JOHN FLAVEL EINDTIJD
JOHN FLAVEL OVER DE EINDTIJD        
Plaats in winkelmandjeMandje
Treffend, profetisch stukje van John Flavel (1630-1691).

“Wanneer het einde van de wereld nadert zal het menselijk leven veel veranderingen moeten ondergaan en door de overheersing van allerlei goddeloosheid hoe langer hoe slechter worden. En wel zóver, dat deze tegenwoordige eeuw, waarin de zonde en goddeloosheid de hoogste trap hebben bereikt, vergeleken met die verdorven en onverbeterlijke eeuw, rechtvaardig mag worden geoordeeld een gelukkige en gouden eeuw te zijn. Want de rechtvaardigheid zal hoe langer hoe minder worden, maar de goddeloosheid, de hebzucht, wellust zal vermeerderen, zodat wie een matig godsdienstig leven leidt, een prooi van de goddelozen zal worden en door de onrechtvaardigen zeer gekweld zal worden. De verkeerden van hart zullen alleen voorspoed hebben en gelukkig zijn, terwijl het volk des Heeren allerlei kwade behandelingen zal moeten ondergaan en tot grote armoede vervallen. Er zal geen recht meer zijn, de wetten zullen verbroken worden. Niemand zal dan enig ding bezitten dan alleen wat onrechtvaardig is verkregen of dat hij met geweld moet verdedigen. Roverij en geweldpleging zullen de overhand hebben. Er zal geen trouw meer onder de mensen worden gevonden. Ook geen vrede, geen menselijkheid, geen schaamte, geen waarheid noch veiligheid of orde, maar aanhoudend verdriet. Want de gehele aarde zal in verwarring zijn. Geruchten van oorlogen zullen overal worden gehoord. De volken zullen in opstand zijn en elkander aanvallen. In de naburige staten zullen oproeren zijn. Ja, verwoesting zal het kenmerk van heel de aarde zijn, alles verwerpende, en de aarde zal er uitzien als een korenveld in de oogst."


http://www.derokendevlaswiek.nl