2011 - GPPB. (24-04-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAASDAGAVOND 2011 - "EN ZIE, IK BEN MET ULIEDEN, AL DE DAGEN, TOT DE VOLEINDING DER WERELD. AMEN!" - Mattheus 28:20.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAASDAGMORGEN 2011 - GPPB. (24-04-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAASDAGMORGEN 2011 - Lukas 23-50-56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GOEDE VRIJDAG 2011- GPPB (22-04-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GOEDE VRIJDAG 2011 Lukas 23: 50-56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIE MIJ EREN ZAL IK EREN, MAAR DIE MIJ VERSMADEN ZULLEN LICHT GEACHT WORDEN (2) - GPPB. (17-04-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE MIJ EREN ZAL IK EREN, MAAR DIE MIJ VERSMADEN ZULLEN LICHT GEACHT WORDEN (2) - 1 Samuel 2:30b.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIE MIJ EREN ZAL IK EREN (1) - GPPB. (17-04-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DIE MIJ EREN ZAL IK EREN (1) - 1 Samuel 2:30b.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAAR HET LICHAAM IS, ALDAAR ZULLEN DE ARENDEN VERGADERD WORDEN (2) - GPPB. (10-04-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAAR HET LICHAAM IS, ALDAAR ZULLEN DE ARENDEN VERGADERD WORDEN (2) - Lukas 17:37

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WANT ALWAAR HET DODE LICHAAM ZIJN ZAL, DAAR ZULLEN DE ARENDEN VERGADERD WORDEN (1) - GPPB. (10-04-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WANT ALWAAR HET DODE LICHAAM ZIJN ZAL, DAAR ZULLEN DE ARENDEN VERGADERD WORDEN (1) - Mattheus 24:28.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS IN HET RECHTHUIS VAN PILATUS (2) - GPPB. (04-04-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IN HET RECHTHUIS VAN PILATUS (2) Markus 15 - Lukas 23.

"En Pilatus zeide tot hen: Ziet, de Mens", Johannes 19:5.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS IN HET RECHTHUIS VAN PILATUS (1) - GPPB. (04-04-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS IN HET RECHTHUIS VAN PILATUS (1) Lukas 23:1 (ev).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WET IS DEN GELOVIGEN NIET GEZET (2) - GPPB. (27-03-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WET IS DEN GELOVIGEN NIET GEZET (2) - 1 Timotheus 1:5-10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET EINDE VAN HET GEBOD IS LIEFDE (1) - GPPB. (27-03-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET EINDE VAN HET GEBOD IS LIEFDE UIT EEN REIN HART (1) Timotheus 1:5-10.

"Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking; willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen."

Weerlegging van een grove aanslag op Gods Woord van dr. W. van V.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ZAL ZIJN ALS IN DE DAGEN VAN NOACH (2) GPPB. (20-03-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden", Lukas 17:26-30. (2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET ZAL ZIJN ALS IN DE DAGEN VAN NOACH (1) GPPB. (20-03-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen", Matth 24:37-39. (1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JOB ALS GOUD UITGEKOMEN (8) - GPPB. (13-03-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JOB ALS GOUD UITGEKOMEN (8) - Job 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN VRIEND HEEFT TE ALLER TIJD LIEF (7) - GPPB. (13-03-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN VRIEND HEEFT TE ALLER TIJD LIEF EN EEN BROEDER WORDT IN BENAUWDHEID GEBOREN (7) - Job 6 - Spreuken 17:17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JOB ONDERGAAT HET LIJDEN OP KOSTEN VAN CHRISTUS (6) - GPPB. (06-03-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JOB ONDERGAAT HET LIJDEN OP KOSTEN VAN CHRISTUS (6) - Job 4:16-21.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELIFAZ DIABOLISEERT JOB MET DE WAARHEID (5) - GPPB. (06-03-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ELIFAZ DIABOLISEERT JOB MET DE WAARHEID (5) - Job 4.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE SMAADREDE VAN ELIFAZ TEGEN JOB (4) - GPPB. (27-02-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VROME SMAADREDE VAN ELIFAZ TEGEN JOB (4) - Job 4.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELIFAZ VERTREEDT DE WET VAN CHRISTUS MET VOETEN JEGENS JOB (3) - GPPB. (27-02-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ELIFAZ VERTREEDT DE WET VAN CHRISTUS MET VOETEN JEGENS JOB (3) - Job 4.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JOB VERVLOEKT ZIJN GEBOORTEDAG (2) - GPPB. (20-02-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
JOB VERVLOEKT ZIJN GEBOORTEDAG (2) - Job 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODS GETUIGENIS OVER JOB (1) - GPPB. (20-02-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODS GETUIGENIS OVER JOB (1) - Job 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERZOEKING IN DE WOESTIJN (4) - GPPB. (13-02-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERZOEKING VAN CHRISTUS IN DE WOESTIJN (4) - Mattheus 4:8-11.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERZOEKING IN DE WOESTIJN (3) - GPPB. (13-02-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERZOEKING VAN CHRISTUS IN DE WOESTIJN (3) - Mattheus 4:1-11.

ZOVEELSTE BEWIJS DAT DE ZOGENAAMDE HSV EEN VALSE BIJBEL IS.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERZOEKING IN DE WOESTIJN (2) - GPPB. (06-02-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE VERZOEKING VAN CHRISTUS IN DE WOESTIJN (2) - Mattheus 4:1-11.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERZOEKING IN DE WOESTIJN (1) - GPPB. (06-02-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier

DE VERZOEKING VAN CHRISTUS IN DE WOESTIJN (1) - Mattheus 4:1-11.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GENEZING VAN DE BLINDE MAN UIT BETHSAIDA (2) - GPPB. (30-01-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GENEZING VAN DE BLINDE MAN UIT BETHSAIDA IN GEESTELIJK OPZICHT VERKLAARD (2) - Markus 8:22-26.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GENEZING VAN DE BLINDE MAN UIT BETHSAIDA (1) - GPPB. (30-01-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GENEZING VAN DE BLINDE MAN UIT BETHSAIDA IN GEESTELIJK OPZICHT VERKLAARD (1) - Markus 8:22-26.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GELIJKENIS VAN HET VERLOREN SCHAAP (2) - GPBB. (23-01-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GELIJKENIS VAN HET VERLOREN SCHAAP (2) Lukas 15:1-7.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GELIJKENIS VAN HET VERLOREN SCHAAP (1) - GPPB. (23-01-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WAT ER AAN DE PREDIKING VAN DE GELIJKENIS VAN HET VERLOREN SCHAAP VOORAF GING (1) - Lukas 15:1-2.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ER IS EEN FONTEIN GEOPEND TEGEN DE ZONDE (4) - GPPB. (16-01-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ER IS EEN FONTEIN GEOPEND VOOR HET HUIS VAN DAVID EN DE INWONERS VAN JERUZALEM TEGEN DE ZONDE EN TEGEN DE ONREINHEID (4) - Zacharia 13:1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ER IS EEN FONTEIN GEOPEND TEGEN DE ZONDE (3) - GPPB. (16-01-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ER IS EEN FONTEIN GEOPEND VOOR HET HUIS VAN DAVID EN DE INWONERS VAN JERUZALEM TEGEN DE ZONDE EN TEGEN DE ONREINHEID (3) - Zacharia 13:1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ER IS EEN FONTEIN GEOPEND TEGEN DE ZONDE (2) - GPPB. (09-01-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ER IS EEN FONTEIN GEOPEND TEGEN DE ZONDE EN TEGEN DE ONREINHEID (2) - Zacharia 13:1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN GEOPENDE FONTEIN TEGEN DE ZONDE (1) - GPPB. (09-01-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN GEOPENDE FONTEIN TEGEN DE ZONDE EN TEGEN DE ONREINHEID (1) - Zacharia 13:1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERLIJKHEID VAN HET NIEUWE JERUZALEM (3) - GPPB. (02-01-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEERLIJKHEID VAN HET NIEUWE JERUZALEM (3) - Openbaring 21.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET NIEUWE JERUZALEM (2) - GPPB. (02-02-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET NIEUWE JERUZALEM, NEDERDALENDE VAN GOD UIT DE HEMEL (2) - Openbaring 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIEUWJAARSPREEK 2011 (1) - GPPB. (01-01-2011)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
NIEUWJAARSPREEK 2011

---------------------------------------------------

Klik hier
"En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet", Openbaring 21:4-6. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OUDEJAARSPREEK 2010 - GPPB. (31-12-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
OUDEJAARDAGSPREEK 2010

---------------------------------------------------------

Klik hier
"Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag", 2 Petrus 3:8.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LOFZANG VAN ZACHARIAS (2) - GPPB. (26-12-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
2e KERSTDAG 2010

----------------------------------------------

Klik hier
DE LOFZANG VAN ZACHARIAS (2) - Lukas 1:67-79.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LOFZANG VAN ZACHARIAS (1) - GPPB. (26-12-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
2e KERSTDAG 2010

----------------------------------------------

Klik hier
DE LOFZANG VAN ZACHARIAS (1) - Lukas 1:67-79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KERSTFEEST VAN DE ZONDAGSSCHOOL - (25-12-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
1e KERSTDAG 2010

---------------------------------------------

Klik hier KERSTFEEST VAN DE ZONDAGSSCHOOL 2010

-MEDITATIE: DE LOFZANG VAN MARIA (2) - GPPB.

-SAMENZANG

-KERSTVERTELLING - DE WIJZEN UIT HET OOSTEN - MEVR. D. B.

-SAMENZANG

-VRIJE VERTELLING - MEVR. M. S.

-ERE ZIJ GOD


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE LOFZANG VAN MARIA - (1) - GPPB. (25-12-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
1e KERSTDAG 2010

-------------------------------------------

Klik hier
DE LOFZANG VAN MARIA (1) - Lukas 1:46-56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WEGBEREIDENDE PREDIKING VAN JOHANNES DE DOPER (2) GPPB. (19-12-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WEGBEREIDENDE PREDIKING VAN JOHANNES DE DOPER (2) Mattheus 2:6-12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WEGBEREIDENDE PREDIKING VAN JOHANNES DE DOPER (1) - GPPB. (19-12-2010)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WEGBEREIDENDE PREDIKING VAN JOHANNES DE DOPER (1) Mattheus 2:1-6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERE DOODT EN MAAKT LEVEND (2) - GPPB. (12-12-2010)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEERE DOODT EN MAAKT LEVEND; HIJ DOET TER HELLE NEDERDALEN EN WEDER UIT OPKOMEN (2) - 1 Samuel 2:6.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERE DOODT EN MAAKT LEVEND (1) - GPPB. (12-12-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEERE DOODT EN MAAKT LEVEND; HIJ DOET TER HELLE NEDERDALEN EN WEDER UIT OPKOMEN (1) - 1 Samuel 2:6.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HIJ MAAKT DAT DOVEN HOREN EN STOMMEN SPREKEN (2) - GPPB. (05-12-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
In deze preek komt opnieuw de HSV aan de orde en ontmaskerd als een valse vertaling.

-----------------------------------------

Klik hier
HIJ MAAKT DAT DOVEN HOREN EN STOMMEN SPREKEN (2) - Markus 7:31-37.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN DOOFSTOMME DOOR CHRISTUS GENEZEN (1) - GPPB. (05-12-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
IN DEZE PREEK WORDT OOK DE HSV AAN DE KAAK GESTELD.

--------------------------------

Klik hier
EEN DOOFSTOMME MAN DOOR HET EFFATHA VAN JEZUS TOT EEN SPREKEND GETUIGE VAN CHRISTUS GEMAAKT (1) - Markus 7:31-37.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS ONZE VRUCHT TOT HEILIGMAKING - GPPB. (28-11-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw Vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven", Romeinen 6:22.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GELOVIGE SCHAAMTE VANWEGE DE ZONDE (1) - GPPB. (28-11-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GELOVIGE SCHAAMTE VANWEGE DE ZONDE TEGEN DE WET EN TEGEN HET EVANGELIE - Romeinen 6:21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERE IS ONZE RECHTER, WETGEVER EN KONING (2) - GPPB. (21-11-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WANT DE HEERE IS ONZE RECHTER, DE HEERE IS ONZE WETGEVER, DE HEERE IS ONZE KONING; HIJ ZAL ONS BEHOUDEN (2) - Jesaja 33:22.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEERE IS ONZE RECHTER, WETGEVER EN KONING (1) - GPPB. (21-11-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WANT DE HEERE IS ONZE RECHTER, DE HEERE IS ONZE WETGEVER, DE HEERE IS ONZE KONING; HIJ ZAL ONS BEHOUDEN (1) - Jesaja 33:22.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOOR DE GERECHTIGHEID VAN CHRISTUS GERECHTVAARDIGD (2) - GPPB. (14-11-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DOOR DE GERECHTIGHEID VAN CHRISTUS GERECHTVAARDIGD (2) - Romeinen 6:20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EEN DIENSTKNECHT DER ZONDE IS ONTBLOOT VAN DE GERECHTIGHEID (1) - GPBB. (14-11-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN DIENSTKNECHT DER ZONDE IS ONTBLOOT VAN DE GERECHTIGHEID (1) - Romeinen 6:20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ORDE DES HEILS IN CHRISTUS (2) GPPB. (07-11-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ORDE DES HEILS IN CHRISTUS (2) - Romeinen 8:30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ORDE DES HEILS IN CHRISTUS (1) GPPB. (07-11-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ORDE DES HEILS IN CHRISTUS (1) Romeinen 8:28-30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DRIE JONGELINGEN IN DE VURIGE OVEN - GPPB. (31-10-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DRIE JONGELINGEN IN DE VURIGE OVEN EN HUN BELIJDENIS DES WAREN GELOOFS VERGELEKEN MET DE HUIDIGE VORMELIJKE HERDENKING VAN DE REFORMATIE - Openbaring 13 - Daniël 3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET BEELD VAN NEBUKADNEZAR IN HET DAL VAN DURA - GPPB. (31-10-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
HET BEELD VAN NEBUKADNEZAR IN HET DAL VAN DURA IN HET LICHT VAN DE EINDTIJD; HET BABYLONISCHE EUROBABEL EN DE REFORMATIE-HERDENKING ALS MUSEUMSTUK- Daniël 3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODE DIENSTBAAR IN CHRISTUS TOT HEILIGMAKING (2) - GPPB. (24-10-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODE DIENSTBAAR IN CHRISTUS TOT HEILIGMAKING (2) - Romeinen 6:19.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODE DIENSTBAAR IN CHRISTUS TOT HEILIGMAKING (1) - GPPB. (24-10-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODE DIENSTBAAR IN CHRISTUS TOT HEILIGMAKING (1) Romeinen 6:19.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DROOM VAN NEBUKADNEZAR GEOPENBAARD EN VERKLAARD (2) - GPPB. (17-10-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DROOM VAN NEBUKADNEZAR GEOPENBAARD EN VERKLAARD IN HET LICHT VAN DE EINDTIJD (2) - Daniël 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DROOM VAN NEBUKADNEZAR GEOPENBAARD EN VERKLAARD (1) - GPPB. (17-10-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DROOM VAN NEBUKADNEZAR GEOPENBAARD EN VERKLAARD (1) - Daniël 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ABJATAR ONTKOMEN AAN DE MOORD VAN SAUL OP DE PRIESTERS DES HEEREN EN VLUCHT TOT DAVID - GPPB. (10-10-2010).  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ABJATAR ALS ENIGE ONTKOMEN AAN DE MOORD VAN SAUL OP DE PRIESTERS DES HEEREN EN VLUCHT TOT DAVID - 1 Samuel 22:23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACHIMELECH GEEFT GETUIGENIS VAN DAVID'S GETROUWHEID - GPPB. (10-10-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ACHIMELECH GEEFT GETUIGENIS VAN DAVID'S GETROUWHEID IN HET AANGEZICHT VAN DE DOOD - 1 Samuel 22:14.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVID IN DE SPELONK VAN ADULLAM (4) - GPPB. (03-10-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID IN DE SPELONK VAN ADULLAM (4) - 1 Samuel 22:23.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVID IN DE SPELONK VAN ADULLAM (3) - GPPB. (03-10-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID IN DE SPELONK VAN ADULLAM (3) - 1 Samuel 22:23.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVID'S VERBLIJF BIJ KONING ACHIS (2) - GPPB. (26-09-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID'S VERBLIJF BIJ KONING ACHIS (2) - 1 Samuel 22:23.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVID'S VERBOND MET JONATHAN (1) - GPPB. (26-09-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID'S VERBOND MET JONTAHAN (1) - 1 Samuel 21.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEFIBOSETH VAN HET RECHTHUIS AAN DES KONINGS TAFEL- GPPB. (19-09-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MEFIBOSETH VAN HET RECHTHUIS AAN DES KONINGS TAFEL - 2 Samuel 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEFIBOSETH VAN HET PESTHUIS NAAR HET RECHTHUIS - GPPB. (19-09-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MEFIBOSETH VAN HET PESTHUIS NAAR HET RECHTHUIS - 2 Samuel 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVID'S REISLIED OP DE SMALLE WEG DES LEVENS (2) - GPPB. (12-09-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID'S REISLIED OP DE SMALLE WEG DES LEVENS (2) - "Isrels Wachter sluimert niet" - Psalm 121

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVID'S REISLIED OP DE SMALLE WEG DES LEVENS (1) - GPPB. (12-09-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID'S REISLIED OP DE SMALLE WEG DES LEVENS (1) - "Mijn hulp is van de Heere alleen!" - Psalm 121.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALS IK SPREEK, ZIJN ZIJ AAN DE OORLOG - GPPB. (06-09-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
ALS IK SPREEK, ZIJN ZIJ AAN DE OORLOG (4) - Psalm 120

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MIJN ZIEL HEEFT LANG GEWOOND BIJ DEGENEN DIE DE VREDE HATEN - GPPB. (06-09-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
MIJN ZIEL HEEFT LANG GEWOOND BIJ DEGENEN DIE DE VREDE HATEN (3) - Psalm 120

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVID, EEN VREEMDELING IN MESECH - GPPB. (29-08-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID, EEN VREEMDELING TE MESECH EN EEN BEWONER VAN DE TENTEN KEDARS (2) - Psalm 120.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAVID'S GEBED IN DE BENAUWDHEID VERHOORD - GPPB. (29-08-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DAVID'S GEBED IN DE BENAUWDHEID VERHOORD (1) - Psalm 120.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODE DIENSTBAAR GEMAAKT DOOR HET GELOOF GPPB. (22-08-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODE DIENSTBAAR GEMAAKT DOOR HET GELOOF - Romeinen 6:17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THE PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN - GPPB. (22-08-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
THE PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN - Luke 10:25-37.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ERVE DER VADEREN DOOR ACHAB GEROOFD (2) - GPPB. (15-08-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ERVE DER VADEREN DOOR NABOTH VERDEDIGD EN DOOR ACHAB GEROOFD (2) - Openbaring 17:3-6.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE ERVE DER VADEREN DOOR ACHAB GEROOFD (1) - GPPB. (15-08-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE ERVE DER VADEREN DOOR NABOTH VERDEDIGD EN DOOR ACHAB GEROOFD (1) - 1 Koningen 21:1-3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GENEZING VAN EEN MELAATSE (2) - GPPB. (09-08-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GENEZING VAN EEN GANS MELAATSE (2) Lukas 5:12-13.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GENEZING VAN EEN MELAATSE (1) - GPPB. (08-08-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GENEZING VAN EEN GANS MELAATSE (1) - Lukas 5:12-13.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIET MEER ONDER DE WET, MAAR ONDER DE GENADE - GPPB. (01-08-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GIJ ZIJT NIET MEER ONDER DE WET, MAAR ONDER DE GENADE - Romeinen 6:14-17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NEHEMIA ALS GEZAGSDRAGER EN ALS HANDHAVER VAN DE TUCHT (3) - GPPB. (01-08-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NEHEMIA ALS GEZAGSDRAGER EN ALS HANDHAVER VAN DE TUCHT (3) - Nehemia 13:7-8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NEHEMIA ALS LANDVOOGD EN ALS HANDHAVER VAN DE TUCHT (2) - GPPB. (25-07-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NEHEMIA ALS LANDVOOGD EN ALS HANDHAVER VAN DE KERKELIJKE TUCHT (2) - Nehemia 13.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NEHEMIA ALS LANDVOOGD EN ALS HANDHAVER VAN DE TUCHT (1) - GPPB. (25-07-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
NEHEMIA ALS LANDVOOGD EN ALS HANDHAVER VAN DE KERKELIJKE TUCHT (1) - Nehemia 13.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WIE ZAL ONS SCHEIDEN VAN DE LIEFDE VAN CHRISTUS? (2) GPPB. (18-07-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIE ZAL ONS SCHEIDEN VAN DE LIEFDE VAN CHRISTUS? (2) Romeinen 8:35-39.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WIE ZAL ONS SCHEIDEN VAN DE LIEFDE VAN CHRISTUS? GPPB. (18-07-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
WIE ZAL ONS SCHEIDEN VAN DE LIEFDE VAN CHRISTUS? Romeinen 8:35-39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS WERPT DE DUIVEL UIT - GPPB. (11-07-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS WERPT DE DUIVEL UIT BIJ EEN MAN MET EEN ONREINE GEEST - Lukas 4:32-36.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS PREEKT ALS MACHTHEBBENDE - GPPB. (11-07-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
CHRISTUS PREEKT ALS MACHTHEBBENDE, ALVORENS EEN MENS MET EEN ONREINE GEEST VAN DE DUIVEL TE VERLOSSEN - Lukas 4:31.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE GELIJKENIS VAN DE ONVRUCHTBARE VIJGEBOOM - GPPB. (04-07-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE STRAFREDE VAN CHRISTUS TEGEN DE EIGENGERECHTIGDE JODEN EN DE GELIJKENIS VAN DE ONVRUCHTBARE VIJGEBOOM - Lukas 13:1-9.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GELOVEN IS GOD LOVEN: 'MIJN HEERE EN MIJN GOD!' - GPPB. (04-07-2010)   Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GELOVEN IS GOD LOVEN: "MIJN HEERE EN MIJN GOD!" Johannes 20:27-28.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE TOELEIDING TOT DE TWEEDE BEKERING - GPPB. (27-06-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE TOELEIDING TOT DE TWEEDE BEKERING IN HET LEVEN VAN THOMAS - Johannes 20:27-28.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OVERTUIGING IS GEEN OVERBUIGING - GPPB. (27-06-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
OVERTUIGING DES GEESTES IS NOG GEEN OVERBUIGING IN CHRISTUS - Johannes 20:27-28.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS GEOPENBAARD TOT RECHTVAARDIGMAKING II - GPPB. (20-06-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN GEOPENBAARDE CHRISTUS TOT RECHTVAARDIGMAKING (deel 2) - Galaten 1:15-16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHRISTUS GEOPENBAARD TOT RECHTVAARDIGMAKING - GPPB. (20 -06-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
EEN GEOPENBAARDE CHRISTUS TOT RECHTVAARDIGMAKING - Galaten 1:15-16.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DROEFHEID NAAR DE WERELD - GPPB. (13-06-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DROEFHEID NAAR DE WERELD DIE DE DOOD WERKT - 1 Johannes 2:17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DROEFHEID NAAR GOD - GPPB. (13-06-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE DROEFHEID NAAR GOD, DIE EEN ONBEROUWLIJKE BEKERING WERKT TOT ZALIGHEID - 2 Korinthe 7:10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HET GEZAG VAN DE APOSTOLISCHE PREDIKING - GPPB. (06-06-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"WANT PREDIK IK NU DE MENSEN, OF GOD? OF ZOEK IK MENSEN TE BEHAGEN? WANT INDIEN IK NOG MENSEN BEHAAGDE, ZO WARE IK GEEN DIENSTKNECHT VAN CHRISTUS" Galaten 1:10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BEPROEFT DE GEESTEN OF ZIJ UIT GOD ZIJN - GPPB. (06-06-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
'GELIEFDEN, GELOOFT NIET EEN IEGELIJKEN GEEST, MAAR BEPROEFT DE GEESTEN OF ZIJ UIT GOD ZIJN, WANT VELE VALSE PROFETEN ZIJN UITGEGAAN IN DE WERELD' - 1 Johannes 4:1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEGENEN DIE ONDER DE WET LEVEN, LEVEN ZONDER DE WET - GPPB. (30-05-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"EN ZONDER DE WET ZO LEEFDE IK EERTIJDS, MAAR ALS HET GEBOD GEKOMEN IS, ZO IS DE ZONDE WEDERLEVEND GEWORDEN, DOCH IK BEN GESTORVEN" - Romeinen 7:9.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOCH DE MEESTE VAN DEZE IS DE LIEFDE - GPPB. (30-05-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GELOOF, HOOP EN LIEFDE, DEZE DRIE, DOCH DE MEESTE VAN DEZE IS DE LIEFDE - 1 Korinthe 13:13.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GODE MEER GEHOORZAAM ZIJN DAN DE MENSEN - GPPB. (23-05-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GODE MEER GEHOORZAAM ZIJN DAN DE MENSEN - Handelingen 5:29b.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE PINKSTERPREDIKING EN DE UITWERKING ERVAN - GPPB. (23-05-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE INHOUD VAN DE PINKSTERPREDIKING EN DE UITWERKING ERVAN - Handelingen 2:36-41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPWEKKING DOCHTERTJE JAÏRUS - GPPB. (16-05-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OPWEKKING VAN HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS - Markus 5:41-42.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE HEMELVAART VAN CHRISTUS - GPPB. (16-05-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE HEMELVAART VAN CHRISTUS - Lukas 24:50-53.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DER ZONDE DOOD EN GODE LEVEND - GPPB. (09-05-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
"HOUDT HET DAARVOOR, DAT GIJ WEL DER ZONDE DOOD ZIJT, MAAR GODE LEVEND ZIJT IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HEERE" - Rom. 6:8-13.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GENEZING EN WEDERGEBOORTE VAN DE BLOEDVLOEIENDE VROUW - GPPB. (09-05-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GENEZING EN WEDERGEBOORTE VAN DE BLOEDVLOEIENDE VROUW - Markus 5:25-34.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE OUDE MENS GEDOOD IN DE DOOD VAN CHRISTUS - GPPB. (02-05-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE OUDE MENS GEDOOD IN DE DOOD VAN CHRISTUS - Romeinen 6:4-7.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(HEDENDAAGSE) AFGODERIJ DOOR PAULUS EN BARNABAS WEDERSTAAN - GPPB. (02-05-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
(HEDENDAAGSE) AFGODERIJ DOOR PAULUS EN BARNABAS WEDERSTAAN; WAT ER AAN VOORAFGING EN WAT ER OP VOLGDE - Handelingen 14:13-18.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEDOOPT EN GEDOOD IN DE DOOD VAN CHRISTUS - GPPB. (25-04-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
GEDOOPT EN GEDOOD IN EN DOOR DE DOOD VAN CHRISTUS - Romeinen 6:1-3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAULUS EN BARNABAS DOOR DE JODEN VERVOLGD - GPPB. (25-04-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PAULUS EN BARNABAS IN IKONIUM VERVOLGD, OMDAT GOD IN LYSTRE EEN LAMME MAN GENADE WILDE BEWIJZEN - Handelingen 14:5-10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PETRUS HERSTELD EN HERBEVESTIGD IN ZIJN AMBT - GPPB. (18-04-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PETRUS HERSTELD IN DE GENADE EN HERBEVESTIGD IN ZIJN AMBT ALS APOSTEL - Johannes 21:17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE WENENDE MARIA BIJ HET GRAF VAN JEZUS - GPPB. (18-04-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE WENENDE MARIA BIJ HET GRAF VAN JEZUS - Johannes 20:11-18.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FROM PARADISE TO BABEL - GPPB. (11-04-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
FROM PARADISE TO BABEL - Genesis 11:1-9

"Therefore is is the name of it called Babel; because the Lord did there confound the language of all the earth. And from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all earth", Gen. 11:9.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE VERLOREN PENNING - GPPB. (11-04-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
DE GELIJKENIS VAN DE VERLOREN PENNING - Lukas 15:8-10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PASEN - WELKE OVERGELEVERD IS OM ONZE ZONDEN - GPPB. (04-04-2010)  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Klik hier
PASEN - WELKE OVERGELEVERD IS OM ONZE ZONDEN EN OPGEWEKT OM ONZE RECHTVAARDIGMAKING - Romeinen 4:5.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PASEN - WANT ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD - GPPB. (04-04-2010)  Klik hier