EVANGELIE KOERIER


EVANGELIE KOERIER        
Plaats in winkelmandjeMandje
NEDERLANDS HERVORMD KERKBLAD
uitgaande van de Dutch Reformed Church in Canada

DE EVANGELIE KOERIER IS GRATIS TE VERKRIJGEN ALS EEN PDF-BESTAND


DOELSTELLING
Dit Ned. Herv. Reformatieblad is bedoeld om de bijbelse leer en bevinding van de Reformatie (de rechtvaardiging van de goddeloze) te verspreiden in Nederland en Noord Amerika.

GRONDSLAG
De grondslag van dit blad is Gods heilig en onfeilbaar Woord en ook de Drie Formulieren van Enigheid worden van harte onderschreven. De Staten Vertaling met de Kanttekeningen staat qua bijbelvertaling het hoogst aangeschreven en van de Nieuwe Vertaling(en) wordt geen gebruik gemaakt. Het fundament van de levende Kerk is de leer der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is. Elke (bekende) afwijking van deze enig geldige, geinspireerde en goddelijke leer, zoals vervat in Gods Woord, van Genesis 1 t/m Openbaring 22, wordt in dit blad verworpen.

COLOFON
De 'EVANGELIE KOERIER' is een nederlandstalige kwartaaluitgave van de NEDERLANDS HERVORMDE KERK in Canada, ofwel de 'Dutch Reformed Church' in ballingschap'.

Copyright bij: G.P.P. Burggraaf

Contactadres:
DRV
Postbus 47
2820 AA Stolwijk
The Netherlands

Bestel en contactlijn:
Email: info@derokendevlaswiek.nl

(Eind)redactie:
G.P.P. Burggraaf


http://www.derokendevlaswiek.nl