JIJDAAR & HEARTCRY-DOMINEES/ACTEURS
JIJDAAR- en HEARTCRY-DOMINEES ZIJN ORDINAIRE ACTEURS  Klik hier       
Plaats in winkelmandjeMandje
Geachte heer GPPB. van deze website,

Ik wilde u wat vragen.
Staat stichting JIJDAAR op een lijn met stichting HEARTCRY? Zijn ze allebei arminiaans? Of zit er nog verschil in beide stichtingen?
Ik ben maar een eenvoudige huismoeder, maar mijn kinderen durf ik tot op heden niet naar de samenkomsten te sturen van beide stichtingen. Ik heb wel bepaalde artikelen op uw website gelezen, waarin u waarschuwt tegen deze stichtingen, maar wilt u mij eens een overzicht geven, zodat ik dat kan uitprinten en mijn kinderen laten lezen? Ik ben zelf ooit eens naar een bijeenkomst geweest van Paul Washer, maar zijn optreden kon mij niet bekoren en de inhoud van zijn boodschap ook niet. Die klonk echt arminiaans. De mens moet het uiteindelijk allemaal zelf doen. Of ben ik te gereformeerd?

Hopend op uw antwoord,

veel zegen op uw werk,

vr. gr.

Mevr. H.G.

-------------------------------------

Beste moeder G.,

Jijdaar, HeartCry, E.O., Ref. Omroep, RD, SGP, PKN, HHK, GG. enz. enz. het is allemaal 1 pot pelagiaans nat. Ook dominees die niet optreden op genoemde stichtingen, hebben mijn vertrouwen niet. Ik geloof namelijk niet in dominees die publiek kunnen zwijgen als de Waarheid van het Evangelie in het geding is.
Jijdaar-dominees en Heartcry-artiesten zijn zowiezo wolven in schaapsklederen, ofwel ordinaire acteurs. Dhr. K. de Jong van Jijdaar is een brute antinomiaanse spotboef t.a.v. het heilig Woord des Heeren en dhr. A. Baan van Heartcry is een 21e eeuwse rijke jongelings-pelagiaan/arminiaan, nog duizend keer gevaarlijker dan ketters als Pelagius, Wesley en Arminius.
Als u het woord: heartcry, jijdaar, washer, baan, simons, belt, staaij, vlies, HHK, PKN, SGP, RD, enz. in de zoekterm links bovenaan deze website invult en u klikt op de linker button onder de zoekterm, dan krijgt u allemaal linken te zien van betreffende artikelen.

Beste moeder, God kan wereldlingen nog bekeren, maar voor degenen die willens en wetens een vervalst evangelie propaganderen en daaronder verkeren, is weinig hoop. Niet omdat God daartoe onmachtig is, maar omdat genoemde stichtingen, voorgangers en kerken de Goddelijke Waarheid met opgeheven hand verbasterd/verkracht hebben tot hun eigen en veler verderf. Zij hebben de Goddelijke en geestelijke Waarheid niet in liefde aangenomen, ten spijt van de talloze waarschuwingen die zij gekregen hebben. Daarom heeft God hen een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven. Dezulken zijn dus afgesneden van de zaligheid, omdat zij zich niet laten gezeggen door het Woord en tuchtloos ter helle razen. God laat Zich niet bespotten door spotboeven als K. de Jong, Simons, Van den Belt, Vlastuin, Vreugdenhil, enz. enz.

Beste moeder, als u de Heere mag kennen, getuig dan veel met uw kinderen over God en Goddelijke zaken, maar spreek nog meer met de Heere over uw kinderen omtrent hun geestelijke staat, en zoek hen als een vuurbrand uit het refo-helle-vuur gerukt te krijgen, door Hem die de hel overwonnen heeft, en de hel tot een hel geworden is.

van harte Gods zegen,

GPPB.

----------------------------

PS. Enkele DRV-JIJDAAR-linken:

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTEN_IIIJIJDAARzoDISCOTHEEK_DREUNEND_TER_HELLE.html

http://www.derokendevlaswiek.com/ARCHIEF_2004zn2007INGEZONDEN_STUKKENSIMONS_wt_LA_SIMONS_.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IISANDEMANISME_zhSLUIJS_zg_SIMONSzh_BzoVzo.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_2011JIJDAARDISCOSHOW_MzoMzoVzo_ACTEUR_SIMONSzoDEzoTOVENAAR.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIIDSzo_SIMONSzq_EEN_VEELBELOVEND_LEVENzb_zv.html

http://www.derokendevlaswiek.com/PERSBERICHTENAFGODSCULTUS_zhJIJDAARzh.html

http://www.derokendevlaswiek.com/INGEZONDEN_STUKKEN_IIIVOLGEND_JAARzq_WKznVOETBAL_IN_VINKEVEENzb.html


http://www.providencemountainranch.com