JEUGDBOEKEN
Boeken met een boodschap!

GRATIS BOEKEN        
Plaats in winkelmandjeMandje
Per 31-12-2008 zijn de verkoopactiviteiten van Uitgeverij "De rokende Vlaswiek" gestaakt. Er kunnen geen boeken en/of uitgaven meer besteld worden. De overige boekenvoorraad zal beschikbaar worden gesteld voor evangelisatiedoeleinden.

MARINIERS ACHTER DE FRONTLINIE - DEEL I - 5e druk        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
Vlak na de vijfdaagse oorlog slaan twee Hollandse mariniers, Fred Hofman en Ron Kelderman, de handen ineen en maken een plan om achter de Duitse frontlinie te opereren. na hachelijke avonturen treden zij als geheime agenten in dienst van de gevreesde SS-garde van Himmler. het gelukt hen om de militaire strategie van het Duitse opperbevel in Berlijn te saboteren... Tijdens een spectaculaire bevrijdingsactie van familieleden van Ron uit het consentratiekamp Buchenwald, komen de mariniers oog in oog te staan met de verschrikkingen van het nazi-systeem. Een historisch oorlogsverhaal vol heldenmoed, verraad en tragedie...!
Paperback (ingenaaid) 220 pag. ISBN 9076100343

MARINIERS BIJ DE ROYAL AIR FORCE - DEEL II - 3e druk        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
Na een vlucht vol dodelijke gevaren bereiken de mariniers de Engelse bodem en treden in dienst van de Royal Air Force. Ze opereren vanaf de militaire vliegbasis Biggin Hill met vliegtuigtypen van uiteenlopende aard. Ze krijgen het bevel over een Brits commandoteam dat tijdens een spectaculaire bevrijdingsactie diep in vijandelijk gebied doodringt. Treffend wordt de chaotische commandostructuur van Hitlers OKW beschreven, zoals het werkelijk gebeurd zou kunnen zijn... De uiteindelijke evacuatie van de beide mariniersvrouwen en de kleine Freddy uit Nederland, vormt een adembenemend hoogtepunt in dit historisch oorlogsboek.
Paperback (ingenaaid) 230 pag. ISBN 9076100373

MARINIERS BIJ DE US NAVY - DEEL III        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
De Hollandse Mariniers, Fred Hofman en Ron Kelderman emigreren met hun vrouwen naar de Verenigde Staten en betrekken een ranch in de Amerikaanse staat Montana, vlakbij de Amerikaans-Canadese grens. Na een avontuurlijk verblijf op de Liberation-ranch treden de Mariniers in dienst van de US NAVY, bij de afdeling speciale opdrachten. Na een korte training op de militaire basis, Fort Bliss in Texas, krijgen ze de opdracht om een Duitse opwerkingsfabriek in Noorwegen te bombarderen, die al in een gevorderd stadium is om een massavernietigingswapen te produceren. Hitler wil met dit wapen de geallieerden op de knieŽn dwingen. Tenslotte roept de Amerikaanse marine een Special Forces-eenheid in het leven, waarover de Mariniers de leiding krijgen en waarin ze te maken krijgen met de beroemde Amerikaanse generaal George S. Patton.
Paperback, ingenaaid, 224 pag. ISBN 9076100705

VAN SLAVIN TOT KONINGIN - 2e druk        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR


Auteur: GPPB.
In verhaaltrant beschrijft de auteur het leven van koningin Esther. Ook is de geestelijke strekking aan het einde van elk hoofdstuk weergegeven. De geschiedenis van koningin Esther is niet zomaar een boeiend verhaal, maar Gods voorzienigheid blinkt er bijzonder in uit, ten aanzien van Zijn trouwe zorg over Zijn volk in ballingschap. Hadassa (Esther) werkt als slavin bij een lakenhandelaar en wordt door koning Ahasveros verkozen tot koningin. Tijdens de verkiezing is er jaloezie in het spel... De vete tussen Haman en Mordechai escaleert tot een bloedig conflict. Een bijbels en boeiend verhaal met veel praktische lessen voor jong en oud!
Gebonden - 110 pag. ISBN 9076100322

WYBE WEVERS DE VRIJE GEUS - DEEL I - 4e druk        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR


Auteur: GPPB.
Dit boek is het eerste deel van een trilogie over de Tachtigjarige Oorlog. De Spanjaarden vervolgen de aanhangers van de nije leer. Schele Dieme, gedreven door geldzucht, stelt alles in het werk om Wybe Wevers, een veekoopman uit Kollum, over te leveren aan de kapelaan van Leeuwarden, die bekend staat als een ketterhater. Op wonderlijke wijze weet Wybe steeds te ontkomen. Als leider van een groep vrijbuiters probeert hij de Spanjaarden telkens een gevoelige slag toe te brengen, vaak met gevaar voor eigen leven...
Spannend en historisch...!
Gebonden - 230 pag. ISBN 9055510750

WYBE WEVERS 'DE ZWARTE COLONEL' DEEL II - 2e druk        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
De Tachtigjarige Oorlog woedt in alle hevigheid. Wybe onderneemt een poging om een groep Hugenoten uit Frankrijk naar Engeland over te brengen. Na een gevaarvolle onderneming keert de "Eendracht" terug naar de Friese bodem. Blois van Treslong verzoekt de geuzenleider de Schans bij Monnikezijl op de Spanjaarden te veroveren. Wybe komt oog in oog te staan met de 'zwarte colonel'. Het klooster waar Wybe zijn onderkomen heeft wordt door lafhartig verraad in brand gestoken. Een adembenemend boek, waarin blijkt dat de mens wikt, maar God beschikt.
Gebonden - 245 pag. ISBN 9055510823

WYBE WEVERS DE BEVELHEBBER - DEEL III        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
Rondtrekkende muiterbendes maken het Friese grondgebied onveilig. Wybe Wevers de geuzenleider valt in een hinderlaag. Ternauwernood weet hij te ontkomen. Door verraad komt de bevelhebber der geuzen opnieuw in het nauw. Op last van de prins van Oranje moet het door Spanjaarden bezette kasteel van Medenblik veroverd worden. Door een uiterst gevaarlijke onderneming lukt het Wybe en zijn mannen binnen de muren van het kasteel door te dringen. Wybe wordt echter gevangengenomen en in een martelkamer opgesloten. Zal de moedige strijder hier zijn einde vinden?
Gebonden - 265 pag. ISBN 905551103X

GEVAAR IN HET GEBERGTE        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR


Auteur: GPPB.
In het begin van de zeventiende eeuw worden de Waldenzen hevig vervolgd omwille van hun geloof. Ook de Waldenzen, die de Vallei van Rora als woongebied hebben, zijn gedurig in levensgevaar. De vallei wordt herhaaldelijk omsingeld door dragonders van kolonel Pianezza, een marionet van paus Gregorius. De valleibewoners willen zich niet aan de pauselijke macht onderwerpen. het Waldenzenlegertje, onder leiding van kapitein Jeanavel, verdedigt de vallei met heldenmoed. De vijand zit echter niet stil. Een list wordt beraamd. Jeanavel moet bukken, anders...
Gebonden - 150 pag. ISBN 9055511021

IN DE MACHT VAN BEUL DEL CASTRO        
Plaats in winkelmandjeMandje
NIET MEER BESCHIKBAAR

Auteur: GPPB.
Dit verhaal speelt zich af in de tijd van de Hervorming. Harm Hiddes, 'de marskaramer', die voortdurend achtervolgd wordt door de bloedhonden van de Inquisitie, moet veel gevaren trotseren en pijnlijke smarten doorstaan. Alles wat hem lief en dierbaar is, schijnt hij te moeten verliezen. Zijn oudste zoon, Hidde, wordt op geheimzinnige wijze ontvoerd. Harm Hiddes stelt alles in het werk om zijn zoon op te sporen. Alle pogingen daartoe lijken tevergeefs. Door lafhartig verraad wordt Hiddes opgesloten in een vunzige kerker. De onthulling van dit verhaal is ontroerend. Een levensecht boek voor jong en oud!
Gebonden - 200 pag. ISBN 9055511382


http://www.derokendevlaswiek.nl